• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PTR 260
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Serbest Seçmeli
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, konjenital ve kazanılmış pulmoner sorunları olan pediatrik yaş grubu olgularda pulmoner rehabilitasyonun içeriği, yararları, organizasyonu, pediatrik pulmoner rehabilitasyonda değerlendirme ve problemin tanımlanması, yaş grubuna uygun fizyoterapi ve rehabilitasyon programının planlanması ve uygulanması ve etkinliğinin değerlendirilmesi konularının işlenmesini sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

Pediatrik pulmoner sorunların patofizyolojisi ve klinik özellikleri, pediatrik pulmoner rehabilitasyonda kullanılan değerlendirme ve tedavi yöntemleri, pediatrik egzersiz testleri, egzersiz eğitimi, fiziksel aktivite, çocuklara uygun yaratıcı egzersiz uygulamaları, pediatrik yoğun bakım ve solunum problemi olan yenidoğanda fizyoterapi ve rehabilitasyon konuları.

 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A. Sunum B. Ödev C. Uygulama D. Vize E. Final

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Pediatrik pulmoner rehabilitasyonla ilgili temel kavramları açıklar. 1, 4 1, 2 A, B, C, D, E
2. Pediatrik pulmoner sorunların klinik özelliklerini tanımlar. 1, 4 1, 2 A, B, C, D, E
3. Pulmoner sorunları olan pediatrik hastaları fiziksel, fizyolojik ve fonksiyonel açıdan kapsamlı olarak değerlendirir. 1, 4, 6 1, 2, 3, 4 A, B, C, D, E
4. Pulmoner sorunları olan pediatrik hastalarda fizyoterapi ve rehabilitasyon yaklaşımlarını uygular, etkinliğini değerlendirir. 1, 4, 6 1, 2, 3, 4 A, B, C, D, E
5. Pulmoner sorunları olan pediatrik hastalarda fizyoterapi ve rehabilitasyon tedavisine yardımcı cihazları kullanır. 1, 4, 6 1, 2, 3, 4 A, B, C, D, E
6. Pulmoner sorunları olan pediatrik yaş grubunda pulmoner rehabilitasyonun özellikleri ve güvenlik konularını öğrenir.

 

1, 4, 6 1, 2 A, B, C, D, E

 

Dersin Akışı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Sağlık ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmak     X      
2 Temel bilgileri kullanarak, problemleri tanımlamak ve analiz etmek       X    
3 Kanıta dayalı çözüm önerilerinde bulunmak       X    
4 Vakalar için uygun fizyoterapi - rehabilitasyon tekniklerini seçmek         X  
5 Uygulama işlemlerinde pratik yetenekler kazanmak         X  
6 Rehabilitasyonda kullanılacak uygun terapi ajanları ve araçları seçmek ve tedavi programını planlamak         X  
7 Fizyoterapide özel konular hakkında fikir sahibi olmak         X  
8 Doğru iletişim için, iletişim yöntemlerini hakkında fikir sahibi olmak   X        
9 Hayat boyu öğrenme ve kendini geliştirmeye duyarlı olmak     X      
10 Profesyonel, sosyal ve universal etik ve sorumluluklara duyarlı olmak       X    
11 Sağlık ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmak       X    
12 Temel bilgileri kullanarak, problemleri tanımlamak ve analiz etmek         X  
13 Kanıta dayalı çözüm önerilerinde bulunmak       X    

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu 1. Hodgkin JE, Celi BR, Connors GA. Pulmonary Rehabilitation: Guidelines to Success. 43th ed. Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins, 2000.

2. Tecklin, J. S. (Ed.). (2008). Pediatric physical therapy. Lippincott Williams & Wilkins.

3. Effgen, S. K. (2012). Meeting the physical therapy needs of children. FA Davis.

Diğer Kaynaklar Ders Notları

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar  
Ödevler Vaka Sunumu
Sınavlar Ara Sınav, Final

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 20
Kısa Sınav   0
Ödev 1 20
Toplam   40
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Sağlık ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmak     X      
2 Temel bilgileri kullanarak, problemleri tanımlamak ve analiz etmek       X    
3 Kanıta dayalı çözüm önerilerinde bulunmak       X    
4 Vakalar için uygun fizyoterapi - rehabilitasyon tekniklerini seçmek         X  
5 Uygulama işlemlerinde pratik yetenekler kazanmak         X  
6 Rehabilitasyonda kullanılacak uygun terapi ajanları ve araçları seçmek ve tedavi programını planlamak         X  
7 Fizyoterapide özel konular hakkında fikir sahibi olmak         X  
8 Doğru iletişim için, iletişim yöntemlerini hakkında fikir sahibi olmak   X        
9 Hayat boyu öğrenme ve kendini geliştirmeye duyarlı olmak     X      
10 Profesyonel, sosyal ve universal etik ve sorumluluklara duyarlı olmak       X    
11 Sağlık ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmak       X    
12 Temel bilgileri kullanarak, problemleri tanımlamak ve analiz etmek         X  
13 Kanıta dayalı çözüm önerilerinde bulunmak       X    

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati) 15 2 30
Laboratuvar 15 2 30
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 3 45
Ödev 1 5 5
Ara Sınav 1 5 5
Final 1 5 5
Toplam İş Yükü     120
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,8
Dersin AKTS Kredisi     5