• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PTR 311
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
2
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
4
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Pediatrik fizyoterapi yaklaşımları, ölçme ve değerlendirme yöntemleri ve gelişimin takibi ile uygun fizyoterapi planlamalarının geliştirilmesi.
Dersin İçeriği: 

Bu dersi alan öğrenciler serebral palsi, doğumsal brakiyal pleksüs yaralanmaları, tortikollis, ortopedik sorunlar ve tedavi yaklaşımları konularını içeren pediatrik fizyoterapi yaklaşımları hakkında bilgi

edinirler.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı ders, 3: Özel destek/yapısal örnekler, 4: Rol yapma, 5: Problem çözme, 6: Vaka çalışması, 7: Beyin fırtınası, 9: Gösterim, 14: Laboratuvar
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Teorik Sınav B:Pratik Sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program

Öğrenme Çıktıları

Öğretim

Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Pediatrik rehabilitasyonun kapsamı ve işlevleri

1,2,5,7

1,2,4

A

2) Nörofizyolojik yaklaşımın

algılanması,motor gelişim, motor kontrol,

1,2,4,5

1,2,10,14

A,B

3) Yeni doğanlarda ve cerebral palside fizyoterapi yaklaşımları

1,4,5,6,7,9,14

1,2,9,14

A,B

4) Bobath Consept yaklaşımlarını ,ölçme ve

değerlendirme

1,4,5,6,7,9

1,2,9,14

A,B

5)Ortopedik problemler                                 operasyonlardan sonra fizyoterapi

1,4,5,6,7,9

1,2,9,14

A,B

6) Brakial pleksus, tortikolis ve spina bifida

hastalıklarında fizyoterapi programı planlanması

1,3,4,6,14

 

1,2,5,9,14

 

A,B

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

 

1

.Pediyatrik fizyoterapiye giriş

.Nöral organizasyon ve hareket. Çocuğu neler harekete geçirir?

.Motor kontrol,Motor öğrenme

.Video,slayt gösterimi

 

2

.Motor kontrol ve Motor öğrenmenin temel prensipleri

.Nöral Plastisite

.Duyu-motor algı bozuklukları

.Video gösterimi

 

 

3

.Postüral kontrol mekanizmaları

.Çocuklarda normal gelişim evreleri ve refleks reaksiyonlar

.Serebral Palside patolojik refleksler ve motor gelişim evreleri

.Oturma,ayakta,yürümede,yüzüstü ve sırt üstü pozisyonlarda gelişim

.Pratik uygulama

 

 

4

.Riskli yeni doğan değerlendirmesi

.Erken   mobilizasyon,pozisyonlama,kucakta  taşıma   teknikleri,aile eğitimi.

.Preterm bebeklerde video gösterimi ile hareket analizleri.

.Pratik uygulamalar.

 

5

.Serebral Palsi ve benzer hareket bozuklukları

.Serebral Palsi,etyoloji,nedenler ve snıflama

.Bobath yaklaşımı,Nöro gelişimsel tedavi yaklaşımları

 

6

.Serebral Palside değerlendirme metotları

GMFM,GMFCS,MACS

.Bobath yaklaşım teknikleri

.Pratik

 

 

7

.Serebral Palside ortopedik problemler

.Fiziksel ve ortopedik değerlendirme

.Deformite nedenleri ve tedavi yaklaşımları.

.Koruyucu    ,Fonksiyonel    Fizyoterapi,Operasyonlar    ve    Medikal tedaviler.

.Vide,slayt gösterimi,pratik uygulama

 

 

8

.Doğumsal Brakiyal Pleksüs yaralanmaları

.Etiyoloji,Patofizyoloji,Biyomekani

.Fizyoterapi,aile eğitimi

.Pozisyonlama,Splintleme

.Video,slayt,pratik

 

 

9

.Tortikollis

.Etiyoloji,Patofizyoloji,Biyomekani

.Fizyoterapi,aile eğitimi

.Pozisyonlama,Splintleme,aile eğitimi

.Ortopedik girişimler

.Video

10

.Spina Bifida Rehabilitasyonu

 

 

 

11

.Serebral Palside Fasilitasyon teknikleri

.Adaptif cihazlama

.Taşıma teknikleri

12

.Serebral Palside Destekleyici teknolojiler

.ICF ve Serebral Palside kullanımı.

13

.Vaka tartışması,Pratik ve teorik uygulamalar.

14

.Teorik ve pratik uygulama ve tartışma

15

Genel tartışma

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

 

 

 

Ders Notu

  1. Anne Shumway-Cook ,Marjoriew H.Woolacott. Pediatric Physical Therapy, Lipincot Williams&Wilkins, 2012
  2. Jan S.Tecklin. Pediatric Physical Therapy, Lipincot Williams &Wilkins, 2008
  3. Ayşe Livanellioğlu, Mintaze Kerem Günel. Serebral Palside Fizyoterapi. Yeni Özbek Matbaası,220

 

4 - LAMİA Pınar. Sinir ve Kas Fizyolojisi, Efil Yayınları, 2010.

İlave Kaynaklar

 

 

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI

Dökümanlar

 

Sınavlar

Teorik ve Pratik sınavlar

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

70

Ödev

 

30

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

 

No

 

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Sağlıkta ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmak

 

 

X

 

 

2

Temel bilgileri kullanarak, problemleri tanımlamak ve analiz etmek

 

X

 

 

 

3

Kanıta dayalı çözüm önerilerinde bulunmak

 

 

X

 

 

4

Vak’kalar için uygun fizyoterapi- rehabilitasyon tekniklerini seçmek

 

 

 

x

 

5

Uygulama işlemlerinde pratik yetenekler kazanmak

 

 

x

 

 

 

6

Rehabilitasyonda kullanılacak uygun terapi ajanları ve araçları seçmek

ve tedavi programını planlamak

 

 

 

 

x

 

7

Fizyoterapide özel konular hakkında fikir sahibi olmak

 

 

 

 

x

8

Doğru iletişim için, iletişim yöntemlerini hakkında fikir sahibi olmak

 

x

 

 

 

9

Hayat boyu öğrenme ve kendini geliştirmeye duyarlı olmak

 

 

 

x

 

10

Profesyonel, sosyal ve universal etik ve sorumluluklara duyarlı olmak

 

 

 

x

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

 

Etkinlik

 

SAYISI

Süresi (Saat)

Toplam İş Yükü (Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati)

15

3

45

Laboratuvar

15

2

30

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

3

45

Ara Sınav

1

2

2

Ödev

1

2

2

Final

1

2

2

Toplam İş Yükü

 

 

126

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

5,04

Dersin AKTS Kredisi

 

 

5