• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PTR 208
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı öğrencinin elektroterapi ile ilgli prensipleri bilmesi ve uygulamaları yapabilmesidir.
Dersin İçeriği: 

Yüksek frekanslı akımlar ile ilgli prensipleri bilmesi ve uygulamları yapabilmesidir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Ders 2. Tartışmalı ders 12. Grup çalışması 14. laboratuvar çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A. Teorik sınav B. Pratik sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program

Öğrenme Çıktıları

Öğretim

Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri
1. Öğrencinin elektrik- elektroterapi ile ilgli prensipleri bilmelidir. 4,5 1,2,12,14 A,B
2. Yüksek frekanslı akımlarının uygulamlarını yapabilmesidir. 4,5,6 1,2,12,14 A,B
3. Hastalıklara göre modalielerin değerlendirmesini

yapabilmelidir.

 

4,5,6

 

1,2,12,14

 

A,B

4. Hastalıklara göre elektroterapi modalielerini uygulayabilmelidir.  

4,5,6

 

1,2,12,14

 

A,B

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 FES  
2 Yüksek frekanslı akımlar giriş, genel prensipler, fiziksel özellikler  
3 Kısa dalga diatermi  
4 Kısa dalga diatermi  
5 Mikro dalga diatermi  
6 Mikro dalga diatermi  
7 Ultrson  
8 Ultrson  
9 LASER  
10 LASER  
11 Magnetoterapi  
12 Magnetoterapi  
13 NMES  
14 ESWT  
15 Genel tartışma  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
 

Ders Notu

  1. Yakut E. Kanıta dayalı elektroterapi 2008
  2. Kitchen S.Electrotherapy evidence-based practice 2002
Diğer Kaynaklar Foster A.: Clayton’s electrotherapy theory and practice 1992

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav - -
Ödev - -
Final 1 60
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
 

No

 

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Sağlık ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmak     X    
2 Temel bilgileri kullanarak, problemleri tanımlamak ve analiz etmek     X    
3 Kanıta dayalı çözüm önerilerinde bulunmak     X    
4 Vakalar için uygun fizyoterapi - rehabilitasyon tekniklerini seçmek       X  
5 Uygulama işlemlerinde pratik yetenekler kazanmak       X  
6 Rehabilitasyonda kullanılacak uygun terapi ajanları ve araçları seçmek ve tedavi programını planlamak       X  
7 Fizyoterapide özel konular hakkında fikir sahibi olmak X        
8 Doğru iletişm için, iletişim yöntemlerini hakkında fikir sahibi olmak     X    
9 Hayat boyu öğrenme ve kendini geliştirmeye duyarlı olmak   X      
10 Profesyonel, sosyal ve universal etik ve sorumluluklara duyarlı olmak   X      

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 

Etkinlik

 

SAYISI

Süresi (Saat) Toplam

İş Yükü

(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati) 15 2 30
Laboratuvar: Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam

ders saati)

15 2 30
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 2 30
Ara Sınav 1 2 2
Kısa Sınav      
Ödev      
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü     94
Toplam İş Yükü / 25 (s)     3.76
Dersin AKTS Kredisi     4

 

2