• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
FHS 104
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu ders insanlarda enfeksiyona neden olan mikroorganizmalaron genel özelliklerini, bu mikroorganizmaların taşınma yollarını ve korunma yöntemleri ile enfeksiyonların genel özelliklerini öğretmeyi amaçlar.
Dersin İçeriği: 

Mikrobiyolojiye giriş, bakterilerin yapısı, fizyolojisi, ile üremesi, bakteriyel genetik, antibiyotikler ve direnç mekanizmaları, İmmunolojiye giriş, temel immun cevap mekanizmaları, serolojik testler, mantar, protozoa, helmint ve virüslerin analiz test yöntemleri.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Soru cevap 3. Tartışma 4. Laboratuar çalışması 5. Saha çalışması 6. Klinik uygulama 7. Proje çalışması 8. İnceleme/anket 9. Rol oynama 10. Demonstrasyon 11. Beyin fırtınası 12. Ev ödevi 13. Vaka çalışması/raporu 14. Grup çalışm
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Ara sınav 2. Final 3. Laboratuvar çalışması değerlendirme 4. Proje değerlendirme 5. Saha açlışması değerlendirme 6. Klinik uygulama değerlendirme 7. Ödev/rapor değerlendirme 8. Seminer değerlendirme 9. Öğrenme günlükleri değerlendirme 10. Dönem öde

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1)Mikoorgaznimaları sınıflandırır. Ökaryot ile prokaryotik hücre arasındaki farklılıkları tanımlar. 2,6,8,9,10 1,2,3 1,2,3,4,5
2)Mikroorganizmaların inokülasyon teknikleri, besiyerlerini, inkübasyon şartlarını tanımlar 2,6,8,9,10 1,2,3 1,2,3,4,5
3) İnsanlarda hastalık yapan primer patojenleri tanımlar. 2,6,8,9,10 1,2,3 1,2,3,4,5
4)Bakteriyel genetikteki temek kavramları açıklar. 2,6,8,9,10 1,2,3 1,2,3,4,5
5)Mikroorganizmalar ile enfeksiyon hastalıkları arasındaki ilişkilerini açıklar. 2,6,8,9,10 1,2,3 1,2,3,4,5
6) Enfeksiyon hastalıklarının epidemiyolojisini, önlenmesini ve kontrolünü açıklar. 2,6,8,9,10 1,2,3 1,2,3,4,5

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tıbbi Mikrobiyolojiye Giriş  
2 Enfeksiyon Hastalıklarına Giriş  
3 Bakterilerin Genel Özellikleri  
4 Virüslerin Genel Özellikleri  
5 Mantarların Genel Özellikleri  
6 Parazitlerin Genel Özellikleri  
7 Ara Sınav  
8 Bakteriyel Enfeksiyonlar  
9 Viral Enfeksiyonlar  
10 Mantar Enfeksiyonları  

 

11 Parazitik Enfeksiyonlar  
12 Antimikrobiyaller, Aşılar, Doğal Ve Kazanılmış Bağışıklık  
13 Suyla, Besinle Ve Hayvalnlar Aracılığı İle Taşınan Enfeksiyonlar  
14 Sterilizasyon, Dezenfeksiyon Ve Antisepsi, Hastane Kaynaklı Enfeksiyonlar  
15 Genel Tekrar  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
 

Ders Notu

MedicalMicrobiology, Murray et al.,Mosby, 2009. Color Atlas of DiagnosticMicrobiology.

Bailey’sDiagnosticMicrobiology.

Hakkı Bilgehan, Klinik Mikrobiyolojik Tanı

Diğer Kaynaklar  

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar Ders sunumları
Ödevler  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 80
Kısa Sınav - -
Ödev 1 20
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Bilim, teknoloji ve sağlık alanındaki gelişmelerin hemşireliğe yansımaları doğrultusunda, temel, kuramsal, uygulamalı bilgi, beceri ve tutuma sahip olur.         X
 

2

Birey, aile, toplumun sağlık gereksinimleri doğrultusunda bütüncül bakış açısıyla veri toplar, hemşirelik tanılaması yapar, güncel ve kanıta dayalı girişimleri uygular, sonuçları değerlendirir, gerekli kayıtları tutar.          

X

3 Güvenli, maaliyet etkin ve yüksek kaliteli sağlık bakımının sağlanması ve geliştirilmesinde liderlik eder.         X
4 Bakım, araştırma, eğitim ve yönetim faaliyetlerinde insan haklarına ve onuruna saygı gösterir, ilgili mevzuata, mesleki değerlere ve etik ilkelere uygun davranır.   X      
5 Değerlere ve etik ilkelere uygun davranarak bireyleri, aileyi, toplumu ve mesleğini savunur.   X      
6 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilir, en az bir yabancı dil bilir, etkin rapor yazma, anlama ve sunum yapabilme becerisine sahiptir.       X  
7 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle, sağlık bakımında bilim ve teknolojideki yenilikçi- yaratıcı gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanır.       X  
8 Hemşireliğe özgü bilimsel bilgi üretimi için araştırma ve yayın sürecini bilir, görev alır, araştırma sonuçlarından yararlanır ve paylaşır.     X    
9 Mesleki uygulamalarında eleştirel düşünme becerisini ve bilimsel sorun çözme yaklaşımını kullanır.     X    
10 Toplumsal ve mesleki sorunlara duyarlıdır, profesyonel davranışları ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur. X        

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 

Etkinlik

 

SAYISI

Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati) 15 4 60
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 2 30
Ara Sınav 1 2 2
Kısa Sınav - - -
Ödev 1 12 12
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü     106
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4.24
Dersin AKTS Kredisi     4