• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PTR 303
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
4
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
4
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Öğrencinin kardiyopulmoner rehabilitasyon ile ilgili prensipleri bilmesi ve uygulamları yapabilmesidir.
Dersin İçeriği: 

Farklı kardiyopulmoner hastalıklar ve cerrahisi ile ilgili rehabilitasyon ve egzersiz programı ele alınacaktır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Ders 2. Tartışmalı ders 12. Grup çalışması 14. laboratuvar çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A. Teorik sınav B. Pratik sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program

Öğrenme Çıktıları

Öğretim

Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1. Kardiyak rehabilitasyon ile ilgili prensipleri

açıklar.

 

1,5

 

1,2,12,14

 

A,B

2. Kardiyovasküler sorunları olan hastaları fiziksel, fizyolojik ve fonksiyonel açıdan değerlendirir.

 

 

1,5

 

 

1,2,12,14

 

 

A,B

3. Kardiyovasküler sorunları olan hastalarda fizyoterapi ve rehabilitasyon yaklaşımlarını planlar ve uygular.

 

 

1,5

 

 

1,2,12,14

 

 

A,B

4. Kardiyovasküler sorunları olan hastalarda yaşam kalitesi ve psikososyal durumu değerlendirir ve ev programı verir.

 

 

1,5

 

 

1,2,12,14

 

 

A,B

5. Pulmoner rehabilitasyonla ilgili temel kavramları açıklar.

1,5

1,2,12,14

A,B

6. Solunum hastalıklarının klinik özelliklerini tanımlar.

1,5

1,2,12,14

A,B

 

7. Solunum sorunları olan hastaları fiziksel, fizyolojik ve fonksiyonel açıdan kapsamlı olarak değerlendirir.

 

1,5

 

1,2,12,14

 

A,B

8. Solunum sorunları olan hastalarda fizyoterapi ve rehabilitasyon yaklaşımlarını planlar ve uygular.

 

1,5

 

1,2,12,14

 

A,B

9. Solunum problemleri olan hastalara günlük aktivitelerde enerji tüketimini azaltılması yaklaşımlarını kullanır

 

1,5

 

1,2,12,14

 

A,B

10. Solunum problemi olan hastalarda fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamalarına yardımcı cihazları kullanır.

 

1,5

 

1,2,12,14

 

A,B

 

Dersin Akışı

 

DERS AKIŞI

 

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

 

1

Kardiak rehabilitasyone giriş, kardiak anatomi ve fizyoloji

kardiak hastalıklar, koroner arter hastalıkları

 

 

2

Test    ve   laboratuar çalışmalar Egzersiz testleri Test ve laboratuar çalışmalar (ECG)

 

 

3

Kardiak rehabilitasyon fazları ve egzersiz programı

 

 

 

4

Risk faktörler ve modifikasyonlar

Kardiyomiypoati, hipertansiyon, böbrek yetmezliği Kardiak cerrahi sonrası rehabilitasyon

 

 

5

Kardiak transplantasyon sonrası rehabilitasyon Diğer kardiak hastalıklar ve rehabilitasyon

 

 

6

Periferal    damar    hastalıklar    Periferal    damar   hastalıklarda rehabilitasyon

 

 

7

Ara sınav

 

 

8

Pulmoner sistem anatomisi, fizyolojisi ve biyomekaniği

 

 

9

Pulmoner hastalarında değerlendirme

 

 

10

Pulmoner fizyoterapi ve rehabilitasyon teknikleri I

 

 

11

Pulmoner fizyoterapi ve rehabilitasyon teknikleri II

 

 

12

Kronik obstüriktif akciğer hastalarında ve astımda pulmoner

fizyoterapi

 

 

13

Restiriktif akciğer hastalıklarında ve pulmoner arteriyel

hipertansiyonda pulmoner fizyoterapi

 

14

Yoğun bakım ünitesinde pulmoner fizyoterapi

 

15

Genel tartışma

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

 

 

 

 

 

 

 

Ders Notu

  • Frownfelter, D., & Dean, E. (2014). Cardiovascular and Pulmonary Physical Therapy-E-Book: Evidence to Practice. Elsevier Health Sciences.
  • Hillegas, E. A. (2017) Essentials of Cardiopulmonary Physical Therapy, 4th Ed. Philadelphia: WB Saunders Company
  • Pryor, J. A., & Prasad, A. S. (2008). Physiotherapy for respiratory and cardiac problems: adults and paediatrics. Elsevier Health Sciences.
  • Chaitow, L. (2013). Recognizing and Treating Breathing Disorders–A Multidisciplinary Approach. Elsevier Health Sciences.

Cherniack, N. S., Altose, M. D., Homma, I. (1999)

Rehabilitation (of the patient with) Respiratory Disease. New York: Mc Graw Hill

Diğer Kaynaklar

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI

Dökümanlar

 

Ödevler

 

Sınavlar

 

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

40

Kısa Sınav

-

-

Ödev

-

-

Final

1

60

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

 

No

 

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Sağlık ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmak

 

 

 

 

X

2

Temel bilgileri kullanarak, problemleri tanımlamak ve analiz etmek

 

 

 

X

 

3

Kanıta dayalı çözüm önerilerinde bulunmak

 

 

X

 

 

4

Vak’kalar için uygun fizyoterapi - rehabilitasyon tekniklerini seçmek

 

X

 

 

 

5

Uygulama işlemlerinde pratik yetenekler kazanmak

 

 

 

 

X

 

6

Rehabilitasyonda kullanılacak uygun terapi ajanları ve araçları seçmek

ve tedavi programını planlamak

 

 

 

 

X

 

7

Fizyoterapide özel konular hakkında fikir sahibi olmak

 

 

X

 

 

8

Doğru iletişm için, iletişim yöntemlerini hakkında fikir sahibi olmak

 

 

X

 

 

9

Hayat boyu öğrenme ve kendini geliştirmeye duyarlı olmak

 

 

X

 

 

10

Profesyonel, sosyal ve universal etik ve sorumluluklara duyarlı olmak

 

 

X

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

 

Etkinlik

 

SAYISI

Süresi (Saat)

Toplam

İş Yükü

(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati)

15

2

30

Laboratuvar

15

4

60

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

2

30

Ara Sınav

1

2

2

Final

1

3

3

Toplam İş Yükü

 

 

125

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

5