Genel Bilgi

Ortalama insan ömrünün uzamasına ve hızla artan bilgi birikimine paralel olarak, sağlık sektöründe var olan mesleklerin iş yükü artmakta, yeni iş ve meslek alanları ortaya çıkmaktadır. Sağlık hizmetlerinin vazgeçilmezliği ve giderek daha karmaşık bir hal almasının doğal sonucu olarak, önümüzdeki yıllarda tüm sağlık mesleklerinin önemi daha da artacak, mesleklerdeki çeşitlenme sürecektir.

Bu gerçeklerden hareketle kurulan Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin amacı, dünyada ve ülkemizde hızla gelişen sağlık sektörünün ihtiyaç duyduğu önemli alanlarda Yeditepe Kalitesiyle donatılmış sağlık insan gücü yetiştirmek için, gençlerimize, güncel bilgi ve çağdaş teknolojiler ışığında, eğitim-öğretim olanakları sağlamaktır.

2008-2009 Eğitim-Öğretim yılında Prof. Dr. Osman Hayran'ın kurucu dekanlığı ile ilk öğrencilerini kabul eden fakültemizde bugün 900 e yakın öğrenci bulunmaktadır. 2016-2017 dönemi sonunda mezunlarımızın sayısı 600'e yaklaşacaktır. 

Fakültemizin her bölümü tarafından sağlanan Yüksek Lisans Programları Sağlık Bilimleri Enstitüsü çatısı altında sürdürülmekte ve  yaklaşık 100 öğrenci eğitimlerine devam etmektedir. Halen fakültemizde görev yapan pek çok öğretim görevlimizin kendi mezunlarımız olması bizim için gurur kaynağıdır.