• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PTR 266
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Serbest Seçmeli
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Yardımcıları: 
Dersin Amacı: 
Bu ders yaşlanmayı, yaşlanma ile fizyolojik değişimleri, fiziksel performansta kaybı, psikososyal değişimleri; Geriatrik rehabilitasyonda değerlendirme teknikleri, kanıta dayalı fizyoterapi ve rehabilitasyon kavramı altında fiziksel ve bilişsel performansta test ve ölçüm metodolojileri, birinci basamak sağlık hizmetlerinde fizyoterapistin rolü, önleyici yaklaşımlar, yaşlılarda toplumda koruyucu rehabilitasyondur.
Dersin İçeriği: 

Yaşlanma ile meydana gelen nörolojik, ortopedik problemler ve bilişsel değişikler; Sistemik hastalık ve / engellilik durumlarında fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları, geriatrik rehabilitasyon programına karar verme ve değerlendirme becerilerinin geliştirilmesi, yaşam kalitesinin değerlendirilmesi ve artırılması.

 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
2. Tartışmalı ders 3. Problem çözme 4. Vaka çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A. Yazılı Sınav C. Ödev F.Vaka çalışması

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program

Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri Ölçme

Yöntemleri

1. Sağlık konularında bilgi sağlar          5  

  2,3

 

A,C,

2. Mesleki, sosyal ve evrensel etik ilkelerde duyarlı ve sorumlu hisseder 3  

  3,4

A, C
3. Geriatrik rehabilitasyon kavramında pratik beceriyi geliştirir          5  

   3,4

A, C , F
4. Uygun iletişim becerileri sağlar        

        3

   2,3  

A, C , F

 5. Kanıta dayalı problem çözme becerisini kazanır.        5   3,4   

   A, C, F

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Yaşlanma ile fizyolojik değişiklikler, fiziksel performansta kayıp, psikososyal değişiklikler  
2 Geriatrik rehabilitasyonda değerlendirme teknikleri, fiziksel ve bilişsel performansların test ve ölçümleri (Fonksiyonel Bağımsızlık Ölçümü-FIM, Günlük Yaşam-ADL Testlerinin Aktiviteleri, Zamanlı Performans Testleri, 6m / 10m Yürüme Testi, Berg Balans Testi, Mini Zihinsel Test vb.)  
3  Yaşlanma ve sosyal tecrit, işitme önleme müdahaleleri, görsel, hafıza ve iletişim becerilerinin ele alınması;

Vaka Çalışması ve tartışma

 

 
4 Fiziksel aktivite artırma prensipleri, düşme ve yaşlılarda riskleri, düşmelere karşı kısmi değişiklikler, bağımsız yaşama karşı önlemler ve ADL aktiviteleri, asistif cihazlar

Vaka Çalışması ve tartışma

 
5  

Vaka Çalışması ve tartışma

 
6 Bağımsız olarak evde yaşayan çevrede ve kurumsal yaşamda yaşayan yaşlıların fiziksel, sosyal, rekreasyonel etkinliklere katılımı, spor etkinliklerinin sunumu ve terapötik rekreasyon ilkeleri.

Vaka Çalışması ve tartışma

 
7 Vize  
8 Bilişsel işlevler üzerine etkili spor etkinliklerinin ve terapötik rekreasyonun önemi; Tai Chi, Chi-Gong, Geriatrik Rehabilitasyonda Yoga  
9 Geriatrik Rehabilitasyonda Seminer  
10 Geriatrik Rehabilitasyonda Seminer  
11 Geriatrik rehabilitasyon alanındaki çalışmaların sunumu    
12  

Geriatrik rehabilitasyon alanındaki çalışmaların sunumu

 
13  

Geriatrik rehabilitasyon alanındaki çalışmaların tartışılması

 
14 Geriatrik rehabilitasyon alanındaki çalışmaların tartışılması  
15 Genel tekrar  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu  
 

Diğer Kaynaklar

1.               Landefeld CS, Palmer RM, Johnson MA, Johnson CB,  Lyons WL. Current Geriatric Diagnosis & Treatment. McGraw–Hill Companies, NewYork, 2004.    

2.               Austin DR. Therapeutic Recreation. Processess and Techniques. 5th Ed.Sagamore Publishing, Champaign, 2003.

3.               Ham RJ, Primary Care Geriatrics.: A Case –Based Approach, Mosby Year Book, St Louis, 1997.

4.               Randall L. Braddom (Ed). Physical Therapy and Rehabilitation. Philadelphia: W.B. Saunders Company,  1996

Materyal Paylaşımı

 

 

MATERYAL PAYLAŞIMI

Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar Teorik Ara Sınav ve Final

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Proje ödevi 1 80
pratik değerlendirme 1 20
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
 

No

 

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
 

1

Sağlıkta ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmak      

X

   
 

2

Temel bilgileri kullanarak, problemleri tanımlamak ve analiz etmek          

X

 

3

Kanıta dayalı çözüm önerilerinde bulunmak          

X

 

4

Vak’kalar için uygun fizyoterapi- rehabilitasyon tekniklerini seçmek  

X

       
5 Uygulama işlemlerinde pratik yetenekler kazanmak         X
6 Rehabilitasyonda kullanılacak uygun terapi ajanları ve araçları seçmek ve tedavi programını planlamak     X    
7 Fizyoterapide özel konular hakkında fikir sahibi olmak         X
8 Doğru iletişim için, iletişim yöntemlerini hakkında fikir sahibi olmak         X
9 Hayat boyu öğrenme ve kendini geliştirmeye duyarlı olmak         X
10 Profesyonel, sosyal ve universal etik ve sorumluluklara duyarlı olmak         X

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 

Etkinlik

 

SAYISI

Süresi (Saat) Toplam

İş Yükü (Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati) 15 2 30
Laboratuvar 15 2 30
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 4 60
Ara Sınav 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü     124
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,96
Dersin AKTS Kredisi     5
Tüm Sınıflar Seçmeli Dersler