• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PTR 203
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
1
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
2
Kredi: 
2
AKTS: 
3
Ön Koşul Dersleri: 
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı öğrencilerin manipulatif tedavi hakkında bilgi sahibi olmaları ve temel manipulatif teknikleri uygulayabilme becerilerine sahip olmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

Klasik masajın etki mekanizmaları, teknikleri, dozajı, indike ve kontraendike olduğu durumlar, doğru pozisyonlama ve bölgesel uygulamalar (yüz, boyun, sırt, bel bölgesi, abdominal masaj, uyluk, bacak, ayak, kol-önkol ve el masajı refleks bölgeleri, konnektif doku masajı (KDM) sonucu oluşan reaksiyonlar, uygulandığı hastalıklar, değerlendirme yöntemleri, temel bölge, alt torakal-scapular- interscapular, servikal ve oksipital, kol-önkol-el, uyluk-bacak-ayak, pelvik ve abdominal, göğüs ve yüz bölgesine KDM uygulama yöntemler spor masajı ayrıntılı ve uygulamalı olarak anlatılmaktadır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Ders 2. Gösterim 3. Pratik uygulama
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A. Teorik sınav B. Pratik sınav C. Ev ödevi D.Dönem projesi E. Küçük sınav F. Vaka Sunumu G. Seminer Sunumu H. Proje sunumu

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program

öğrenim çıktıları

Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Manipulatif tedavi ve tekniklerini tanımlar 1,2,5,6,7,10 1,2,3 A,B
2) Masaj tekniklerinin kullanım alanlarını açıklar 1,2,5,6,7,10 1,2,3 A,B
3) Masaj tekniklerini uygulamalı olarak uygulayabilir 1,2,5,6,7,10 1,2,3 A,B
4) Masaj tekniklerini karşılaştırabilir 1,2,5,6,7,10 1,2,3 A,B

 

Dersin Akışı

DERSİN AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Terapötik masaja giriş  
2 Uyluk masajı, Diz masajı  
3 Bacak ve ayak klasik masaj uygulamaları  
4 Kol, önkol ve dirsek masajı uygulamaları  
5 Sırt ve abdominal bölge masajı uygulamları  
6 Yüz masajı uygulamları  
7 Ara sınav  
8 Konnektif doku masajı giriş ve temelleri  
9 Temel bölge ve alt torakal bölge konnektif doku masajı  
10 Skapular ve interskapular bölge konnektif doku masajı  
11 Servikal ve oksipital bölge konnektif doku masajı  
12 Üst ekstremite konnektif doku masajı  
13 Alt ekstremite konnektif doku masajı  
14 Abdominal, ön pelvik, göğüs ve yüz bölgesi konnektif doku masajı  
15 Spor masajı  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
 

Ders Notu

1- Theory and practice of therapeutic massage, Mark F Beck 2- Fundamentals of Therapeutic Massage, Fritz

3- Masaj Teknikleri,Prof.Dr.İnci Yuksel

Diğer Kaynaklar  

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav (teorik-pratik sınav) 1 40
Final Sınavı (teorik-pratik sınav) 1 60
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100
DERS KATEGORİSİ                                                                                Uzmanlık / Alan Dersleri

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
 

No

 

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1     Sağlıkla ilgili yeterli bilgiye sahip olmak       x  
2 Temel bilgileri kullanarak, problemleri tanımlamak ve analiz etmek       x  
3 Kanıta dayalı çözüm önerisinde bulunmak   x      
4 Vakalar için uygun rehabilitasyon tekniklerini seçmek     x    
5 Uygulama işlemlerinde pratik yetenekler kazanmak       x  
 

6

Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda kullanılacak uygun terapi ajanları ve araçları seçmek ve tedavi programını planlamak          

x

7 Fizyoterapide özel konular hakkında fikir sahibi olmak         x
8 Doğru iletişim için iletişim yöntemleri hakkında fikir sahibi olmak     x    
9 Hayat boyu öğrenme ve kendini geliştirmeye duyarlı olmak     x    
10 Profesyonel , sosyal ve üniversal etik ve sorumluluklara duyarlı olmak       x  

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 

Etkinlik

 

SAYISI

Süresi (Saat) Toplam

İş Yükü (Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati) 15 1 15
Laboratuvar 15 2 30
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 1 15
Ara Sınav 1 5 5
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü     75
Toplam İş Yükü / 25 (s)     3
Dersin AKTS Kredisi     3