• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PTR 254
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Serbest Seçmeli
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Öğrencilerin lenfödem tedavisinin temel prensiplerini ve tedavi yaklaşımlarını edinmeleri amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği: 

Bu derste lenfödem fizyoterapisi, lenfödemin anatomik ve fizyolojik konseptleri, lenf drenajında manuel teknikler ve dekonjestif egzersizler anlatılır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı ders, 14: Laboratuar
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Teorik Sınav B:Pratik sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme

Çıktıları

Öğretim Yöntemleri Ölçme

Yöntemleri

1) Öğrenciler,Lenfatik sistemin

Anatomi,fizyoloji ve Patofizyolojisini öğrenirler.

1,2,10  

1,2,5,10

 

A

2) Genel ödem ve lenfödemi açıklayabilirler 1,2,6 1,2,6,9 A
3) Primer ve sekonder lenfödemleri bilirler. 1,2 1,2,9 A
4)Lenfödemde Komplete Boşaltım tedavisini öğrenirler. 1,2,5,7 1,2,5,9 AB
5) Bireysel drenaj teknikleri ve dekonjestif egzersiz tedavilerini bilirler 1,4,5,6,7,9  

1,2,14

 

A,B

Dersin Akışı

DERSİN AKIŞI
HAFTA KONULAR ÖN HAZIRLIK
1 Lenfatik Sistem Anatomisi ve Lenfatik Sistem Fizyoterapisi  
2 Lenfatik Sistem Fizyolojisi  
3 Lenfatik Sistem Patolojisi  
4 Üst Ekstremitelerin Lenfatik Drenajı  
5 Alt Ekstremitelerin Lenfatik Drenajı  
6 Meme Kanserinde Ayırıcı Tanı, İşlemler, Tedaviler (Radyasyon, Onkolojik)  
7 Üst Ekstremite Lenfödemini Önlemek için Hastalara Öneriler  
8 Alt Ekstremite Lenfödemini Önlemek için Hastalara Öneriler  
9 Ara sınav  
10 Dekonjestif Egzersizler  
     11 Komplet Dekonjestif Terapi  

 

 

12 Kronik Venöz Yetmezlik  
13 Üst ve Alt Ekstremite İçin Self Manuel Lenf Drenajı  
14 Travma, Travma Sonrası ve Ortopedik Operasyon Sonrası Ödem ve Tedavi Yöntemleri  
     15 Genel Tartışma  

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
 

 

 

Ders Notu

 

1. Földi’s Textbook of Lymphology,for Physicians and Lypmphedema Therapists.M.Földi,E.Földi Elsevier GmbH 2010

2. Essential Exercises for Breast Cancer Survivors,Army Halverstad and

Andrea Leonard,The Harvard Comman Press 2000

3. Kinesio Taping for Lymphedema and Cronic swelling,Kenso Kase,Founder of the Knesio Taping methot,Kim Rock Stockheimer MS. OTRL/CKTI, 2006

Diğer Kaynaklar  

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar Bandajlar, Bası giysileri, Video gösterimi
Sınavlar A:teorik, B:pratik

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav   0
Ödev   0
Toplam   40
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
 

No

 

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
 

1

Sağlıkta ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmak      

X

   
 

2

Temel bilgileri kullanarak, problemleri tanımlamak ve analiz etmek    

X

     
 

3

Kanıta dayalı çözüm önerilerinde bulunmak      

X

   
 

4

Vak’kalar için uygun fizyoterapi- rehabilitasyon tekniklerini seçmek        

x

 
 

5

Uygulama işlemlerinde pratik yetenekler kazanmak      

x

   
 

6

Rehabilitasyonda kullanılacak uygun terapi ajanları ve araçları seçmek ve tedavi programını planlamak        

x

 
 

7

Fizyoterapide özel konular hakkında fikir sahibi olmak          

x

 

8

Doğru iletişim için, iletişim yöntemlerini hakkında fikir sahibi olmak    

x

     
 

9

Hayat boyu öğrenme ve kendini geliştirmeye duyarlı olmak        

x

 
 

10

Profesyonel, sosyal ve universal etik ve sorumluluklara duyarlı olmak        

x

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 

Etkinlik

 

SAYISI

Süresi (Saat) Toplam

İş Yükü (Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati) 15 2 30
Laboratuvar 15 2 30
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 3 45
Ara Sınav 1 5 5
Final 1 5 5
Toplam İş Yükü     115
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,6
Dersin AKTS Kredisi     5
Tüm Sınıflar Seçmeli Dersler