• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
NUT 351
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Serbest Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
İlaçların metabolizmada hangi yolaklardan geçerek etki gösterdiğini, farklı etkileşim türlerini öğrenir. İlaç gruplarının etken maddeleri ile çeşitli besin maddelerinin etkileşimlerini ve etkileşim sonuçlarını öğrenir. Diyet tedavisi yazarken, hastanın kullandığı ilaçlara uygun bir liste hazırlaması için yeterli bilgiye sahip olur.
Dersin İçeriği: 

Farmakolojinin tanımı ve tarihçesi, farmakokinetik ve farmakodinamik etkileşimler, meyve suları ve ilaç etkileşimleri, kardiyovasküler hastalıklarda, diyabette, epilepside kullanılan ilaç grupları ve besin etkileşimleri, vitaminler ve besin etkileşimleri

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
Öğretim Yöntemleri: 1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Yazılı sınav 2. Çoktan seçmeli test 3. Boşluk -doldurma 4. Doğru -Yanlış 5. Sözlü sınav 6. Sunum

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim

Yöntemleri

Ölçme

Yöntemleri

1) Klinikte kullanılan ilaçlarla besin maddelerinin olası etkileşimini ve farmakolojik etkileşim türlerini öğretmeyi amaçlar.

1,2,7,8,9,10

1,2,3

1,2,3,4,6

2) İlaçların metabolizmada hangi metabolik yolaklardan geçerek etki gösterdiğini kavratmayı amaçlar.

1,2,7,8,9,10

1,2,3

1,2,3,4,6

3) Hastalıklara özgü kullanılan ilaç türleriyle olası besin etkileşimlerini öğretmeyi amaçlar.

1,2,7,8,9,10

1,2,3

1,2,3,4,6

4) Olası besin-ilaç etkileşimi sonucunda ortaya çıkabilecek klinik tabloyu öğretmeyi amaçlar.

1,2,7,8,9,10

1,2,3

1,2,3,4,6

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön

Hazırlık

1

ORYANTASYON

 

2

FARMAKOLOJİ TANIMI VE TARİHÇESİ

 

3

İLAÇ VE UYGULAMASIYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR

 

 4

FARMAKOKİNETİK ETKİLEŞİMLER

 

5

FARMAKODİNAMİK ETKİLEŞİMLER

 

6

MEYVE SULARI VE İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

 

7

KARDİYOVASKÜLER SİSTEM HASTALIKLARINDA KULLANILAN BAZI İLAÇ GRUPLARI VE BESİN ETKİLEŞİMLERİ

 

8

ARA SINAV

 

9

ANTİHİPERTANSİF İLAÇLAR VE BESİN ETKİLEŞİMLERİ

 

10

HEMOSTAZ İLAÇ GRUPLARI VE BESİN ETKİLEŞİMLERİ

 

11

DİYABET TEDAVİSİNDE KULLANILAN BAZI İLAÇ GRUPLARI VE BESİN ETKİLEŞİMLERİ

 

12

  ANTİKONVÜLSAN BAZI İLAÇ GRUPLARI VE BESİN ETKİLEŞİMLERİ

 

13

  ANTİBİYOTİKLER VE BESİN ETKİLEŞİMLERİ

 

14

 VİTAMİNLER VE İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

 

15

 GENEL TEKRAR

 

Kaynaklar

Ders Notu

Besin-ilaç etkileşimleri el kitabı

Diğer Kaynaklar

Aksoy M, Beslenme ve İlaç Etkileşimi, 2016.

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI

Dökümanlar

 

Ödevler

 

Sınavlar

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav 1 50

Sözel Sunum

1

50

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

 

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

 

1

2

3

4

5

 

1

Sağlığın korunması ve geliştirilmesinde büyük önemi olan insan beslenmesini bilimin verileri ile inceleyen elemanların yetiştirilmesi için uygun eğitim programlarını kullanır.

 

 

 

 

X

 

2

Beslenme bilimlerinde araştırma yapabilme yeterliliklerini sıralar ve

betimler.

 

 

 

 

x

 

3

Çocuk ve ergenlik beslenmesi konusunda uzman bireyler yetiştirilmesi için gerekli olan bilgi ve becerileri tanımlar, bu bilgi ve becerileri eleştirel bir tutumla değerlendirir.

x

 

 

 

 

 

 

 

4

Beslenme ve diyet danışmanlığı çerçevesine uygun etik anlayışı kazanır.

 

 

x

 

 

 

5

Gebelik ve emziklilik dönemlerinde beslenme konusunda uzman bireyler yetiştirilmesini sağlar.

x

 

 

 

 

 

 

6

Yetişkinlik döneminde karşılaşılan sağlık sorunlarını ve bu süreçlerde uygulanması gereken tıbbi beslenme tedavisini açıklar.

 

 

 

x

 

 

7

Toplumsal beslenme sorunlarına yönelik çözümler ve tedavi yöntemleri

planlayabilme becerisi kazandırır.

x

 

 

 

 

 

 

8

Meslek içi ve meslekler arası takım çalışması yapabilmek, iletişim kurabilmek ve pratik alandaki bilgi ve becerelieri kullanabilir duruma gelmek ve bu alanda kendini yaşam boyu geliştirmeyi destekler.

 

 

 

x

 

 

9

Sosyal yapı ve toplum beslenmesi hakkında bilgi sahibi olarak yaşadığı çevreye ilişkin bireylerin beslenme durumlarını iyileştirmeyi amaçlayan etkinlikler düzenler.

 

 

 

 

x

 

10

Mesleğindeki gelişmeleri takip etmek, yaratıcılığını geliştirmek ve gerekli durumlarda insiyatif kullanabilmek, yeniliklere adapte olabilmek için gerekli yöntemleri açıklar.

 

 

 

 

 

 

x

11

Toplu beslenme yapılan kurumlarda verilen hizmetin insan sağlığı, kalite ve ekonomi konusunda ideal hale getirmeyi açıklar.

x

 

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

Sayısı

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

3

45

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

15

4

60

Ara Sınav

1

5

5

Ödev

1

6

6

Final Sınavı

1

6

6

Toplam İş Yükü

 

 

90

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

4,88

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5

 
Tüm Sınıflar Seçmeli Dersler