• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PTR 205
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı öğrencinin elektroterapi ile ilgli prensipleri bilmesi ve uygulamları yapabilmesidir.
Dersin İçeriği: 

Alçak ve orta frekanslı akımlar ile ilgli prensipleri bilmesi ve uygulamları yapabilmesidir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Ders 2. Tartışmalı ders 12. Grup çalışması 14. laboratuvar çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A. Teorik sınav B. Pratik sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Öğrencinin elektrik- elektroterapi ile ilgli prensipleri bilmelidir. 4,5 1,2,12,14 A,B
2- Alçak frekanslı akımlarının uygulamlarını yapabilmesidir. 4,5,6 1,2,12,14 A,B
3- Hastalıklara göre modalielerin değerlendirmesini

yapabilmelidir.

 

4,5,6

 

1,2,12,14

 

A,B

4- Hastalıklara göre elektroterapi modalielerini uygulayabilmelidir.  

4,5,6

 

1,2,12,14

 

A,B

Dersin Akışı

 

DERS AKIŞI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, genel prensipler, fiziksel özellikler  
2 Elektrofizyolojı, AFA ( Alçak frekanslı akımlar)  
3 Düz akım, tipleri, İyontoforeziz  
4 Faradic, sinusoidal akımlar  
5 Elektrodiagnoz  
6 Diaynamic akımlar  
7 TENS  
8 Biofeedback  
9 Orta frekanslı akımlar  
10 HVGS  
11 Rus akımı  
12 Mikro-akım  
13 2-5 akım  
14 İleri elektroterapi  
15 Genel tartışma  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
 

Ders Notu

  1. Yakut E. Kanıta dayalı elektroterapi 2008
  2. Kitchen S.Electrotherapy evidence-based practice 2002
 

Diğer Kaynaklar

Foster A.: Clayton’s electrotherapy theory and practice 1992

Materyal Paylaşımı

 

MATERYAL PAYLAŞIMI

Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav - -
Ödev - -
Final 1 60
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

 

No

 

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Sağlık ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmak     X      
2 Temel bilgileri kullanarak, problemleri tanımlamak ve analiz etmek     X      
3 Kanıta dayalı çözüm önerilerinde bulunmak X      
4 Vak’kalar için uygun fizyoterapi - rehabilitasyon tekniklerini seçmek       X    
5 Uygulama işlemlerinde pratik yetenekler kazanmak       X    
 

6

Rehabilitasyonda kullanılacak uygun terapi ajanları ve araçları seçmek ve tedavi

programını planlamak

       

X

   
7 Fizyoterapide özel konular hakkında fikir sahibi olmak X          
8 Doğru iletişm için, iletişim yöntemlerini hakkında fikir sahibi olmak     X      
9 Hayat boyu öğrenme ve kendini geliştirmeye duyarlı olmak   X        
10 Profesyonel, sosyal ve universal etik ve sorumluluklara duyarlı olmak   X        

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 

Etkinlik

 

SAYISI

Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati) 15 2 30
 

laboratuvar: Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

 

15

 

2

 

30

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 2 30
Ara Sınav 1 2 2
Kısa Sınav      
Ödev      
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü     94
Toplam İş Yükü / 25 (s)     3,76
Dersin AKTS Kredisi     4
2