• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PTR 314
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
1.Nörolojik rehabilitasyonun temellerini öğrenmek 2.Nörolojik rehabilitasyonla bağlantılı fizyolojik ve patolojik durumları ayrıt etmek 3.Nörolojik rehabilitasyonda değerlendirme metodlarını seçmek ve uygulamak
Dersin İçeriği: 

Bu ders; nörolojik hastalıklarda fizyoterapi ve rehabilitasyon dahilinde, rehabilitasyon yaklaşımlarının öğrenilmesini sağlar. Üst motor nöron, alt motor nöron hastalıkları, travmatik beyin yaralanmaları, spinal kord yaralanmaları, santral ve periferik sinir sizteminde tümörler ve nöromüsküler hastalıkların rehabilitasyonu; ve buna ek olarak özel fizyoterapi tedavi modaliteleri ve rehabilitasyon yaklaşımları tartışılacaktır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1.Ders 4.Rol yapma 14.Laboratuar
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A.Teorik sınav B.Pratik sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim

Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Nörolojik hastalıkları açıklar.

1,2,4,5,6,7,8,9,10

1,4,14

A,B

2) Nörolojik hastalıklarda tedavi planlamayı açıklar.

1,2,4,5,6,7,8,9,10

1,4,14

A,B

3)Nöroloji hastalılarda uygun

rehabilitasyon teknikleri seçmeyi açıklar

1,2,4,5,6,7,8,9,10

1,4,14

A,B

4)Nörolojik rehabilitasyon uygulamaları yapılır

1,2,4,5,6,7,8,9,10

1,4,14

A,B

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Nörolojik rehabilitasyona giriş

Temel prensipler, hasta değerlendirme, rehabilitasyon yaklaşımları

 

2

Serebrovasküler atak ve rahabilitasyonu 1

 

3

Serebrovasküler atak ve rahabilitasyonu 2

 

 

4

Beyin tümörleri ve spinal kord yaralanmalarında rehabilitasyon yaklaşımları

 

 

5

Ekstrapiramidal sistem hastalıklarında rehabilitasyon yaklaşımları

Parkinson, Multiple Skleroz

 

6

Serebellar hastalıklarda rehabilitasyon yaklaşımları Bazal ganglion hastalıkları

 

7

Ara sınav

 

8

Travmatik beyin yaralanmaları ve rehabilitasyonu

 

 

9

Nöromüsküler hastalıklarda rehabilitasyon yaklaşımları ve değerlendirme 1

 

10

Nöromüsküler hastalıklarda rehabilitasyon yaklaşımları ve değerlendirme 2

 

11

Cervikal ve lumbar disk hernisinde rehabilitasyon yaklaşımları

 

12

Dekübit ülserlerinde rehabilitasyon yaklaşımları, preventif rehabilitasyon

 

13

İnkontinans ve rehabilitasyon yaklaşımları

 

14

Konuşma ve yutma problemlerinde rehabilitasyon

 

15

Genel değerlendirme

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

 

 

Ders Notu

 

  1. İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Temel ve Klinik Bilimler Ders Kitaplar, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon.
  2. Oğuz H, Tıbbi Rehabilitasyon, Nobel Tıp Kitabevi, 1995
  3. Edwards S, Neurological Rehabilitation, Churchill Livingstone, 2002

Diğer Kaynaklar

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI

Dökümanlar

 

Sınavlar

 

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

40

Kısa Sınav

 

0

Teorik sınav

 

60

Pratik sınav

 

40

Ödev

 

0

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

 

No

 

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Sağlıkta ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmak

 

 

 

x

 

2

Temel bilgileri kullanarak, problemleri tanımlamak ve analiz etmek

 

 

 

x

 

3

Kanıta dayalı çözüm önerilerinde bulunmak

 

 

x

 

 

4

Vak’kalar için uygun fizyoterapi- rehabilitasyon tekniklerini seçmek

 

 

 

x

 

5

Uygulama işlemlerinde pratik yetenekler kazanmak

 

 

 

 

x

 

6

Rehabilitasyonda kullanılacak uygun terapi ajanları ve araçları seçmek

ve tedavi programını planlamak

 

 

 

 

 

x

7

Fizyoterapide özel konular hakkında fikir sahibi olmak

 

 

 

x

 

8

Doğru iletişim için, iletişim yöntemlerini hakkında fikir sahibi olmak

 

 

 

x

 

9

Hayat boyu öğrenme ve kendini geliştirmeye duyarlı olmak

 

 

 

x

 

10

Profesyonel, sosyal ve universal etik ve sorumluluklara duyarlı olmak

 

 

 

x

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

 

Etkinlik

 

SAYISI

Süresi (Saat)

Toplam İş Yükü (Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati)

15

2

30

Laboratuvar

15

2

30

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

2

30

Ara Sınav

1

5

5

Final

1

5

5

Toplam İş Yükü

 

 

100

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

4

Dersin AKTS Kredisi

 

 

4