• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PTR 315
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
2
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
4
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Ortezler, kullanılan materyel seçimi, ortez tipleri ve özellikleri, engel durumlarına uygun ortez seçimi ve kullanımı konusunda gerekli eğitim, günlük yaşam aktiviteleri (GYA) kapsamında ortez kullanımları ve mobitelerini arttırma hakkında eğitim vermek ve protezlerin temel prensiplerini ve amputasyonun fizyolojik ve psikolojik etkilerini anlatmayı ve rehabilitasyon işlemlerini anlatmayı amaçlar.
Dersin İçeriği: 

Bu ders öğrencilerin üst ve alt esktremite ve gövde ortezleri hakkında genel bilgi sahibi olmalarını ortezlerin indikasyonları ve günlük yaşamda (GYA) kullanım alanları hakkında genel bilgi edinmelerini sağlar. Ayrıca öğrenci Bu ders ile üst ve alt ekstremite protezleri hakkında temel bilgileri edinmelerini sağlar, farklı protez tiplerine ve ampütasyon seviyesine göre uygun protez parçalarının seçimi, ampute rehabilitasyonu ve günlük yaşam aktiviteleri (GYA) hakkında bilgi edinir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Ders 2. Tartışmalı ders 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Vaka çalışması 12. Laboratuvar
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A. Yazılı Sınav C. Pratik sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim

Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1)    Ortez kavramını açıklar

2,3,4,7,9

1,2,12

A,C

2)   Ortez rehabilitasyonunun temel prensiplerini

açıklar

2,3,4,7,9

1,2,

A,C

3)   Destekleyici-Fonksiyonel ortezler ve

indikasyonlarını açıklar

2,3,4,7,9

1,2,12

A,C

4) Düzeltici ortezler ve indikasyonlarını açıklar

2,3,4,7,9

1,2,4

A,C

5)   İmmobilizatör ortezler ve indikasyonlarını açıklar

2,3,4,7,9

1,2,4

A,C

6)   Konu ile ilgili vakk’a raporları çalışması yapar

2,3,4,7,9

1,2,4

A,C,F

 

 

 

7)   Protez kavramını açıklar

2,3,4,7,9

1,2,12

A

8)   Amputasyon ve ideal güdük kavramını açıklar

2,3,4,7,9

1,2,

A

9)    Protez rehabilitasyonunun temel prensiplerini

açıklar

2,3,4,7,9

1,2,12

A

10) Amputasyon indikasyonları ve ameliyat teknikleri ile protez tipin ilişkisini açıklar

2,3,4,7,9

1,2,4

A

11) Amputasyon-Protez ikilisinin rehabilitasyonunu

açıklar

2,3,4,7,9

1,2,3,4

A,C

12) Konu ile ilgili vakk’a raporları çalışması yapar

2,3,4,7,9

1,2,4

A,C,F

13) Klinik problem çözme alıştırmaları yapar

2,3,4,7,9

1,2,3

A,C,E

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Ortezler, sınıflandırması: indikasyonu, kullanılan malzemeler, amaçları (destekleyici, immobilize edici, düzeltici ortezler) Ortezlerin mekanik prensipleri.

Yüzeyel anatomi, eksen ve düzlemler, anatomik ve mekanik eklem lokalizasyonları

 

2

Alt ekstremite ortezleri: Ayakkabı, ayak tabanayak ortezi, AFO, PAFO, DAFO, leaf spring AFO, Inhibitör ortez Alt ekstremite ortezleri: Kısa yürüme ortezi, uzun

yürüme ortezi: kısımları, mekanik yapım prensipleri

 

3

Kalça dislokasyonu,     club foot, genu varum, valgum, rekurvatum ortezleri

Uygulama:    Alçı ölçü alma ve pratik çalışma

 

4

Ortopedik durumlarda alt ekstremite ortezleri: Yük taşıyıcı ortezlere, kırık ortezleri

Nörolojik durumlarda alt ekstremite ortezleri: hemipleji, serebral palsi, nöromuskuler hastalıklarda ortezler

Uygulama: Vaka çalışması

 

5

Korse ve collarlar: Milwaukee, Boston korse, skolyoz korsesi

Uygulama:    Vaka çalışması

Korse ve collarlar: Body jackets, Taylor, TLS korse, cervical collars, HALO ortez

Uygulama:    Vaka çalışması

 

 

 

 

6

Asistif teknoloji

Uygulama: Vaka çalışması GYA için fonksiyonel ortezler

El splintleri

Pratik    Uygulama:  Vaka çalışması Uygulama:    Vaka çalışması

 

7

ARA SINAV

 

8

Giriş. Tarihçe, amputasyon indikasyonu, seviyeleri, nedenleri (WHO – Türkiye) Amputasyon teknikleri, miyoplasti, miyodesis, osteomiyoplasti ameliyat teknikleri, etkileri, sonuçları

Amputasyonun       etkileri.              Fizyolojik       güdük,

komplikasyonlar,     sosyal     ve     psikolojik     sonuçları, rehabilitasyon devreleri.

 

9

Alt ekstremite protezleri: Ayak ampütasyonları,

Lizfrank, Chopart, Piragoff, Boyd, Syme ampütasyonları ve protezleri.      Alt ekstremite protezleri: Syme amputasyonları ve protezler

Uygulama:     Vakk’a çalışması

 

10

Alt ekstremite protezleri: Transtibial amputasyonlar, seviyeleri, protezleri, süspansiyon ve yük taşıma, protez ayak

Uygulama: Alçı ölçü alma ve pratik çalışma

 

11

Alt ekstremite protezleri: Diz dezartikülasyonu, transfemoral ampütasyon, seviyeleri, protezler, süspansiyon, yük taşıma, friksiyon sistemleri, protez diz eklemleri

Alt ekstremite protezleri: Kalça dezartikülasyonu, hemi pelvektomi, protezler, süspansiyon, yük taşıma, protez kalça eklemi Uygulama: Vakk’a çalışması

 

12

Üst ekstremite ampütasyonları/protezleri: El bileği dezartikülasyonu, trans radyal ampütasyon, seviyeleri ve protezleri, mekanik prostetik protez el, kanca, Herness sistemi, miyoelektrik protez

Üst ekstremite ampütasyonları/protezleri: parmak, başparmak protezleri, estetik ve fonksiyonel protezler, rehabilitasyonları

Uygulama:    Vakk’a çalışması

 

13

Üst ekstremite ampütasyonları/protezleri:                                                                       miyoelektrik protezler, duyu ve algılayıcılı yüksek teknolojili protezler

Pratik Uygulama: Vak’a çalışması Üst ekstremite ampütasyonları/protezleri:      dirsek dezartikülasyonu, trans humeral ampütasyon, seviyeleri ve protezleri,

kanca, protez dirsek eklemi, kilit sistemi, Herness  sistemi, miyoelektrik protez

Uygulama: Protez ve güdük bakımı

 

 

 

 

14

Üst ve alt ektremite kongenital malformasyonları, ampütasyonlar, ortoprotezleri

Pratik Uygulama: Vakk’a çalışması

 

15

Genel tartışma

 

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diğer Kaynaklar

  1. İnal, S. Kas Hastalıklarında Rehabilitasyon ve Ortezler. Çizge Matbaa,İstanbul, 2000

 

  1. Ron Semour (2002) Prosthetics and Orthotics. Lippincott Williams and Wilkins, Philadelphia.
  2. Michellle M. Lusardi, Caroline C. Nielsen (2007) Orthotics and Prosthetics  in Rehabilitation. Second Edition, Elsevier Saunders Inc. St.Luis.
  3. Braddom RL. Physical Medicine and Rehabilitaion. Third Edition, China: Elsevier Saunders Inc., p. 257-277; 2011.
  4. İnal, S. Üst Ekstremite Protezleri, Çizge Matbaa, İstanbul 2000.

 

  1. Ron Semour (2002) Prosthetics and Orthotics. Lippincott Williams and Wilkins, Philadelphia.
  2. Michellle M. Lusardi, Caroline C. Nielsen (2007) Orthotics and Prosthetics in Rehabilitation. Second Edition, Elsevier Saunders Inc. St.Luis.
  3. Braddom RL. Physical Medicine and Rehabilitaion. Third Edition, China: Elsevier Saunders Inc., p. 257-277; 2011.
 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI

Dökümanlar

 

Ödevler

 

Sınavlar

Teorik ve pratik ara sınav ve quizler, final sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

50

Kısa Sınav

2

20

Ödev

1

30

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

 

No

 

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Sağlık ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmak

 

X

 

 

 

2

Temel bilgileri kullanarak, problemleri tanımlamak ve analiz etmek

 

 

 

 

X

3

Kanıta dayalı çözüm önerilerinde bulunmak

 

 

 

 

X

4

Vak’kalar için uygun fizyoterapi - rehabilitasyon tekniklerini seçmek

 

 

 

 

X

5

Uygulama işlemlerinde pratik yetenekler kazanmak

 

 

X

 

 

 

6

Rehabilitasyonda kullanılacak uygun terapi ajanları ve araçları seçmek

ve tedavi programını planlamak

 

 

X

 

 

 

7

Fizyoterapide özel konular hakkında fikir sahibi olmak

 

 

 

 

X

8

Doğru iletişm için, iletişim yöntemlerini hakkında fikir sahibi olmak

 

 

X

 

 

9

Hayat boyu öğrenme ve kendini geliştirmeye duyarlı olmak

 

 

 

X

 

10

Profesyonel, sosyal ve universal etik ve sorumluluklara duyarlı olmak

 

 

X

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

 

Etkinlik

 

Quantity

Duration (Hour)

Total Workload

(Hour)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati)

15

3

45

Laboratuvar

15

2

30

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

15

1

15

Ara Sınav

1

3

3

Kısa Sınav

1

2

2

Ödev

1

2

2

Final

1

3

3

Toplam İş yükü

 

 

100

Toplam İş yükü / 25 (h)

 

 

4

Dersin ACTS Kredisi

 

 

4