• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
NUT 208
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
1
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
4
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu ders besinlerle mikroorganizmalar arasındaki ilişkiyi ve bu ilişkinin gelecekteki yarar ve faydalarını öğretmeyi amaçlar.
Dersin İçeriği: 

Mikrobiyolojiye giriş, bakterilerin yapısı, fizyolojisi, ile üremesi, bakteriyel genetik, antibiyotikler ve direnç mekanizmaları, İmmunolojiye giriş, temel immun cevap mekanizmaları, serolojik testler, mantar, protozoa, helmint ve virüslerin analiz test yöntemleri.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Yazılı sınav 2. Çoktan seçmeli test 3. Boşluk-doldurma 4. Doğru-Yanlış 5. Sözlü sınav 6. Sunum

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1)Prokaryot ve ökaryot arasındaki farkları listeler, mikroorganizmaları sınıflandırır.

2,6,8,9

1,2,3

1,2,3,4,5

2) Mikroorganizmalar ve gıda arasındaki ilişkiyi açıklar.

2,6,8,9

1,2,3

1,2,3,4,5

3) Gıda kaynaklı bakteriyel hastalıkların başlıca patojenlerini listeler.

2,6,8,9

1,2,3

1,2,3,4,5

4) Gıda kaynaklı viral hastalıkların başlıca patojenlerini listeler.

2,6,8,9

1,2,3

1,2,3,4,5

5) Gıda kaynaklı mantar ve paraziter hastalıkların başlıca patojenlerini sıralar.

2,6,8,9

1,2,3

1,2,3,4,5

6) Gıda güvenliği sistemlerini ve Fermantasyon ve fermente gıdaları açıklar

2,6,8,9

1,2,3

1,2,3,4,5

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

GENEL MİKROBİYOLOJİYE GİRİŞ

 

2

BESİN MİKROBİYOLOJİSİNE GİRİŞ

 

3

GIDA KAYNAKLI MİKROORGANİZMALAR VE BULAŞ YOLLARI

 

4

MİKROORGANİZMALAR VE GIDANIN BOZULMASI

 

5

GIDALARDA MİKROBİYAL BOZULMAYA NEDEN OLAN FAKTÖRLER

 

6

GIDA ZEHİRLENMELERİ VE GIDA KAYNAKLI ENFEKSİYONLAR

 

7

GIDA KAYNAKLI BAKTERİYEL ENFEKSİYON AJANLARI I

 

8

ARA SINAV

 

9

GIDA KAYNAKLI BAKTERİYEL ENFEKSİYON AJANLARI II

 

10

GIDA KAYNAKLI VİRAL AJANLARI

 

11

GIDA KAYNAKLI KÜFLER

 

12

GIDA KAYNAKLI ENFEKSİYON AJANLARI

 

13

FERMENTASYON VE FERMENTE GIDALAR

 

14

GIDA GÜVENLİK SİSTEMLERİ

 

15

GENEL TEKRAR

 

 
 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

Medical Microbiology, Murray et al., Mosby, 2009. Color Atlas of Diagnostic Microbiology.

Bailey’s Diagnostic Microbiology.

Hakkı Bilgehan, Klinik Mikrobiyolojik Tanı

Diğer Kaynaklar

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dokümanlar

Ders sunumları

Ödevler

 

Sınavlar

 
 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

100

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

 

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Besin olarak kullanılan kimyasal yapıları ve insan beslenmesinin farklı koşullarda nasıl gerçekleştiğini derinlemesine bilir, bunun için uygun kaynakları kullanır.

 

 

X

 

 

 

2

Beslenme bilimlerinde araştırma yapabilme yeterliliklerini kullanır.

 

 

 

 

X

 

3

Çocuk ve ergen dönemine özgü beslenme gereksinimlerini bilir, bireysel ve toplumsal farklı koşullarda bu bilgileri analitik bir tutumla değerlendirerek gerekli eylemi gerçekleştirir.

 

X

 

 

 

 

4

Beslenme ve diyet danışmanlığı çerçevesinde meslek etiğini ve yasal düzenlemeleri uygular.

 

X

 

 

 

 

5

Gebelik ve emziklilik dönemlerine özgü beslenme gereksinimlerini bilir, bireysel ve toplumsal farklı koşullarda bu bilgileri analitik bir tutumla değerlendirerek gerekli eylemi gerçekleştirir.

X

 

 

 

 

 

6

Yetişkinlik döneminde tıbbi beslenme tedavisini gerektiren sağlık sorunlarını bilir ve bu süreçlerde uygulanması gereken eylemi gerçekleştirir.

 

 

 

X

 

 

7

Toplumsal beslenme sorunlarına yönelik çözümler üretir ve buna yönelik plan ve politikaların geliştirmesine katkı sağlar.

X

 

 

 

 

 

8

Meslek içi ve meslekler arası iletişim kurabilir ve multi-disipliner çalışmalarda en uygun ve güncel teknikleri alanına uygulayabilir.   

 

 

 

X

 

 

9

Yaşadığı çevrenin beslenme durumunu saptayarak, gerektiğinde iyileştirmeyi amaçlayan etkinliklerin düzenlenmesini sağlar.

 

 

 

X

 

 

10

Mesleğindeki ve ilgili teknolojilerdeki gelişmeleri takip ederek kendini ve yaratıcılığını geliştirir, gerekli durumlarda inisiyatif kullanabilir.

X

 

 

 

 

 

11

Toplu beslenme yapılan kurumlarda verilen hizmetin insan sağlığı üzerindeki önemini bilir ve üretim süreçlerinde toplam kalite yönetimini uygular.

 

 

X

 

 

 
 

AKTS İş Yükü Tablosu

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

5

75

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

14

1

14

Ara Sınav

1

10

10

Final

1

12

12

Toplam İş Yükü

 

 

111

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

4,4

Dersin AKTS Kredisi

 

 

4

 
2