• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PTR 310
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı öğrencilerin iş uğraşı terapisi hakkında bilgi sahibi olmaları ve hastalıklara yönelik fonksiyon kayıpları olan bireyler için gerekli fonksiyonları kazandırabilecek adaptif yöntemler geliştirebilme ve fonksiyonel becerileri kazanabilecek uygulamaları yapabilecek becerilere sahip olmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

Ortopedik yaralanmalar , kognitif problemler, nörolojik problemler ,doğumsal problemler gibi rahatsızlıklar neticesinde gelişen fonksiyonel problemlerin anlaşılması ve uygun tedavinin geliştirilerek uygulanması

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1.Ders 2.Gösterim 3. Pratik uygulama
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A.Teorik sınav B. Pratik sınav Küçük sınav F. Vaka Sunumu G. C. Ev ödevi Seminer Sunumu D.Dönem projesi H. Proje sunumu E.

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program öğrenim çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) İş ve uğraşı terapisinin amacını söyleyebilir.

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

1,2,3

D,F,H

2) Çeşitli medikal durumlarda iş ve uğraşı açısından değerlendirme yapabilir.

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

1,2,3

D,F,H

3) Fonksiyonel bozuklukları belirleyebilir ve bunlar için gerekli tedavi çözümlerini sunabilir.

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

1,2,3

D,F,H

4) Kişinin yaşamına adaptif değişiklikler katarak günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlığı sağlayabilir

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

1,2,3

D,F,H

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

ÖnHazırlık

1

İş ve uğraşı terapisine giriş

 

2

Fiziksel disfonksiyon için iş ve uğraşı terapisinin temelleri

 

3

Günlük yaşam aktiviteleri için değerlendirmeler ve girişimler

 

4

Mobilite için değerlendirmeler ve girişimler

 

5

İş değerlendirmesi ve iş programları

 

6

Boş zaman aktiviteleri

 

7

Aktivite analizleri

 

8

İş ve uğraşı temelli ana fonksiyonel motor değerlendirmeler

 

9

Duyunun değerlendirilmesi ve duyusal disfonksiyonların tedavisi

 

10

Vizüel defisitlerin değerlendirmesi ve tedavisi

 

11

Algısal disfonkaiyonların değerlendirmesi ve tedavisi

 

12

El yaralanmalarının değerlendirmesi ve tedavisi

 

13

Motor öğrenme

 

14

Öğrenci sunumları

 

15

Genel tekrar ve tartışma

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

 

DersNotu

  1. Occupational Therapy for Physical Dysfunction, Mary Vining Radomski,2012
  2. Pedretti's Occupational Therapy: Practice Skills for Physical Dysfunction,7.edition,Heidi McHugh Pendleton ,2012

DiğerKaynaklar

 

 

Materyal Paylaşımı

 

MATERYAL PAYLAŞIMI

 

 

Dokümanlar

  1. Perdue Peg Board
  2. LOTCA™ Battery (Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment)
  3. Baseline Two point discriminator(20adet)

 

  1. Minnesota Manual Dexterity and Record Form(Setof50)
  2. DOTCA-Ch™ Battery (Dynamic Occupational Therapy Cognitive Assessment for Children)

Sınavlar

Ara Sınav        40%

Final                60%

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav (Proje- sunum)

1

40

Final Sınavı (proje- sunum)

1

60

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıliçinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

 

No

 

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzey

1

2

3

4

5

1   Sağlıkla ilgili yeterli bilgiye sahip olmak

 

 

 

x

 

2

Temel bilgileri kullanarak, problemleri tanımlamak ve analiz etmek

 

 

 

x

 

3

Kanıta dayalı çözüm önerisinde bulunmak

 

 

 

 

x

4

Vakalar için uygun rehabilitasyon tekniklerini seçmek

 

 

 

 

x

5

Uygulama işlemlerinde pratik yetenekler kazanmak

 

 

 

 

x

6

Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda kullanılacak uygun terapi ajanları ve

araçları seçmek ve tedavi programını planlamak

 

 

 

 

x

7

Fizyoterapide özel konular hakkında fikir sahibi olmak

 

 

 

 

x

8

Doğru iletişim için iletişim yöntemleri hakkında fikir sahibi olmak

 

 

 

x

 

9

Hayat boyu öğrenme ve kendini geliştirmeye duyarlı olmak

 

 

 

 

x

10

Profesyonel , sosyal ve universal etik ve sorumluluklara duyarlı olmak

 

 

 

x

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS/İş Yükü Tablosu

 

Etkinlik

 

SAYISI

Süresi (Saat)

Toplam

İşYükü

(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

2

30

Laboratuvar

15

2

30

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Önçalışma, pekiştirme)

15

2

30

Vize

1

5

5

Final

1

5

5

Toplam İş Yükü

 

 

100

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

4

Dersin AKTS Kredisi

 

 

4