• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PTR 265
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Serbest Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
1- Yaklaşım Modelini anlamak 2- Otizmin ortak özelliklerini ve ilgili ve iletişim kurmanın diğer zorluklarını belirlemek 3- İlişki tabanlı yaklaşımların temel özelliklerini tanımlamak 4- Modelde “6 İşlevsel Duygusal Gelişim Kapasitesini (FEDC)” ve çocukların her kapasitede karşılaştıkları potansiyel zorlukları bilmek. 5- Çocukların duyguları, dil fonksiyonlarını, motor planlamayı ve sıralama düzenini değiştirmede kullandıkları biçimlerde “bireysel farklılıkları” anlamak 6- Fizyoterapide Floortime Model Yaklaşımları ile İlişkinin ve Ailenin Rolünü Anlamak
Dersin İçeriği: 

Bu, Floortime Modelinin teorik çerçevesini, bilimsel kanıtlarını ve uygulama kapsamını inceleyen, fonksiyonel duygusal gelişim kapasitelerini, yansıtıcı düşünceyi ve özel ihtiyaçları olanlar da dahil olmak üzere tüm çocuklar ve yetişkinler için genel zihinsel sağlığı teşvik eden giriş niteliğinde bir derstir.

 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1.Ders 2. Vaka
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A.Teorik sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Yaklaşım Modelini anlamak 1,2,4,5,6,7,8,9,10 1,4,14 A,B
2) Otizmin ortak özelliklerini ve ilgili ve iletişim kurmanın diğer zorluklarını belirlemek 1,2,4,5,6,7,8,9,10 1,4,14 A,B
3) İlişki temelli yaklaşımların temel özelliklerini tanımlamak 1,2,4,5,6,7,8,9,10 1,4,14 A,B
4) Modelde “6 İşlevsel Duygusal Gelişim Kapasitesini (FEDC)” ve çocukların her kapasitede karşılaştıkları potansiyel zorlukları bilmek 1,2,4,5,6,7,8,9,10 1,4,14 A,B
5) Çocukların duyuları, dil işlevlerini, motor planlamayı ve sıralama düzenini değiştirmedeki biçimlerindeki “bireysel farklılıkları” anlamak 1,2,4,5,6,7,8,9,10 1,4,14 A,B
6) Fizyoterapide Floortime Model Yaklaşımları ile İlişkinin ve Ailenin Rolünü Anlamak 1,2,4,5,6,7,8,9,10 1,4,14 A,B

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Floorime Model Yaklaşımları Nedir?  
2 İşlevsel Duygusal Gelişim Kapasiteleri; İşleyen tüm alanları tek bir kilometre taşına entegre eden çekirdek kapasiteler  
3 Bireysel Farklılıklar ve İlişki; Gelişimsel Bireysel Farklılıklar  
4 Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Floortime Model Yaklaşımları; Biyolojik ve Çevresel etkiler; Erken işaretler; Erken teşhis; Evrim  
5 Video Değerlendirme Soruları  
6 Video Değerlendirme Soruları  
7 Video Değerlendirme Soruları  
8 ARA SINAV  
9 Modelin Gözden Geçirilmesi  
10 Ev ve Okul Programı  
11 Temel Model ve Erken Tanımlama  
12 Gelişimsel Yollar; Özel Gereksinimleri ve Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklar  
13 Rehabilitasyon ve Eğitimin Her Çocuğun Profiline Uyarlanması  
14 Tüm çocuklar nasıl ‘Harika’ çocuklar olur  
15 Genel Tartışma  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu

- ICDL-DMIC Work Groups, Stanley I. Greenspan, M.D., Chair & Serene Wieder, Ph. D., Co-Chair,

“Diagnostic Manuel for Infancy and Early Childhood”, Interdisciplinary Council on Developmental and Learning Disorders,

- Stanley I. Greenspan, M.D., Georgia De Gangi, PH.D., OTR, Serena Wieder, “The Fonctional Emotional Assessment Scale (FEAS)”, (2001), Interdisciplinary Council on Developmental and Learning Disorders, Printed in U.S.A.

- Stanley I. Greenspan, M.D., Serana Wielder, PH.D., Robin Simons, “The Child with Special Needs” (1998), Da Capo Press

- Stanley Greenspan, M.D., “Building Healthy Minds”(1999), Da Capo Press

- Stanley Greenspan, M.D. “ Great Kids” (2007), Da Capo Press

- Serena Wielder, PH.D., Harry Wachs, OD,“ Visual/Spatial Portals to Thinking, Feeling and Movement” (2012), Profectum Foundation

Diğer Kaynaklar  

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav   0
Teorik sınav   60
Pratik sınav   0
Ödev   0
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Sağlıkta ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmak       x    
2 Temel bilgileri kullanarak, problemleri tanımlamak ve analiz etmek       x    
3 Kanıta dayalı çözüm önerilerinde bulunmak     x      
4 Vakalar için uygun fizyoterapi- rehabilitasyon tekniklerini seçmek       x    
5 Uygulama işlemlerinde  pratik yetenekler kazanmak         x  
6 Rehabilitasyonda kullanılacak uygun terapi ajanları ve araçları seçmek ve tedavi programını planlamak         x  
7 Fizyoterapide özel konular hakkında fikir sahibi olmak       x    
8 Doğru iletişim için, iletişim yöntemlerini hakkında fikir sahibi olmak       x    
9 Hayat boyu öğrenme ve kendini geliştirmeye duyarlı olmak       x    
10 Profesyonel, sosyal ve universal etik ve sorumluluklara duyarlı olmak       x    

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 3 45
Ara Sınav 1 15 15
Final 1 15 15
Toplam İş Yükü     120
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,8
Dersin AKTS Kredisi     5