• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
FHS 121
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
İnsan vücudunun anatomisini, tüm sistemlerin hücre, doku ve organların ayrıntılı yapısını kavrayarak organizmanın metabolik işleyişini alt yapısı ve fizyolojisi ile birlikte inceleyerek; öğrencinin mezuniyet sonrası meslek pratiğini bilimsel ve hatasız uygularken karşılaşacağı olası sorunları çözümleyebileceği şekilde, bütünsel ve analitik bakmayı öğretmek.
Dersin İçeriği: 

İnsan Vücut Anatomisi. Hücreler, dokular ve organlar. Kas ve iskelet sistemi anatomisi; kemikler, kaslar ve eklemler. Beyin ve sinir sistemi anatomisi, solunum sistemi anatomisi, kan, kalp ve dolaşım sistemi anatomisi. Sindirim sistemi anatomisi, özefagus, mide, ince ve kalın bağırsaklar, karaciğer, pankreas ve safra kesesi. Endokrin sistem anatomisi; hipofiz, hipotalamus, tiroid, paratiroid, adrenal, pineal glandlar. Genitoüriner sistem anatomisi; böbrekler, üreterler, mesane, prostat, uterus ve overler ve üreme sistemi.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Yazılı sınav 2. Çoktan seçmeli test 3. Boşluk-doldurma 4. Doğru-Yanlış 5. Sözlü sınav 6. Sunum

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Anatomik terminolojiyi açıklar

1,8,10

1,2,3,4

2

2) İnsan vücut anatomisini, sistem, hücre, doku ve organ düzeyinde açıklar.

1,8,10

1,2,3,4

2

3) İskelet ve eklem sistemi anatomisini açıklar

1,8,10

1,2,3,4

2

4) Kas   sistemlerinin anatomisini açıklar.

1,8,10

1,2,3,4

2

5) Solunum ve Dolaşım sistemlerinin anatomisini açıklar.

1,8,10

1,2,3,4

2

 

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

ORYANTASYON

 

2

GİRİŞ

 

3

İNSAN VÜCUDUNA GİRİŞ VE ANATOMİK TERMİNOLOJİ

 

4

İSKELET VE EKLEMLER: GİRİŞ / EKSENEL İSKELET: KAFATASI, OMURLAR, KABURGALAR, STERNUM

 

5

APENDİKÜLER İSKELET: ÜST VE ALT UZUVLAR VE EKLEMLERİ

 

6

KASLAR: GİRİŞ / BAŞ, BOYUN VE GÖVDENİN ANA KASLARI

 

7

ÜST VE ALT EKSTREMİTE KASLARI

 

8

KARDİYOVASKÜLER SİSTEM: GİRİŞ/ LENFATİK SİSTEME GENEL BAKIŞ

 

9

ARA SINAV

 

10

KALP

 

11

KALBİN VE VÜCUDUN ANA KAN DAMARLARI

 

12

SOLUNUM SİSTEMİ TANITIMI/ ÜST SOLUNUM YOLU

 

13

ALT SOLUNUM YOLU

 

14

GENEK TEKRAR

 

15

GENEL TEKRAR

 

 
 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

Ross and Wilson, Anatomy & Physiology in Health and Illness,

Fundamentals of Anatomy and Physiology for Nursing and Healthcare Students by Ian Peate and Muralitharan Nair

Atlas of Human Anatomy F. Netter

Diğer Kaynaklar

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 

Dokümanlar

 

Ödevler

 

Sınavlar

 
 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SAYI

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

100

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Besin olarak kullanılan kimyasal yapıları ve insan beslenmesinin farklı koşullarda nasıl gerçekleştiğini derinlemesine bilir, bunun için uygun kaynakları kullanır.

 

 

 

X

 

 

2

Beslenme bilimlerinde araştırma yapabilme yeterliliklerini kullanır.

X

 

 

 

 

 

3

Çocuk ve ergen dönemine özgü beslenme gereksinimlerini bilir, bireysel ve toplumsal farklı koşullarda bu bilgileri analitik bir tutumla değerlendirerek gerekli eylemi gerçekleştirir.

 

 

 

 

 

 

4

Beslenme ve diyet danışmanlığı çerçevesinde meslek etiğini ve yasal düzenlemeleri uygular.

 

 

 

 

 

 

5

Gebelik ve emziklilik dönemlerine özgü beslenme gereksinimlerini bilir, bireysel ve toplumsal farklı koşullarda bu bilgileri analitik bir tutumla değerlendirerek gerekli eylemi gerçekleştirir.

 

 

 

 

 

 

6

Yetişkinlik döneminde tıbbi beslenme tedavisini gerektiren sağlık sorunlarını bilir ve bu süreçlerde uygulanması gereken eylemi gerçekleştirir.

 

 

 

 

 

 

7

Toplumsal beslenme sorunlarına yönelik çözümler üretir ve buna yönelik plan ve politikaların geliştirmesine katkı sağlar.

 

 

 

 

 

 

8

Meslek içi ve meslekler arası iletişim kurabilir ve multi-disipliner çalışmalarda en uygun ve güncel teknikleri alanına uygulayabilir.   

 

 

 

x

 

 

9

Yaşadığı çevrenin beslenme durumunu saptayarak, gerektiğinde iyileştirmeyi amaçlayan etkinliklerin düzenlenmesini sağlar.

 

x

 

 

 

 

10

Mesleğindeki ve ilgili teknolojilerdeki gelişmeleri takip ederek kendini ve yaratıcılığını geliştirir, gerekli durumlarda inisiyatif kullanabilir.

 

 

 

 

X

 

11

Toplu beslenme yapılan kurumlarda verilen hizmetin insan sağlığı üzerindeki önemini bilir ve üretim süreçlerinde toplam kalite yönetimini uygular.

 

 

 

 

 

 
 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

DERS KATEGORİSİ

Uzmanlık / Alan Dersleri

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Etkinlik

SAYISI

Süresi
(Saat)

Toplam
İş Yükü
(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

4

60

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

2

30

Ara sınav

1

2

2

Final sınavı

1

2

2

 

 

 

 

Toplam İş Yükü

 

 

94

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

3,76

Dersin AKTS Kredisi

 

 

4

 

 

1