• Türkçe
  • English

Hemşirelik 4. Sınıf öğrencilerimiz Halk Sağlığı Hemşireliği dersi kapsamında çeşitli eğitimler vererek halkı, personelleri, öğretmenleri ve öğrencileri bilinçlendirmiştir.

Bu eğitimleri sosyal medya hesaplarından paylaşarak duyurmuşlardır.

Eğitimler, Google Meet oturumları olarak gerçekleştirilmiştir.

  • 06.11.2020 tarihinde “Çocukluk Çağı Hastalıkları (Katılım; 63 kişi)”, “Akılcı İlaç Kullanımı (Katılım; 71 kişi)”, “Ev Kazaları (Katılım; 60 kişi)” ve “İnternet Bağımlılığı (Katılım; 61 kişi)” hakkında halka yönelik eğitim verdiler.
  • 14.11.2020 (Katılım; 63 kişi) ve 25.12.2020 (Katılım; 89 kişi) tarihlerinde halka yönelik “İlkyardım Eğitimi” verdiler.
  • 20.11.2020-27.11.2020 tarihlerinde Okulum Temiz projesi kapsamında Şehit Öğretmen Mehmet Fidan İlkokulunda çalışan personel ve öğretmenlere yönelik  “Standart Enfeksiyon Kontrol Önlemleri (SEKÖ)”, “Kişisel Koruyucu Donanım (KKD)”, “Salgın Hastalıkların Yayılımı”, “Kişisel Hijyen ve El Hijyeni”, “Bulaş Bazlı Önlemler” ve “Temizlik Öncesi/Sırası/Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler ve Atık Yönetimi” eğitimlerini verdiler. Bu eğitimlere toplam 64 kişi katıldı. Bu eğitimler 3 oturum şeklinde 18.12.20-25.12.20 tarihlerinde başka ilkokullardan izin alınarak tekrarlanmış olup, toplam 67 personel ve öğretmen katılmıştır.

 

Şehit Öğretmen Mehmet Fidan İlkokulundaki öğrencilere yönelik eğitimler verdiler. Eğitimlerini videolarla ve oyunlarla desteklediler.

 

1. (161 Öğrenci) ve 2. Sınıfların (186 Öğrenci) tüm şubelerine Hijyen Eğitimi verdiler. Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimini 1. Sınıfların tüm şubelerine vererek 154 öğrenciye ulaşmışlardır. 2. Sınıfların tüm şubelerine (167 öğrenci) Bulaşıcı Hastalıklar Eğitimi verdiler. 3. Sınıfların tüm şubelerine (156 Öğrenci) Beslenme Eğitimi verdiler. 4. Sınıfların tüm şubelerine ise Ergonomi (153 Öğrenci) ve Egzersiz (149 Öğrenci) Eğitimi başlıklı iki farklı eğitim düzenlediler.

 

 

EĞİTİMLERDE ÇEKİLEN FOTOĞRAFLAR VE AFİŞLERDEN ÖRNEKLER