• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PTR 268
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Serbest Seçmeli
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı; kadın sağlığında fizyoterapistin rol aldığı konularda öğrencilere değerlendirme ve uygun fizyoterapi yaklaşımları hakkında bilgi vermektir.
Dersin İçeriği: 

Kadın Sağlığında Fizyoterapinin kapsadığı problemlerin tanımı, sınıflandırılması, koruyucu yaklaşımlar, uygulanabilecek farklı fizyoterapi yaklaşımlarının seçimi ve bu yaklaşımların uygulama prensipleri.

 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Sunum 2. Ödev 3. Uygulama

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersi tamamlayan öğrenci, kadın sağlığında fizyoterapi kapsamında yer alan problemlerin değerlendirilmesi, önlenmesi, fizyoterapisi ve uygun fizyoterapi yaklaşımlarının seçimi hakkında temel bilgi kazanır. 1, 4 1, 2,3,4 1,3

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Üriner İnkontinansta Fizyoterapi ve Rehabilitasyon -
2 Pelvik Organ Prolapsuslarında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon -
3 Fekal İnkontinansta Fizyoterapi ve Rehabilitasyon -
4 Pelvik Ağrıda Fizyoterapi ve Rehabilitasyon -
5 Seksüel Disfonksiyonda Fizyoterapi ve Rehabilitasyon -
6 Lenfödem ve Değerlendirme -
7 Lenfödemde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon -
8 ARA SINAV -
9 Gebelikte karşılaşılan problemler ve Fizyoterapi Rehabilitasyon -
10 Gebelik ve egzersiz -
11 Doğum Eğitimi -
12 Postnatal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon -
13 Jinekolojik Problemlerde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon -
14 Jinekolojik Cerrahiler sonrası Fizyoterapi ve Rehabilitasyon -
15 Genel Tartışma -

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu 1. Bo K., Berghmans B., Morkved S., Van Kampen M., Evidence-Based Physical Therapy for the Pelvic Floor Bridging Science and Clinical Practice, 2007, ISBN:9780443101465.

2. Mantle J., Haslam J., Barton S., Physiotherapy in Obstetrics and Gynaecology, 2004, ISBN: 0750622652.

3. Földi M., Földi E., Földi's Textbook of Lymphology: for Physicians and Lymphedema Therapists, 2012, SBN-13: 978-0723436461 ISBN 10: 0723436460.

Diğer Kaynaklar Kadın Sağlığında Fizyoterapi ve Rehabilitation, Ed: Akbayrak T., Pelikan Yayıncılık, 2016, Ankara

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar  
Ödevler Literatür taraması
Sınavlar Ara Sınav, Final

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav   0
Ödev   0
Toplam   40
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Sağlık ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmak     X      
2 Temel bilgileri kullanarak, problemleri tanımlamak ve analiz etmek       X    
3 Kanıta dayalı çözüm önerilerinde bulunmak       X    
4 Vakalar için uygun fizyoterapi - rehabilitasyon tekniklerini seçmek         X  
5 Uygulama işlemlerinde pratik yetenekler kazanmak         X  
6 Rehabilitasyonda kullanılacak uygun terapi ajanları ve araçları seçmek ve tedavi programını planlamak         X  
7 Fizyoterapide özel konular hakkında fikir sahibi olmak         X  
8 Doğru iletişm için, iletişim yöntemlerini hakkında fikir sahibi olmak   X        
9 Hayat boyu öğrenme ve kendini geliştirmeye duyarlı olmak     X      
10 Profesyonel, sosyal ve universal etik ve sorumluluklara duyarlı olmak       X    
11 Sağlık ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmak       X    
12 Temel bilgileri kullanarak, problemleri tanımlamak ve analiz etmek         X  
13 Kanıta dayalı çözüm önerilerinde bulunmak       X    

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati) 15 2 30
Laboratuvar 15 2 30
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 4 60
Ara Sınav 1 2 2
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     125
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5
Dersin AKTS Kredisi     5