• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PTR 211
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı; periferik, merkezi ve otonomik sinir sisteminin fonksiyonlarını ve özelliklerini anlama, nöroanatomik yapılarda gelişen disfonksiyonları ayır edebilmektir.
Dersin İçeriği: 

Bu ders; Periferik sinir sisteminin temel özelliklerini, kas inervasyonu, spinal kord, beyin sapı, diensefalon ve telensefalonun anatomisi ve fonksiyonu, inen ve çıkan yolları ve otonomik sinir sistemi hakkında bilgi içermektedir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Sunum 2. Ödev 3. Uygulama 4. Teorik sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Periferik sinir sistemi yapılarını ve spinal kordu anlamak 1,9 1,2,4 4
Spinal sinirleri ve kas inervasyonlarını tanımak. 1,9 1,2,4 4
Beyin sapı, Diensefalon ve Telensefalon yapılarını öğrenmek 1,9 1,2,4 4
Beynin yapı ve fonksiyonlarını öğrenmek 1,9 1,2,4 4
Somatik ve otonomik sinir sistemini tanımak 1,9 1,2,4 4
Kranial sinirler ve fonksiyonlarını hakkında bilgi sahibi olunur 1,9 1,2,4 4
Limbik sistem ve bazal ganglia yapılarını tanır ve fonksionlarını öğrenir. 1,9 1,2,4 4

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Sinir Sistemine Giriş, Periferik Sinir Sisteminin Fonksiyonu 1,2,3
2 Spinal Kordun Yapısı ve Fonksiyonu 1,2,3
3 Periferik Sinir Sisteminin Temel Özellikleri ve Pleksusların Fonksiyonu 1,2,3
4 Otonomik Sinir Sistemi Anatomi ve Fonksiyonu 1,2,3
5 Beyin Zarları, Ventriküler Sistem ve Beyin Omurilik Sıvısı 1,2,3
6 Beyin Makro yapısı 1,2,3
7 Beynin ve Spinal Kordun Kan Dolaşımı 1,2,3
8 Ara sınav 1,2,3
9 Beyin Sapı İç ve Dış Yapısı 1,2,3
10 Diensefalon Yapı ve Fonksiyonu 1,2,3
11 Cerebellum Yapı ve Fonksiyonu 1,2,3
12 Bazal Ganglia Yapı ve Fonksiyonu 1,2,3
13 İnen ve Çıkan Yollar 1,3
14 Limbik Sistem 1,2,3
15 Kranial Sinirler 1,2,3
     

Kaynaklar

  KAYNAKLAR
  Ders Notu Ders anlatımında kullanılan sunular öğrenciye verilecektir.
  Diğer Kaynaklar 1.            Snell's Clinical Neuroanatomy Eighth Edition Lippincott Williams & Wilkins
  2.            Neuroscience Exploring The Brain Third Edition M.F Bear, B.W. Connor, M.A. Paradiso Lippicott Willams & Wilkins
  3.            Atlas of Neuroanatomy and Neuropysiology, F.H. Netter,

J.A. Craig, J Perkins. Icon Custom Communications.

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dokümanlar Sunumlar, resim ve video paylaşımı
Ödevler  
Sınavlar Teorik ara ve final sınavı

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ödev -  
Kısa sınav -  
Ara sınav 1 40
Toplam   40
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
    1 2 3 4 5  
  Sağlık ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmak         x  
  Temel bilgileri kullanarak, problemleri tanımlamak ve analiz etmek       x    
  Kanıta dayalı çözüm önerilerinde bulunmak     x      
  Vak’kalar için uygun fizyoterapi - rehabilitasyon tekniklerini seçmek     x      
  Uygulama işlemlerinde pratik yetenekler kazanmak     x      
  Rehabilitasyonda kullanılacak uygun terapi ajanları ve araçları seçmek ve tedavi programını planlamak x          
  Fizyoterapide özel konular hakkında fikir sahibi olmak   x        
  Doğru iletişm için, iletişim yöntemlerini hakkında fikir sahibi olmak     x      
  Hayat boyu öğrenme ve kendini geliştirmeye duyarlı olmak         x  
  Profesyonel, sosyal ve universal etik ve sorumluluklara duyarlı olmak     x      

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 

Etkinlik

 

SAYISI

Süresi (Saat) Toplam

İş Yükü (Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati) 15 2 30
Laboratuvar 15 2 30
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 15 1 15
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Toplam İş Yükü     79
Toplam İş Yükü / 25 (s)     3,16
Dersin AKTS Kredisi     3