• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PTR 250
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Serbest Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Öğrencinin engellilik, özür ve yeti yitimi toplum içi katılım konuları hakkında bilgi ve görgü sahibi olması
Dersin İçeriği: 

Bu ders, engellilik, özür, yeti yitimi ve katılımcılık, empati,kabullenme ve toplum içinde engeli olan ve olmayan kişilerin birlikteliği hakkındaki konuları içerir

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Ders 2. Tartışmalı ders 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Vaka çalışması 6. Küçük grup çalışması 13. Ödev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A. Yazılı sınav C. Ev ödevi

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme

Yöntemleri

1) Engellilik, özür, özel gereksinimli birey ve yeti yitimi kavramlarını açıklar 1,2 1,2 A
2) Uluslararası Fonksiyon Sınıflandırması (ICF); kişisel ve çevresel bağlamlar 2,3 1,2, A
3) Yeti yitimi ve aktivite seviyesi ilişkisi 5 1,2,4 A
4) Farklı engel/özür ve yeti yitimi durumlarında toplum içinde yaşam 6 1,2,6,4 A
5) Toplum içi engeller ve özel gereksinimli bireyler 9,10 1,2,13,6 A,C
6)   Toplum ile kaynaştırma- tam zamanlı katılım ve çevresel bağlamların etkisi 8,9,10 1,2,13,6 A,C

Dersin Akışı

DERSİN KIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
 

1

 

Engellilik ve toplum

 
2 Engellilik, yeti yitimi, fonksiyonel aktivite seviyesi  
3 Bağımsızlık seviyesi ve toplum içi katılım  
 

4

Dünyada ve Türkiye’de engellilik/özür; özürlü olma ve getirdiği sorunlar  
5 Empati, toplum içinde engeli olan ve olmayan kişilerin bütünleşmesi  
6 Uluslararası Fonksiyon Sınıflandırması (ICF); Kişisel ve Çevresel Bağlamlar  
7 Uluslararası Fonksiyon Sınıflandırması (ICF); Kişisel ve Çevresel Bağlamlar  
8 Ara Sınav  
9 Fiziksel engeli olan kişiler ve toplum ile bütünleşme

Vak’a çalışmaları

 
 

10

Özel gereksinimi olan kişiler ve toplum ile bütünleşme

Vak’a çalışmaları

 
11 Duyusal engeli olan kişiler ve toplum ile bütünleşme

Vak’a çalışmaları

 
12 Ruhsal problemler ve toplum ile bütünleşme

Vak’a çalışmaları

 
13 Yaşlı kişiler ve toplum ve toplum ile bütünleşme

Vak’a çalışmaları

 
14 Fiziksel aktivite, spor ve dans  
15 Genel tartışma  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu 1-       WHO, International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps,1980.

2-       2- WHO (2001) International classification of functioning, disability and health (ICF). World Health Organization, Geneva

 

Diğer Kaynaklar

1- T.C. Türkiye İstatistik Kurumu, Özürlülerin sorun ve beklentileri araştırması, Ankara, 2010 (www.tuik.gov.tr)

2- Türkiye Özürlüler Araştırması (2. baskı). (2002). T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü Özürlüler İdaresi Başkanlığı. Ankara (2009) : Devlet İstatistik Enstitüsü Matbaası

3- Türkiye Özürlüler Araştırması Temel Göstergeleri 2006- T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi -Özürlülük Araştırmaları ve İstatistik Dairesi Başkanlığı.

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar Teorik  ara sınav ve    final sınavı

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 60
Ödev 1 40
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
 

No

 

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
 

1

Sağlık ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmak      

X

   
 

2

Temel bilgileri kullanarak, problemleri tanımlamak ve analiz etmek          

X

 

3

Kanıta dayalı çözüm önerilerinde bulunmak          

X

 

4

Vak’kalar için uygun fizyoterapi - rehabilitasyon tekniklerini seçmek  

X

       
 

5

Uygulama işlemlerinde pratik yetenekler kazanmak          

X

 

6

Rehabilitasyonda kullanılacak uygun terapi ajanları ve araçları seçmek ve tedavi programını planlamak  

X

       
 

7

Fizyoterapide özel konular hakkında fikir sahibi olmak      

X

   
 

8

Doğru iletişim için, iletişim yöntemlerini hakkında fikir sahibi olmak          

X

 

9

Hayat boyu öğrenme ve kendini geliştirmeye duyarlı olmak          

X

 

10

Profesyonel, sosyal ve universal etik ve sorumluluklara duyarlı olmak          

X

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 

Etkinlik

 

SAYISI

Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 4 60
Ara Sınav 1 5 5
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü     120
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,8
Dersin AKTS Kredisi     5
Tüm Sınıflar Seçmeli Dersler