• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PTR 264
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Serbest Seçmeli
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı iş koçunun rolü, görev analizi, zihinsel engelin eşlik ettiği hastalıklara sahip bireylerin genel özellikleri, sosyal ve emosyonel durum, zihinsel engeli olan gençlerde bireysel eğitim amaçları, engelli bireylere yönelik yasal uygulamalar, çalışma ortamından doğabilecek sorunlar ve iş arkadaşlarıyla karşılaşılabilecek iletişim problemleri hakkında bilgi sağlamaktır
Dersin İçeriği: 

Bu ders zihinsel engeli olan gençlerde bireysel eğitim planın oluşturulması, iş koçu olarak zihinsel engeli olan gençlerde görev analizinin yapılması, zihinsel engeli olan bireylere verilen işlerin yürütülebilmesi için bireylere ipuçlarının verilmesi, zihinsel engeli olan bireylerin gelişimlerinin değerlendirilmesi, iş ortamındaki problemlerde baş etme stratejileri hakkında beceri kazanımı sağlayacak ve engeli olan bireyler hakkında vaka çalışmaların hazırlanacak ve tartışılacaktır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Ders 2. Tartışmalı ders 5. Problem Çözme 6. Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A. Teorik Sınav C. Ödev F.Vaka çalışması-Sunum

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program

Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri Ölçme

Yöntemleri

1) Öğrenciler Genel Değerlendirme Yöntemlerini öğreniler  

2,3,5,7,8,9,10

 

 

1,2,5,6

 

A,C,F

2) ZE için iş analizi yapabilirler 2,3,5,7,8,9,10

 

1,2,5,6 A, C
3) Destekli Çalışma Ortamı oluşturabilirler 2,3,5,7,8,9,10

 

1,2,5,6 A, C
4) İş ortamında doğabilecek Problemlere Yönelik Stratejileri geliştirebilir, kriz yönetimi sağlayabilirler 2,3,5,7,8,9,10

 

1,2,5,6  

A, C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Engellilik kavramı ve engellilik türleri  
2 Zihinsel Engelli Bireyler İçin İş Koçluğu Kavramına Giriş  
3 İş Koçluğunun Tanımı ve Genel Kavramlar  
4 İş Koçu Tanımı ve Görevi  
5 İş koçunun sosyal yönleri ve yasalar  
6 Engelli bireyin işe yerleştirilmesinden önceki Genel Değerlendirme Yöntemleri  
7 İş analizi  
8 Desteklenen Çalışma Ortamı  
9 İş koçluğu ve psikososyal yaklaşım  
10 İşletme problemleri için stratejiler, kriz yönetimi  
11 Zihinsel Engelli Bireyler ile ilgili vaka çalışmalarının hazırlanması  
12 Zihinsel Engelli Bireyler ile ilgili vaka çalışmalarının hazırlanması  
13 Zihinsel Engelli Bireyler ile ilgili vaka çalışmalarının tartışılma  
14 Sunum  
15 Genel Tartışma  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu  
 

Diğer Kaynaklar

Leach,    S.    (2002). A    supported    employment    workbook:    using individual profiling and job matching. Jessica Kingsley Publishers.

 

Murphy, S. (2009). The Job Developer's Handbook. Practical Tactics for Customized Employment.

 

Ryan, D. J. (2000). Job search handbook for people with disabilities. Jist Publishing.

Materyal Paylaşımı

 

 

MATERYAL PAYLAŞIMI

Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar Teorik Ara Sınav ve Final

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Proje ödevi 1 20
Ara Sınav 1 80
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

 

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Sağlıkta ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmak      

X

   
2 Temel bilgileri kullanarak, problemleri tanımlamak ve analiz etmek          

x

3 Kanıta dayalı çözüm önerilerinde bulunmak          

X

4 Vak’kalar için uygun fizyoterapi- rehabilitasyon tekniklerini seçmek  

X

       
5 Uygulama işlemlerinde pratik yetenekler kazanmak         X
6 Rehabilitasyonda kullanılacak uygun terapi ajanları ve araçları seçmek ve tedavi programını planlamak     X    
7 Fizyoterapide özel konular hakkında fikir sahibi olmak         X
8 Doğru iletişim için, iletişim yöntemlerini hakkında fikir sahibi olmak         X
9 Hayat boyu öğrenme ve kendini geliştirmeye duyarlı olmak         X
10 Profesyonel, sosyal ve universal etik ve sorumluluklara duyarlı olmak         X

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 

Etkinlik

 

SAYISI

Süresi (Saat) Toplam

İş Yükü (Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati) 15 2 30
Laboratuvar 15 2 30
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 3 45
Ara Sınav 1 5 5
Ödev 1 5 5
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü     115
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,6
Dersin AKTS Kredisi     5