• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PTR 275
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Serbest Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Ortopedik problemler ve kas iskelet sistem yaralanmalarında kullanılan temel egzersiz tiplerinin ve yöntemlerinin içeriğinin kavranmasını ve uygulamaya yansıtılmasını sağlamak; ortopedik problemlerde patolojiye, uygulanan cerrahi işleme ve bireyin durumuna özel egzersiz programı oluşturma ile ilgili beceri kazandırmak; bireye ve duruma en uygun egzersiz yaklaşımlarını seçme ve uygulama becerisini geliştirmek
Dersin İçeriği: 

Ortopedik problemlerin tanımı ve ortopedik rehabilitasyonda kullanılan egzersiz çeşitleri ve içerikleri; ortopedik rehabilitasyonda izometrik, izotonik ve izokinetik egzersizlerin kullanımı; ; konsentrik ve eksentrik egzersizler; açık ve kapalı kinetik zincir egzersizleri, remedial egzersizler; stabilizasyon egzersizleri; proprioseptif egzersizler, pliometrik egzersiz uygulamalarının klinik kullanımdaki önemi; patolojiye, cerrahi işleme ve bireyin durumuna uygun egzersiz seçimi; farklı egzersizlerin birbirine olan avantaj ve dezavantajları; ortopedik rehabilitasyonda rehabilitasyonun evrelerine egzersiz seçimi ile ilgili teorik bilgi ve pratik uygulamalar

 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Sunum 2. Ödev 3. Uygulama

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
  1. Ortopedik problemlerde egzersizin önemini tanımlayabilir
  2. Kas-iskelet sistem patolojilerinin rehabilitasyonunda kullanılan farklı egzersiz tiplerini ve bunların içeriklerini açıklayabilir,
  3. Cerrahi uygulanmış ortopedik durumlarda egzersiz verirken dikkat edilmesi gereken noktaların farkına varır.
  4. Ortopedik problemlerde patolojiye ve cerrahiye özel egzersiz yöntemlerini kavrar ve uygular
  5. Ortopedik rehabilitasyonda kullanılan egzersiz yöntemlerinin birbirine göre avantaj ve dezavantajlarını bilir
  6. Ortopedik problemlerde hasta için en uygun egzersiz ihtiyacını belirler ve uygular
1, 4 1, 2,3,4 1,3

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ortopedik problemlerde egzersizin önemi -
2 Ortopedik rehabilitasyonda kullanılan egzersiz çeşitleri  
3 Ortopedik rehabilitasyonda izometrik, izotonik ve izokinetik egzersizlerin klinik etkileri  
4 Eksentrik ve konsentrik egzersizlerin ortopedik rehabilitasyonda kullanımı ve etkinliği  
5 Fleksibilite ve germe egzersizleri  
6 Açık ve kapalı kinetik zincir egzersizleri  
7 Ara Sınav  
8 Stabilizasyon egzersizleri  
9 Proprioseptif egzersizler  
10 Plyometrik egzersizler  
11 Farklı egzersiz tiplerinin avantaj ve dezavantajları  
12 Patolojiye uygun egzersiz seçimi  
13 Ortopedik cerrahi sonrası cerrahiye özel egzersiz seçimi ve uygulamaları  
14 Genel Tartışma  
15 Genel Tartışma  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu 1.            Otman S. Egzersiz Tedavisinde Temel Prensipler ve Yöntemler?. Meteksan A. Ş. Ankara -2006.

2.            Brotzman SB, Manske RC. ?Clinical Orthopaedic Rehabilitation. An Evidence Based Approach?. 3rd ed. Elsevier Mosby, Philadelphia 2011.

3.            Placzek JD, Boyce DA. ?Orthopaedic Physical Therapy Secrets?. 3rd Edition, Elsevier Inc., 2017.

4.            Donatelli R, Wooden MJ. ?Orthopaedic physical therapy?, 3rd ed.

5.            New York : Churchill Livingstone, 2001.

6.            Braddom RL, Buschbacher RM. ?Physical Medicine and Rehabilitation?, 2nd ed., Philadelphia : Saunders, 2000.

Diğer Kaynaklar Ders Notları

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar  
Ödevler Literatür taraması
Sınavlar Ara Sınav, Final

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav   0
Ödev   0
Toplam   40
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Sağlık ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmak     X      
2 Temel bilgileri kullanarak, problemleri tanımlamak ve analiz etmek       X    
3 Kanıta dayalı çözüm önerilerinde bulunmak       X    
4 Vakalar için uygun fizyoterapi - rehabilitasyon tekniklerini seçmek         X  
5 Uygulama işlemlerinde pratik yetenekler kazanmak         X  
6 Rehabilitasyonda kullanılacak uygun terapi ajanları ve araçları seçmek ve tedavi programını planlamak         X  
7 Fizyoterapide özel konular hakkında fikir sahibi olmak         X  
8 Doğru iletişm için, iletişim yöntemlerini hakkında fikir sahibi olmak   X        
9 Hayat boyu öğrenme ve kendini geliştirmeye duyarlı olmak     X      
10 Profesyonel, sosyal ve universal etik ve sorumluluklara duyarlı olmak       X    
11 Sağlık ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmak       X    
12 Temel bilgileri kullanarak, problemleri tanımlamak ve analiz etmek         X  
13 Kanıta dayalı çözüm önerilerinde bulunmak       X    

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 4 60
Ara Sınav 1 5 5
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü     120
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,8
Dersin AKTS Kredisi     5