• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
FHS 202
Ders Tipi: 
Alan Seçmeli
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı öğrencilerin tıp eğitimi haricindeki sağlıkla ilgili lisans dalları için gerekli patolojinin öğretilmesidir.
Dersin İçeriği: 

Bu derste patolojik terminoloji, hücre hasarı ve vücudun hasara uyum mekanizmaları, inflamasyon, iyileşme ve rejenerasyon arasındaki farklar, tümör oluşumu, benign ve malign tümörlerin özellikleri, dolaşım sisteminin patolojisi, genetik hastalıklar, kan hücreleriyle ilgili patolojiler, kas-iskelet ve sinir sistemi patolojisi, eklem hastalıkları, çevresel hastalık yapıcı etkenler ve beslenme patolojsi anlatılmaktadır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Soru cevap 3. Tartışma 4. Laboratuar çalışması 5. Saha çalışması 6. Klinik uygulama 7. Proje çalışması 8. İnceleme/anket 9. Rol oynama 10. Demonstrasyon 11. Beyin fırtınası 12. Ev ödevi 13. Vaka çalışması/raporu 14. Grup çalışmas
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Ara sınav 2. Final 3. Laboratuvar çalışması değerlendirme 4. Proje değerlendirme 5. Saha çalışması değerlendirme 6. Klinik uygulama değerlendirme 7. Ödev/rapor değerlendirme 8. Seminer değerlendirme 9. Öğrenme günlükleri değerlendirme 10. Dönem ödevi d

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program

Öğrenme Çıktıları

 

Öğretim Yöntemleri

 

Ölçme Yöntemleri

1. Alanıyla ilgili patolojik durumları bilir

1,2,3

1,2,3,10

1,2

2.Alanıyla ilgili uygulamalarda patoloji bilgisini kullanır

1,2,3

1,2,3,10

1,2

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Genel Patolojiye Giriş

 

2

Hücre Hasarı ve Adaptasyon Mekanizmaları

 

3

İnflamasyon, İyileşme ve Rejenerasyon

 

4

Dolaşım Bozuklukları

 

5

Tümör Gelişimi, Evreleri ve Çeşitleri

 

6

İmmün Sistem Bozuklukları

 

7

Genetik Bozuklular ve Genel Hematolojik Patoloji

 

8

Sinir Sistemi Patolojisi

 

9

Sinir Sistemi Patolojisi

 

10

İskelet-Kas Sistemi Patolojisi

 

11

İskelet-Kas Sistemi Patolojisi

 

12

Eklem Hastalıkları Patolojisi

 

13

Çevresel Patoloji

 

14

Beslenme Patolojisi

 

15

Genel Tekrar

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

Genel Patolojiye Giriş (PDF)

 

 

Diğer Kaynaklar

  • PPT+barkovizyon görüntüleri
  • Kumar V., Abbas A., Fausto N., Aster C.J. ed. RobbinsandCotran, PathologicalBasis of Disease, Philadelphia, PA. 8th ed. SaundersElsevierCompany, 2010.

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI

Dökümanlar

 

Sınavlar

 

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

SIRA

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

40

Kısa Sınav

 

0

Ödev

 

0

Toplam

 

40

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

No

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

1

Bilim, teknoloji ve sağlık alanındaki gelişmelerin hemşireliğe yansımaları doğrultusunda, temel, kuramsal, uygulamalı bilgi, beceri ve tutuma sahip olur.

 

 

 

 

X

 

2

Birey, aile, toplumun sağlık gereksinimleri doğrultusunda bütüncül bakış açısıyla veri toplar, hemşirelik

tanılaması yapar, güncel ve kanıta dayalı girişimleri uygular, sonuçları değerlendirir, gerekli kayıtları tutar.

 

 

X

 

 

 

3

Güvenli, maliyet etkin ve yüksek kaliteli sağlık bakımının sağlanması ve geliştirilmesinde liderlik eder.

 

X

 

 

 

4

Bakım, araştırma, eğitim ve yönetim faaliyetlerinde insan haklarına ve onuruna saygı gösterir, ilgili mevzuata, mesleki değerlere ve etik ilkelere uygun davranır.

X

 

 

 

 

5

Değerlere ve etik ilkelere uygun davranarak bireyleri, aileyi, toplumu ve mesleğini savunur.

X

 

 

 

 

6

Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilir, en az bir yabancı dil bilir, etkin rapor yazma, anlama ve sunum yapabilme becerisine sahiptir.

 

 

X

 

 

7

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle, sağlık bakımında bilim ve teknolojideki yenilikçi-yaratıcı gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanır.

 

 

X

 

 

8

Hemşireliğe özgü bilimsel bilgi üretimi için araştırma ve yayın sürecini bilir, görev alır, araştırma sonuçlarından yararlanır ve paylaşır.

X

 

 

 

 

9

Mesleki uygulamalarında eleştirel düşünme becerisini ve bilimsel sorun çözme yaklaşımını kullanır

X

 

 

 

 

10

Toplumsal ve mesleki sorunlara duyarlıdır, profesyonel davranışları ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur.

X

 

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

 

Etkinlik

 

SAYISI

Süresi (Saat)

Toplam İş Yükü (Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati)

15

2

30

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)

15

3

45

Ara Sınav

1

1

1

Final

1

1

1

Toplam İş Yükü

 

 

77

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

3,08

Dersin AKTS Kredisi

 

 

3