• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PTR 302
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Nörofizyolojik yaklaşım teknikleri kapsamında Bobath, Johnstone ve Brunnstrom tekniklerinin indikasyon ve amaçları ışığında hemipleji/parezi tedavisi
Dersin İçeriği: 

Hemipleji/parezi rehabilitasyonunda nörofizyolojik yaklaşımlar olan Bobath, Johnstone ve Brunnstrom teknikleri, vücut kısımlarına indikasyon ve etkilerine göre yapılması, değerlendirme ve sonuçlarının

analizi

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Ders 2. Tartışmalı ders 12. Laboratuvar
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A. Teorik Sınav B. Pratik sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

Öğretim

Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Rehabilitasyonda Bobath yaklaşımını tanımlar

1,2,7

1,2

A,B

2) Hemipleji/parezide Bobath tekniği ve vücut kısımlarına etkilerini açıklar

1,2

1,2

A,B

3) Bobath tekniğinin yürüme fazlarına etkileri

1,2,5

1,2,12

A,B

4) Hemipleji/parezide Johnstone yaklaşımına

1,2,5

1,2,12

A,B

5) Hemipleji/parezide denge ve fonksiyonun geliştirilmesi

1,2,5

1,2,12

A,B

6) Hemipleji/parezide Brunnstrom yaklaşımları

1,2,4

1,2,12

A,B

7) Hemipleji/parezide Brunnstrom yaklaşımları ile hareket

kontrolu

1,2,7

1,2

A,B

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

 

1

 

Bobath yaklaşımına giriş

 

 

2

Temel prensipler

 

3

Üst ekstremite,Alt ekstremite

 

4

Oturma pozisyonu,mat aktiviteleri

 

5

Duruş ve salınım fazı egzersizleri

 

6

İyileşme dönemi egzersizleri,değerlendirme

 

7

Johnstone yaklaşımına giriş

Temel prensipler,erken dönem egzersizleri

 

8

Ara Sınav

 

9

 

Johnstone Üst ve alt ekstremite,yürüyüş

 

10

Johnstone Motor gelişim egzersizleri, PANAT Yaklaşımı

 

11

Brunnstrom yaklaşımına giriş ve Brunnstrom Değerlendirme

 

12

Brunnstrom Alt ve Üst Ekstremite Eğitimi

 

13

Kısıtlı Zorunlu Hareket Tedavisi

 

14

Ayna Tedavisi

 

15

Genel Tartışma

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

 

Ders Notu

  1. Adult Hemiplegia:Berta Bobath
  2. Restoration of motor function in the stroke patient:Margaret Johnstone 3-Steps to follow:patricia Davies

 

4-IBITA Basic courses

 

Diğer Kaynaklar

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI

Dökümanlar

 

Sınavlar

Teorik ve pratik ara sınav ve quizler, final sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

70

Kısa Sınav

2

10

Ödev

1

20

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

 

 

No

 

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

 

1

2

3

4

5

 

1

Sağlık ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmak

X

 

 

 

 

 

2

Temel bilgileri kullanarak, problemleri tanımlamak ve analiz etmek

 

X

 

 

 

 

3

Kanıta dayalı çözüm önerilerinde bulunmak

X

 

 

 

 

 

4

Vak’kalar için uygun fizyoterapi - rehabilitasyon tekniklerini seçmek

 

 

 

 

X

 

5

Uygulama işlemlerinde pratik yetenekler kazanmak

 

 

 

 

X

 

 

6

Rehabilitasyonda kullanılacak uygun terapi ajanları ve araçları seçmek ve

tedavi programını planlamak

 

 

 

 

 

X

 

7

Fizyoterapide özel konular hakkında fikir sahibi olmak

 

 

 

 

X

8

Doğru iletişm için, iletişim yöntemlerini hakkında fikir sahibi olmak

X

 

 

 

 

 

9

Hayat boyu öğrenme ve kendini geliştirmeye duyarlı olmak

 

 

 

 

X

 

10

Profesyonel, sosyal ve universal etik ve sorumluluklara duyarlı olmak

 

 

X

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

 

Etkinlik

 

SAYISI

Süresi (Saat)

Toplam

İş Yükü

(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati)

15

2

30

Laboratuvar

15

2

30

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

2

30

Ara Sınav

1

5

5

Final

1

5

5

Toplam İş Yükü

 

 

100

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

4

Dersin AKTS Kredisi

 

 

4