• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
FHS 301
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Araştırma planlamanın tüm basamaklarını inceler, öğrenir, planlamada uygun çalışmayı ve kontrol gruplarının oluşturulması için gerekli bilgiyi edinir, bilgi ve veri kaynaklarına ulaşım yollarını öğrenir ve bunu araştırma yaparken kullanır, araştırma tasarımı, bilgisayardan yararlanma, değişkenlerin ölçümü gibi basamakları bilir, akademik hayatı boyunca bunları kullanarak çalışma yapabilir düzeye gelir.
Dersin İçeriği: 

Araştırma yapabilmek için gerekli bilgi ve becerileri kazandırır

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Soru cevap 3. Tartışma 4. Laboratuar çalışması 5. Saha çalışması 6. Klinik uygulama 7. Proje çalışması 8. İnceleme/anket 9. Rol oynama 10. Demonstrasyon 11. Beyin fırtınası 12. Ev ödevi 13. Vaka çalışması/raporu 14. Grup çalışmas
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Ara sınav 2. Final 3. Laboratuvar çalışması değerlendirme 4. Proje değerlendirme 5. Saha çalışması değerlendirme 6. Klinik uygulama değerlendirme 7.Ödev/rapor değerlendirme 8. Seminer değerlendirme 9. Öğrenme günlükleri değerlendirme 10. Dönem ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1.     Sağlık Bilimlerinde Araştırma yöntemlerinin temel ilkelerini öğrenir.

1,5,7,8

1,2,3,12

1,2,7

2.     Bireylerin yaş, cinsiyet, fiziksel aktivite seviyesi gibi değişken faktörlerini değerlendirmeyi açıklar.

1,5,7,8

1,2,3,12

1,2,7

3.     Araştırma planlamada uygun çalışmayı ve kontrol gruplarının oluşturulması için gerekli bilgiye sahip olur.

1,5,7,8

1,2,3,12

1,2,7

4.     Veri ve bilgi kaynaklarına ulaşım yollarını öğrenir ve bunları araştırma yaparken kullanır.

1,5,7,8

1,2,3,12

1,2,7

5.     Araştırma tasarımı, bilgisayar analizinden yararlanma, değişkenlerin ölçümü gibi basamakları bilir.

1,5,7,8

1,2,3,12

1,2,7

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Araştırma Yöntemlerine Giriş

İlgili literatür

2

Veri, Enformasyon, Bilgi

İlgili literatür

3

Gözlemsel Araştırmalar

İlgili literatür

4

Deneysel Araştırmalar

İlgili literatür

5

Sağlık Araştırmalarında Hata Kaynakları

İlgili literatür

6

Kesitsel Araştırmalar

İlgili literatür

7

ARA SINAV

İlgili literatür

8

Vaka-Kontrol Araştırmaları

 

9

Kohort Araştırmaları

İlgili literatür

10

Nedensellik

İlgili literatür

11

Kalitatif Araştırma Yöntemleri

İlgili literatür

12

Anket Oluşturma

İlgili literatür

13

Araştırma Protokolünün Hazırlanması

İlgili literatür

14

Araştırma Protokolünün Hazırlanması

İlgili literatür

15

Genel Tekrar

İlgili literatür

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

Ders Notları

 

 

 

Diğer Kaynaklar

  1. Clinical Epidemiology, The Essentials, Fifth Edition, 2014, Robert H. Fletcher et al.
  2. Sağlık Bilimlerinde Araştırma ve İstatistik Yöntemler, Prof. Dr. Osman Hayran, 2013
  3. Sağlık Araştırmaları İçin Temel İstatistik, Dr. Murat HAYRAN, Dr. Mutlu HAYRAN, Med-Litera Tıbbi Yazım, 2011
  4. Medikal İstatistik, Doç. Dr. Oktay Özdemir, İstanbul Medikal Yayıncılık, 2006
 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI

Dokümanlar

Ders sunumları

Ödevler

 

Sınavlar

Kısa Sınavlar, Ara sınav, Final

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

Sayı

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

85

Ödev değerlendirme

-

-

Kısa Sınav

1

15

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

 

 

No

 

 

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Bilim, teknoloji ve sağlık alanındaki gelişmelerin hemşireliğe yansımaları doğrultusunda, temel, kuramsal, uygulamalı bilgi, beceri ve tutuma sahip olur.

 

 

 

 

 

X

 

 

2

Birey, aile, toplumun sağlık gereksinimleri doğrultusunda bütüncül bakış açısıyla veri toplar, hemşirelik tanılaması yapar, güncel ve kanıta dayalı girişimleri uygular, sonuçları değerlendirir, gerekli kayıtları tutar.

 

 

 

 

 

 

X

 

 

3

Güvenli, maliyet etkin ve yüksek kaliteli sağlık bakımının sağlanması ve geliştirilmesinde liderlik eder.

 

 

 

 

 

X

 

4

Bakım, araştırma, eğitim ve yönetim faaliyetlerinde insan haklarına ve onuruna saygı gösterir, ilgili mevzuata, mesleki değerlere ve etik ilkelere uygun davranır.

 

 

 

 

 

X

5

Değerlere ve etik ilkelere uygun davranarak bireyleri, aileyi, toplumu ve mesleğini savunur.

 

X

 

 

 

 

6

Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilir, en az bir yabancı dil bilir, etkin rapor yazma, anlama ve sunum yapabilme becerisine sahiptir.

 

 

 

 

 

X

 

7

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle, sağlık bakımında bilim ve teknolojideki yenilikçi- yaratıcı gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanır.

 

 

 

 

 

X

 

8

Hemşireliğe özgü bilimsel bilgi üretimi için araştırma ve yayın sürecini bilir, görev alır, araştırma sonuçlarından yararlanır ve paylaşır.

 

 

 

 

 

X

9

Mesleki uygulamalarında eleştirel düşünme becerisini ve bilimsel sorun çözme yaklaşımını kullanır

 

 

 

 

X

 

10

Toplumsal ve mesleki sorunlara duyarlıdır, profesyonel davranışları ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur.

 

X

 

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

 

 

Etkinlik

 

 

SAYISI

 

Süresi (Saat)

Toplam İş Yükü (Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati)

15

2

30

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

2

30

Ara Sınav

1

1

1

Kısa Sınav

1

0,5

0,5

Ödev

-

-

-

Final

1

1

1

Toplam İş Yükü

 

 

62,5

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

2,5

Dersin AKTS Kredisi

 

 

3