• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PTR 118
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Ders verme 2. Tartışma 3. Problem çözme 4: Vaka çalışması 13: Ev ödevi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A. Yazılı sınav C. Ev ödevi

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Etik kavramını açıklar 2,3,8,9,10 1,2 A
2) Mesleki etik prensipleri açıklar 2,3,8,9,10 1,2 A
3) Ulusal ve uluslararası mesleki kuruluşlar ve etik yaklaşımları 2,3,8,9,10 1,2 A
4) Fizyoterapi ve rehabilitasyon kapsamında meslek içi ve mesleklar arası etik yaklaşımlar 2,3,8,9,10 1,2,4 A
5) Konuya ilişkin vaka inclemeleri 2,3,8,9,10 1,2,3, 13 A,C
6) Konuya ilişkin problem çözme 2,3,8,9,10 1,2,3,13 A,C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
 

1

Etik ve ahlak, hukuk kavramları Tıpvesağlık alanında etikdeğerler  
2 Fizyoterapide etik, Dünya Fizyoterapistler Derneği etik

kuralları

 
3 Türkiye Fizyoterapistler Derneği ve etik  
 

4

Fizyoterapi ve rehabilitasyonda etik değerler; Doğru- yanlış; iyi-kötü  
5 Klinik etik ( kabullenme, ikilem, anlaşmazlık, belirsizlik)  
6 Vak’ka çalışmaları  
7 Ara Sınav  
8 Vak’ka çalışmaları  
9 Etik teoriler

Kişi, iş ve sonuçlarının etik değerlendirmesi

 
10 Hasta hakları, çocuk hakları, yaşlı, kadın, birey olarak haklar  
11 İnterdisipliner, intradisipliner etik, sağlık profesyonelleri ve hakları  
12 Etik problemler ve çözüm yaklaşımları  
13 Grup Çalışması : Vaka sunumları  
14 Grup Çalışması : Vaka sunumları  
15 Genel tartışma  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
 

 

Ders Notu

  1. Andrew A Guccione (1980) Ethical Issues in Physical Therapy Practice : A Survey of Physical Therapists in New England PHYS THER. 60:1264-1272.
  2. Herman L Triezenberg The Identification of Ethical Issues in Physical Therapy Practice. PHYS THER. 1996; 76:1097-1107.
  3. Ioannis Poulis (2007) Bioethics and physiotherapy J Med Ethics. 33:435–436.
  4. Dünya Hekimler Birliği, Tıp Etiği Elkitabı. Çev. Murat Civaner, 2005.
Diğer Kaynaklar  

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar Teorik    ara  ve    final sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 80
Ödev 1 20
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
 

No

 

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
 

1

Sağlık ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmak  

X

       
 

2

Temel bilgileri kullanarak, problemleri tanımlamak ve analiz etmek          

X

 

3

Kanıta dayalı çözüm önerilerinde bulunmak          

X

 

4

Vak’kalar için uygun fizyoterapi - rehabilitasyon tekniklerini seçmek  

X

       
 

5

Uygulama işlemlerinde pratik yetenekler kazanmak    

X

     
 

6

Rehabilitasyonda kullanılacak uygunterapiajanlarıvearaçları seçmekve tedavi programını planlamak  

X

       
 

7

Fizyoterapide özel konular hakkında fikir sahibi olmak    

X

     
 

8

Doğru iletişm için, iletişim yöntemlerini hakkında fikir sahibi olmak          

X

 

 

9

Hayat boyu öğrenme ve kendini geliştirmeye duyarlı olmak        

X

 
 

10

Profesyonel, sosyal ve universal etik ve sorumluluklara duyarlı olmak          

X

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 

Etkinlik

 

SAYISI

Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati) 15 2 30
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 3 45
Ara Sınav 1 3 3
Ödev 1 5 5
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     86
Toplam İş Yükü / 25 (s)     3,44
Dersin AKTS Kredisi     4

 

1