• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PTR413
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Mezuniyet öncesi bir alanda kapsamlı bir literatür çalışması yaparak yazılı ve sözlü bir sunum hazırlama becerisini kazandırmak
Dersin İçeriği: 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (FTR) alanında öğrencinin seçeceği bir konuyu incelemesi, literatür bilgisi ile desteklemesi ve sunmasını içerir

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Problem çözme 2. Vaka sunumu 3. Beyin fırtınası 4. Seminer
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
C. Ev ödevi F. Vaka çalışması G. Seminer

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program

Öğrenme Çıktıları

Öğretim

Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Seçilmiş konularda bilgiyi geliştirmek

1,2,3,6,7,9,10

3

C,F

2) Bilgiye ulaşma ve paylaşmada beceri geliştirme

1,2,3,6,7,9,10

3,4

C,F

3) Yazılı ve sözlü sunumlarda beceriyi arttırma

1,2,3,6,7,9,10

9

C,F,G

4) Kanıta dayalı bilgiye ulaşma becerilerini geliştirme

1,2,3,6,7,9,10

5,9

C,F

5) Seçilmiş konularda seminer sunumu ve vaka

sunumu

1,2,3,6,7,9,10

4

C

 

6) Özel konulara ilişkin problem çözme

 

1,2,3,6,7,9,10

3,4,9

G

7) Seçilmiş konularda kanıta dayalı bilgiyi geliştirme

1,2,3,6,7,9,10

5,9

G

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

 

1

FTR alanında farklı konuları ve bakış açıları ile öğrencinin karşılaşması

 

2

Seçilen konuda literatür çalışması, FTR ile ilgili kanıta dayalı

makalelerin incelenmesi

 

3

Seçilen konu ile ilişkili üç makalenin sunumu

 

4

Seçilen konu ile ilişkili üç makalenin sunumu

 

5

Seçilen konu ile ilişkili üç makalenin sunum

 

6

Literatür çalışması

 

7

Literatür çalışması

 

8

FTR alanında farklı konuları ve bakış açıları ile öğrencinin karşılaşması

 

9

Seçilen konuda literatür çalışması, FTR ile ilgili kanıta dayalı

makalelerin incelenmesi

 

10

Seçilen konu ile ilişkili üç makalenin sunumu

 

11

Seçilen konu ile ilişkili üç makalenin sunumu

 

12

Seminer sunumları Tartışma

 

13

Seminer sunumları Tartışma

 

14

Seminer sunumları Tartışma

 

15

Genel tartışma

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

 

Diğer Kaynaklar

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI

Dokümanlar

 

Ödevler

 

Sınavlar

Seminer sunumları

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Seminer

1

70

Vaka sunumu

3

30

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıliçinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

 

No

 

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Sağlık ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmak

 

 

 

 

 

X

 

2

Temel bilgileri kullanarak, problemleri tanımlamak ve analiz etmek

 

 

 

 

 

X

 

3

Kanıta dayalı çözüm önerilerinde bulunmak

 

 

 

 

 

X

 

4

Vakalar için uygun fizyoterapi - rehabilitasyon tekniklerini seçmek

 

 

 

X

 

 

 

5

Uygulama işlemlerinde pratik yetenekler kazanmak

 

 

X

 

 

 

 

6

Rehabilitasyonda kullanılacak uygun terapi ajanları ve araçları seçmek ve tedavi programını planlamak

 

 

 

 

 

X

 

7

Fizyoterapide özel konular hakkında fikir sahibi olmak

 

 

 

 

 

X

 

8

Doğru iletişim için, iletişim yöntemlerini hakkında fikir sahibi olmak

 

 

 

X

 

 

 

 

9

Hayat boyu öğrenme ve kendini geliştirmeye duyarlı olmak

 

 

 

 

 

X

 

10

Profesyonel, sosyal ve universal etik ve sorumluluklara duyarlı olmak

 

 

 

 

X

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

 

Etkinlik

 

SAYISI

Süresi (Saat)

Toplam İş Yükü (Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati)

15

2

30

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

4

60

Ara Sınav sunumu

1

15

15

Final sunumu

1

20

20

Toplam İş Yükü

 

 

125

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

5

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5