• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PTR 408
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı sağlığı, sağlığa etki eden faktörleri tanımlamak,birinci basamak sağlık hizmetlerinde fizyoterapistin rolunu açıklamak, koruyucu yaklaşımları, sağlığın geliştirilmesi, toplumda sağlıklı kişilerin, ve kronik hastalıkları olan kişiler için koruyucu rehabilitasyon kavramları açıklamaktır.
Dersin İçeriği: 

Sağlık kavramı, Sağlığa etki eden faktörler nelerdir? ICF Birinci basamak sağlık hizmetlerinde fizyoterapistin rolu, Fizyoterapide koruyucu yaklaşımlar, Sağlığın geliştirilmesi, koruyucu rehabilitasyon programlarının amaçları, örnekleri, Çocuklarda ve Yaşlılarda Koruyucu Rehabilitasyon Program örnekleri

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı Ders, 14: Laboratuar
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Teorik Sınav, B: Pratik Sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program

Öğrenme Çıktıları

Öğretim

Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1) Sağlığı, sağlığa etki eden faktörleri tanımlamak ( biyopsiko sosyal model), koruyucu rehabilitasyonu tanımlamak

1,2

1,2, 7

A

2) Birinci basamak sağlık hizmetlerinde fizyoterapistin rolunu açıklamak, Hastalıklarda koruyucu rehabilitasyon örneklerini açıklamak

 

1,2

 

1,2, 7

 

A

3) Uluslar arası Özürlülük Klasifikasyon sistemini açıklamak

1,2

1,2,7

A

4)Sağlıklı veya Kronik hastalıkları olan kişiler için sağlığın korunmasına yönelik Fizyoterapi ve rehabilitasyon metodlarını açıklayabilmek

 

1,2,7, 9

 

1,2, 7

 

A

5)Sağlığın geliştirilmesi ve sağlığın korunması amacıyla proje önerisi hazırlamak

1,2,5,7,

9,

1,2,15,17

A,C

6) Proje önerisi sunmak

1,2,5,7,9

1,2, 7

A,C,H

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Sağlık Nedir? Sağlık Durumunu etkileyen Faktörler

 

2

Sağlığın geliştirilmesi, Koruyucu Fizyoterapi süreçleri

 

3

Koruyucu Fizyoterapi süreçlerine ait Örnekler

 

4

Primer Sağlık Bakımında (Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde) Fizyoterapistin Rolü

 

5

Toplum temelli Rehabilitasyon programı düzenlemek I

 

6

Toplum temelli Rehabilitasyon programı düzenlemek II

 

7

Ara sınav

 

8

Yaşlılar için Düşmeyi önleyici Programlar

 

9

Çocuklar ve Adölesanlar için fiziksel inaktivite ve obesiteye yönelik programlar

 

10

Romatizmal Hastalıklarda koruyucu programlar

 

11

Proje Önerisi hazırlama

 

12

Proje Önerisi hazırlama

 

13

Proje sunumları

 

14

Proje sunumları

 

15

Final Sınavı

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

 

 

Ders Notu

Beaglehole, R., & Bonita, R. (Eds.). (2004). Public health at the crossroads: Achievement and prospects (2nd ed.). Cambridge University Press.

Pendleton HM, Schultz-Krohn W. Pedretti's Occupational Therapy: Practice Skills for Physical Dysfunction. St Louis,Mosby; 2013.

 

Diğer Kaynaklar

Fricke M. Physiotherapy and Primary Health Care Evolving Oppurtunities Canadian Physiotherapy Association Report. 2005

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI

Dokümanlar

Power point sunumlar, pratik uygulamalar, grup çalışmaları, araştırma ve proje örnekleri

Ödevler

 

Sınavlar

Teorik

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

50

Teorik Sınav

 

50

Ödev

 

50

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

50

Yıliçinin Başarıya Oranı

 

50

Toplam

 

100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

 

 

No

 

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

 

1

2

3

4

5

 

1

Sağlık ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmak

 

 

X

 

 

 

2

Temel bilgileri kullanarak, problemleri tanımlamak ve analiz

etmek

 

 

 

X

 

 

3

Kanıta dayalı çözüm önerilerinde bulunmak

 

 

 

X

 

 

4

Vakalar için uygun fizyoterapi - rehabilitasyon tekniklerini seçmek

 

 

 

X

 

 

5

Uygulama işlemlerinde pratik yetenekler kazanmak

 

 

X

 

 

6

Rehabilitasyonda kullanılacak uygun terapi ajanları ve araçları seçmek ve tedavi programını planlamak

 

 

 

X

 

7

Fizyoterapide özel konular hakkında fikir sahibi olmak

 

 

 

X

 

8

Doğru iletişim için, iletişim yöntemlerini hakkında fikir sahibi

olmak

 

 

 

X

 

9

Hayat boyu öğrenme ve kendini geliştirmeye duyarlı olmak

 

 

 

X

 

10

Profesyonel, sosyal ve universal etik ve sorumluluklara duyarlı

olmak

 

 

X

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

 

Etkinlik

 

SAYISI

Süresi (Saat)

Toplam

İş Yükü

(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati)

15

2

30

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

4

60

Ara Sınav

1

5

5

Final

1

5

5

Toplam İş Yükü

 

 

100

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

4

Dersin AKTS Kredisi

 

 

4