• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PTR 206
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
1
Uygulama Saati: 
2
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
3
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı öğrencilerin manipulatif tedavi hakkında bilgi sahibi olmaları ve temel manipulatif teknikleri uygulayabilme becerilerine sahip olmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

Eklem ve yumuşak dokulara yönelik mobilizasyon ve manipulasyon teknikleri anlatılmaktadır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Ders 2. Gösterim 3. Pratik uygulama
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A. Teorik sınav B. Pratik sınav C. Ev ödevi D.Dönem projesi E. Küçük sınav F. Vaka Sunumu G. Seminer Sunumu H. Proje sunumu

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program

öğrenim çıktıları

Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Manipulatif tedavi ve tekniklerini tanımlar 1,2,5,6,7,10 1,2,3 A,B
2) Manuel terapi tekniklerinin kullanım alanlarını açıklar 1,2,5,6,7,10 1,2,3 A,B
3) Manuel terapi tekniklerini uygulamalı olarak uygulayabilir 1,2,5,6,7,10 1,2,3 A,B
4) Manuel terapi tekniklerini karşılaştırabilir 1,2,5,6,7,10 1,2,3 A,B

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Manuel terapinin temelleri ve giriş  
2 Omuz kompleksi ve manuel terapi yöntemleri  
3 Dirsek kompleksi ve önkol manuel terapi yöntemleri  
4 Dirsek kompleksi ve önkol manuel terapi yöntemleri  
5 El ve el bileği manuel terapi yöntemleri  
6 El ve el bileği manuel terapi yöntemleri  
7 Ara sınav  
8 Kalça eklemi ve manuel terapi yöntemleri  
9 Kalça eklemi ve manuel terapi yöntemleri  
10 Diz eklemi manuel terapi yöntemleri  
11 Diz eklemi manuel terapi yöntemleri  
12 Ayak bileği ve ayak manuel terapi yöntemleri  
13 Sacroiliak eklem ve manuel terapi yöntemleri  
14 Sacroiliak eklem ve manuel terapi yöntemleri  
15 Genel tartışma  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
 

 

 

Ders Notu

1- Maitland’s Peripheral manipulation 2- Maitland’s Vertebral manipulation
  1. Manipulation of the spine, Craig Liebson
  2. Manual mobilization of the joints,The Extremities, Freddy Kaltenborn 5- Manual mobilization of the joints,The Spine, Freddy Kaltenborn

6-Muscle eneergy techniques, Chaitow

Diğer Kaynaklar  

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav (teorik-pratik sınav) 1 40
Final Sınavı (teorik-pratik sınav) 1 60
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
N

o

 

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Sağlıkla ilgili yeterli bilgiye sahip olmak       x  
2 Temel bilgileri kullanarak, problemleri tanımlamak ve analiz etmek       x  
3 Kanıta dayalı çözüm önerisinde bulunmak   x      
4 Vakalar için uygun rehabilitasyon tekniklerini seçmek     x    
5 Uygulama işlemlerinde pratik yetenekler kazanmak       x  
6 Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda kullanılacak uygun terapi ajanları ve araçları seçmek ve tedavi programını planlamak         x
7 Fizyoterapide özel konular hakkında fikir sahibi olmak         x
8 Doğru iletişim için iletişim yöntemleri hakkında fikir sahibi olmak     x    
9 Hayat boyu öğrenme ve kendini geliştirmeye duyarlı olmak     x    
10 Profesyonel , sosyal ve üniversal etik ve sorumluluklara duyarlı olmak       x  

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 

Etkinlik

 

SAYISI

Süresi (Saat) Toplam

İş Yükü (Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x1 teorik ders saati) 15 1 15
Laboratuvar 15 2 30
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 1 15
Ara Sınav 1 5 5
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü     75
Toplam İş Yükü / 25 (s)     3
Dersin AKTS Kredisi     3