Prof. Dr.
Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Dekan
Dr. Öğr. Üyesi
Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Akademisyen
Dr. Öğr. Üyesi
Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Akademisyen
Dr. Öğr. Üyesi
Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Akademisyen
Öğretim Görevlisi
Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Akademisyen
Öğretim Görevlisi
Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Akademisyen
Öğretim Görevlisi
Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Akademisyen
Araştırma Görevlisi
Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Akademisyen
Araştırma Görevlisi
Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Akademisyen
Araştırma Görevlisi
Beslenme ve Diyetetik Bölümü
Akademisyen