• Türkçe
  • English

20.yy'dan itibaren hızla gelişen Hemşirelik, bilimsel bilgi birikimini artırmış ve teknolojiden yararlanarak bir çok inovatif çalışmalara imza atmıştır. WHO tarafından 2020 yılı Hemşirelik ve Ebelik yılı ilan edilmiş, Pandemide ise meslektaşlarımızın en önde gösterdikleri mücadele ile vazgeçilmez oldukları kanıtlanmıştır. Ayrıca Uluslararası Hemşireler Birliği (ICN), 2020 ve 2021 yılı temalarını "Sağlıkta öncü bir ses ve Liderlik için öncü bir ses" olarak ilan etmiştir.

Üniversitemizin 25.yılında Hemşirelik Bölümü olarak tüm bu gelişmelerden ilham alarak "Önce Sağlık İçin Güçlü Hemşirelik" konulu düzenlediğimiz etkinliği 190 katılımcı ile gerçekletirdik.  Etkinliğimize katılan tüm katılımcılara ve özverilerinden dolayı başta bölüm başkanımız Prof. Dr. Hediye Arslan Özkan, Dr. Öğr. Üyesi Aylin Akça Sümengen, bölüm asistanlarımıza ve tüm hocalarımıza teşekkürlerimizi sunarız.