• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PTR 262
Ders Tipi: 
Serbest Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
İşitme engelli bireylerin kullandığı işaret dilini öğrenmek, öğretmek ve sosyal yaşam içerisinde gerektiğinde bu dili kullanma becerisi kazandırmak.
Dersin İçeriği: 

İşitme engelli bireylerin kullandığı işaret dilini öğrenmek, öğretmek ve sosyal yaşam içerisinde gerektiğinde bu dili kullanma becerisi kazandırmak

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Sunum 2. Ödev 3. Uygulama

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. İşaret dilini aktif kullanır ve kendi çalışmalarını alandaki ve

dıştaki gruplara aktarır.

1,2 1,2 1,2
2. İşaret dilini kullanarak bilişim ve iletişime yönelik bilgi ve becerilerini geliştirir 1,2 1,2 1,2
 

3. İşaret dilini kullanarak alanında edindiği bilgi ve yetenekleri disiplinler arası çalışmalarda uygular.

1,2 1,2 1,2

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1  Türk İşaret Dili nedir?Türk işaret dilinin genel özellikleri nelerdir?

 Türk İşaret dili Alfabesi

 
2  Aile ve çevresi,Vücudumuz,Sağlık  
3  Fiiller,Sıfatlar  
4  Zıt Anlamlı Kelimeler,Sayılar-Matemetik İşaretleri ve Ölçüleri  
5 Duygular, Zaman ve Dilimleri  
6 Taşıtlar ve Trafik, Renkler  
7 Okul ve Eğitim,Isıtma Araçları ve Yakacaklar  
8 Giyecek ve Takılar, Yiyecek ve İçecekler  
9 Ara Sınav  
10 Ev ve Ev Eşyaları, Meslekler, Müzik ve Müzik Aletleri  
11 El Takımları ve Makineler,Bitkiler ve Hayvanlar  
12 Spor ve Spor Kulüpleri, Yönler. Hava ve Coğrafi terimler  
13 İsimler, Deyimler  
14 Sağlık Terimleri, Meslek Adları, Hastane Birimleri  
15 Genel Tartışma  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Türk İşaret Dili, Birinci Seviye Eğitim Programı,  Murat Atila, KonuşanEller, Temel İşaret Dili , Türk İşaret Dili Sözlüğü,MEB
Diğer Kaynaklar  

 

 

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dokümanlar -
Ödevler -
Sınavlar -

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav   0
Ödev   0
Toplam   40
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
 

No

 

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Sağlıkta yeterli eğitim geçmişine sahip olmak. X          
2 Problemleri tanımlamak ve analiz etmek için temel bilgileri kullanmak.   X        
3 Kanıtlara dayalı çözüm önerileri yapmak.   X        
4 Etkin bir fizyoterapi seçmek ve kullanmak - vakalar için gerekli rehabilitasyon teknikleri. X          
5 Pratik beceriler kazanmak. X          
6 Terapi ajanlarını, araçlarını seçme ve rehabilitasyon programını planlama becerisine sahip olmak. X          
7 Fizyoterapide spesifik problemlere hakim olmak X          
8 Etkili iletişim kurabilmek için iletişim becerileri kullanımında hakim olmak.         X  
9 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini kazanmak ve sürekli kendini geliştirmek.         X  
10 Mesleki, sosyal ve evrensel etik ve sorumluluk bilincine sahip olmak   X        

 

AKTS İş Yükü Tablosu

 

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

 

Etkinlik

 

SAYISI

Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir : 15 x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 4 60
Ara Sınav 1 5 5
Final Sınavı 1 10 10
Toplam İş Yükü     120
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,8
Dersin AKTS Kredisi     5

 

Tüm Sınıflar Seçmeli Dersler