Yönetim

Dekan
Prof. Dr. Baki Serdar ÖZTEZCAN

Dekan Yardımcısı
Doç. Dr. Filiz ARSLAN

Doç.Dr.Rasmi MUAMMER
 

Fakülte Sekreteri:
Dilek DOĞRU DEMİRKURT
E-posta: ddogru@yeditepe.edu.tr
Telefon: 0 216 578 00 00 (33 84)
Fax: 0 216 578 04 96

 

Dekan Sekreteri:

Demet ERTAŞ
E-posta: demet.ertas@yeditepe.edu.tr
Telefon: 0 216 578 00 00 (3114)

İdari Personel

Tülay DÜZENLİ
E-posta: tulay.duzenli@yeditepe.edu.tr
Telefon: 0 216 578 00 00 (17 98)

Yüksel ARSLAN

e-posta: yuksel.arslan@yeditepe.edu.tr

Telefon: 0 216 578 00 00 (17 98)

Öğrenci İşleri:
Aslı VARIMLI
E-posta: asli.varimli@istek.org.tr
Telefon: 0 216 578 00 00 (17 98)