• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PTR 212
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı öğrencilerin ; alt ve üst ekstremitede, columna vertebraliste sıklıkla görülen muskuloskeletal yaralanmaların patomekanik nedenlerini, yürümenin patomekaniğini, iyileşme sürecinin anlamasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

Yaralanan dokunun iyileşme süreçleri, Kas, tendon, ligament, fascia, kemik gibi konnektif doku komponentlerindeki yapısal farklılıklar, Alt ve üst ekstremitede, columna vertebraliste sıklıkla görülen muskuloskeletal yaralanmaların patomekaniği, Yürümenin patomekaniği, Yürüme patolojileri.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı Ders 9: Demonstrasyon, 7:Beyin fırtınası
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Teorik Sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program

Öğrenme Çıktıları

Öğretim

Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri
1)Normal yürüme fazlarını ve Patolojik yürümeyi açıklar. 1,2 1,2 A
2) Yaralanan dokunun iyileşme süreçlerini, Kas, tendon, ligament, fascia özelliklerini açıklar 1,2 1,2, 7 A
 

3) Pelvis, Kalça, diz, ayakbileği ve ayakta sıklıkla görülen patomekanik problemleri açıklar

 

1,2

 

1,2,7

 

A

4)  Omuz,  Dirsekde     sıklıkla görülen patomekanik

problemleri açıklar

 

1,2,7

 

1,2

 

A

5) El bilek ve elde sıklıkla görülen patomekanik

problemleri açıklar

1,2,7 1,2 A
6) Kolumna vertebralisde sıklıkla görülen patomekanik

problemleri açıklar

1,2,7 1,2, 7 A

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Normal yürüme , Normal yürüme fazları I  
2 Normal yürüme , Normal yürüme fazları II  
3 Yürüme Patolojileri  
4  

Pelvis, Kalça da sıklıkla görülen patomekanik problemler

 
5 İyileşme Süreci ve konnektif doku bileşenlerinin özellikleri: Kas, Tendon, bağ, fasya  
6 Dizde sıklıkla görülen patomekanik problemler I  
7 Dizde sıklıkla görülen patomekanik problemler II  
8 Ara Sınav  
9 Ayakbileği ve ayakta sıklıkla görülen patomekanik problemleri  
10 Omuz kuşağı ve Omuz  
11 Dirsek  
12 El bilek ve el  
13 Kolumna Vertebralis I  
14 Kolumna Vertebralis II  
15 Genel Tartışma  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
 

Ders Notu

Neumann D.A. Kinesiology of the Musculoskeletal System: Foundation for Rehabilitations. 2nd Ed. Mosby, Elsevier, 2010.

Lippert, LS. Clinical Kinesiology and Anatomy, PA Davis Company Phidelphia, 2006

Diğer Kaynaklar Shankman, GA. Fundamental Orthopedic Management for the Physical Therapist Assistant. 2nd ed. Mosby,2004

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar Power point sunumlar, anatomik modeller üzerinde çalışma
Ödevler Kolumna vertebraliste sıklıkla görülen problemler üzerine ödev
Sınavlar Teorik sınav

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav (Teorik Sınav) 1 40
Teorik Sınav    
Toplam   40
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
 

No

 

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Sağlık ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmak     X    
2 Temel bilgileri kullanarak, problemleri tanımlamak ve analiz etmek       X  
3 Kanıta dayalı çözüm önerilerinde bulunmak       X  
4 Vak’kalar için uygun fizyoterapi - rehabilitasyon tekniklerini seçmek   X      
5 Uygulama işlemlerinde pratik yetenekler kazanmak   X      
 

6

Rehabilitasyonda kullanılacak uygun terapi ajanları ve araçları seçmek

ve tedavi programını planlamak

   

X

     
7 Fizyoterapide özel konular hakkında fikir sahibi olmak   X      
8 Doğru iletişm için, iletişim yöntemlerini hakkında fikir sahibi olmak     X    
9 Hayat boyu öğrenme ve kendini geliştirmeye duyarlı olmak   X      
10 Profesyonel, sosyal ve universal etik ve sorumluluklara duyarlı olmak   X        

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 

Etkinlik

 

SAYISI

Süresi (Saat) Toplam

İş Yükü (Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 2 30
Ara Sınav 1 3 3
Final 1 4 4
Toplam İş Yükü     82
Toplam İş Yükü / 25 (s)     3.28
Dersin AKTS Kredisi     3

 

2