• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PTR 274
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Serbest Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, Motor beceriler ve motor öğrenme süreçlerinin kavramsal modelini anlamak ve bu modellerle rehabilitasyon kavramı arasındaki ilişkiyi açıklamak, motor öğrenme prensibine dayalı farklı tedavi yöntemlerini tanımlamak ve uygulamaktır.
Dersin İçeriği: 

Motor öğrenme teorisi, Motor Öğrenme Prensipleri, Kısıtlanmış hareket tedavisi, Hedef odaklı eğitim, Görev odaklı eğitim

 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Sunum 2. Ödev 3. Uygulama

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Hareket kontrolünü merkezi sinir sistemi düzeyindeki işlevlerini öğrenerek tanımlar. 1, 4 1, 2 1
2. Motor öğrenme ve motor kontrol tanımlarını nöroplastisite ile açıklayarak öğrenir. 1, 4 1, 2 1
3. Motor öğrenme teorilerini inceleyerek rehabilitasyon yaklaşımları ile birleştirir. Motor öğrenme prensiplerini kullanarak tedavi planı oluşturur. 1, 4, 6 1, 2, 3, 4 1, 3
4. Motor öğrenme süreç ve evrelerini anlar. 1, 4, 6 1, 2, 3, 4 1, 3
5. Beceri, yetenek ve performans kavramlarını ve öğrenme aşamalarını tanımlar ve bu aşamalara yönelik uygulamayı planlar. 1, 4, 6 1, 2, 3, 4 1, 3
6. Nörofizyolojik yaklaşımlarda öğrenilen teknikleri güncel literatür ile birleştirerek makale taraması yapar ve klinik karar verme uygulamalarında bunu kullanır.

 

1, 4, 6 1, 2 1

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Motor Kontrol -
2 Motor Öğrenme ve Nöroplastisite -
3 Öğrenme Nedir? Öğrenmenin Değerlendirilmesi, Öğrenmenn aşamaları -
4 Motor Öğrenme Teorileri -
5 Motor Öğrenme Prensipleri -
6 Motor Beceri, Yetenek ve Performans Kavramları -
7 Motor Öğrenme Prensiplerinin Klinik Uygulamalara Aktarılması -
8 ARA SINAV -
9 Kısıtlı Hareket Tedavisi -
10 Görev Odaklı Eğitim -
11 Teknoloji destekli motor öğrenme yaklaşımları -
12 İnme rehabilitasyonunda motor öğrenme temelli yaklaşımlar -
13 Pediatrik rehabilitasyonda motor öğrenme temelli yaklaşımlar -
14 Literatür Tarama- I -
15 Literatür Tarama - II -

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu 1. Schmidt, R. A. (1991). Motor Learning and Performance: From Principles to Practice. Champaign: Human Kinetics

2. Magill, R. A. (2001). Motor Learning: Concepts and Applications. Sixth

Edition. Dubuque, Iowa: Brown & Benchmark.

3. Shumway and Cook, Motor Control

4. Güncel literatür

Diğer Kaynaklar Ders Notları

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar  
Ödevler Literatür taraması
Sınavlar Ara Sınav, Final

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav   0
Ödev   0
Toplam   40
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Sağlık ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmak     X      
2 Temel bilgileri kullanarak, problemleri tanımlamak ve analiz etmek       X    
3 Kanıta dayalı çözüm önerilerinde bulunmak       X    
4 Vakalar için uygun fizyoterapi - rehabilitasyon tekniklerini seçmek         X  
5 Uygulama işlemlerinde pratik yetenekler kazanmak         X  
6 Rehabilitasyonda kullanılacak uygun terapi ajanları ve araçları seçmek ve tedavi programını planlamak         X  
7 Fizyoterapide özel konular hakkında fikir sahibi olmak         X  
8 Doğru iletişm için, iletişim yöntemlerini hakkında fikir sahibi olmak   X        
9 Hayat boyu öğrenme ve kendini geliştirmeye duyarlı olmak     X      
10 Profesyonel, sosyal ve universal etik ve sorumluluklara duyarlı olmak       X    
11 Sağlık ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmak       X    
12 Temel bilgileri kullanarak, problemleri tanımlamak ve analiz etmek         X  
13 Kanıta dayalı çözüm önerilerinde bulunmak       X    

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 5 75
Ara Sınav 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü     124
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,96
Dersin AKTS Kredisi     5