Dekan Mesajı

Ortalama insan ömrünün uzamasına ve hızla artan bilgi birikimine paralel olarak, sağlık sektöründe varolan mesleklerin işyükü artmakta, yeni iş ve meslek alanları ortaya çıkmaktadır. Sağlık hizmetlerinin vazgeçilmezliği ve giderek daha karmaşık bir hal almasının doğal sonucu olarak, önümüzdeki yıllarda tüm sağlık mesleklerinin önemi daha da artacak, mesleklerdeki çeşitlenme sürecektir. Bu gerçeklerden hareketle kurulan Sağlık Bilimleri Fakültesinin amacı, dünyada ve ülkemizde hızla gelişen sağlık sektörünün ihtiyaç duyduğu önemli alanlarda sağlık insan gücü yetiştirmek için, gençlerimize, güncel bilgi ve çağdaş teknolojiler ışığında, eğitim-öğretim olanakları sağlamaktır.

Prof. Dr. B. Serdar ÖZTEZCAN
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı