• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PTR 103
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Normal motor gelişimi anlamak; refleksler ve yürüme dönemine kadar çocuğu değerlendirmektir.
Dersin İçeriği: 

Anatomi, normal motor gelişim, büyüme ve gelişme terminolojileri, kognitif ve emosyonel gelişim, embriyojenik ve fetal gelişim, refleksler, neonatal, natal, infant ve çocukluk ve adolesan dönemlerinin motor, duyusal ve diğer gelişim özellikleri, bazı anormal gelişim durumları incelenecektir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1.Ders
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A. Teorik sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Motor gelişimi açıklar 1,8,9,10 1 A
2. İnfant dönemi açıklar 1,8,9,10 1 A
3. Toddler dönemi açıklar 1,8,9,10 1 A
4. Adolesan dönemi açıklar 1,8,9,10 1 A
5. Erişkin dönemi açıklar 1,8,9,10 1 A
6. Yaşlanmayı açıklar 1,8,9,10 1 A

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Genel giriş ve dersin içeriği  
2 Gelişimle ilgili temel kavramlar  
3 Motor gelişimi dönemleri  
4 Prenatal gelişim ve doğum  
5 Motor Kontrol Anatomisi  
6 Fetüsün gelişimi  
7 Fiziksel ve Motor Gelişim İnfant ve Toddlerhood dönemi  
8 Ara sınav  
9 Kaba ve ince motor gelişim  
10 Primitif- Postural Refleksler  
11 Duyu ve algının gelişimi  
12 Fiziksel büyüme ve gelişim Çocukluk ve adolesan dönemi  
 

 

13

Fiziksel büyüme ve gelişim

Ergenlik, genç erişkin, orta erişkin dönem

 
 

 

 

14

İleri erişkin dönem Yaşlanma  
15 Genel tartışma  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
 

 

 

Ders Notu

*C.Garel ve ark.-MRI of the Fetal Brain:Normal Development and Cerebral Pathologies,2004

*C.O’Brien-Normal and Impaired Motor Development,1994

*Craig GJ, Baucum D; Human Development, Prentice Hall, Pearson Education, Inc;2002

Diğer Kaynaklar  

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav   0
Ödev   0
Toplam   40
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
 

No

 

Program Öğrenme Çıktıları (FTR program çıktıları-10madde sabit)

Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Sağlık ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmak          

X

2 Temel bilgileri kullanarak, problemleri tanımlamak ve analiz etmek    

X

     
3 Kanıta dayalı çözüm önerilerinde bulunmak    

X

     
4 Vakalar için uygun fizyoterapi - rehabilitasyon tekniklerini seçmek    

X

     
5 Uygulama işlemlerinde pratik yetenekler kazanmak    

X

     
6 Rehabilitasyonda kullanılacak uygunterapiajanlarıvearaçları seçmekve tedavi programını planlamak  

 

X

       
7 Fizyoterapide özel konular hakkında fikir sahibi olmak    

X

     
8 Doğru iletişm için, iletişim yöntemlerini hakkında fikir sahibi olmak        

X

 
9 Hayat boyu öğrenme ve kendini geliştirmeye duyarlı olmak          

X

10 Profesyonel, sosyal ve universal etik ve sorumluluklara duyarlı olmak        

X

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 

Etkinlik

 

SAYISI

Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati) 15 2 30
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 2 30
Ara Sınav 1 4 4
Final 1 4 4
Toplam İş Yükü     68
Toplam İş Yükü / 25 (s)     2,72
Dersin AKTS Kredisi     3