• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
FHS 202
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı öğrencilerin tıp eğitimi haricindeki sağlıkla ilgili lisans dalları için gerekli farmakolojinin öğretilmesidir.
Dersin İçeriği: 

Farmakolojinin ilkeleri ve temel ilaç sınıfları

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Soru cevap 3. Tartışma 4. Laboratuar çalışması 5. Saha çalışması 6. Klinik uygulama 7. Proje çalışması 8. İnceleme/anket 9. Rol oynama 10. Demonstrasyon 11. Beyin fırtınası 12. Ev ödevi 13. Vaka çalışması/raporu 14. Grup çalışmas
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Ara sınav 2. Final 3. Laboratuvar çalışması değerlendirme 4. Proje değerlendirme 5. Saha çalışması değerlendirme 6. Klinik uygulama değerlendirme 7. Ödev/rapor değerlendirme 8. Seminer değerlendirme 9. Öğrenme günlükleri değerlendirme 10. Dönem ödevi

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Alanıyla ilgili genel farmakoloji ilkelerini bilir 1,2,3 1,2,3,10 1,2
2.Alanıyla ilgili uygulamalarda farmakoloji bilgisini kullanır 1,2,3 1,2,3,10 1,2

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Farmakolojiye giriş  
2 Sağlıkta farmakolojinin uygulanımı  
3 İlaç yasaları, ruhsatlandırma, geliştirme, isimlendirme bilgileri  
4 Farmakokinetik  
5 Farmakodinamik  
6 İstenmeyen ilaç reaksiyonları ve yan etkiler  
7 Hamilelikte ve emzirmede ilaç kullanımı  
8 Çocuk hastalıklarında (pediatri) ilaç kullanımı  
9 Yaşlılarda (geriatri) ilaç kullanımı  
10 Temel ilaç sınıflamasına yönelik farmakolojiye giriş  
11 Kardiyovasküler sistemi ilaçları  
12 Solunum sistemi ilaçları  
13 Merkezi sinir sistemi iaçları  
14 Analjezikler, NSAID, opioidler  
15 Hormonsal ilaçlar  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu
  1. Pharmacology for nursing care ( author: Richard A.Lehne 3. or 4. ed.)
  2. Pharmacology overview by drug class (author: Jeff Fortner, Pharm.D.)
Diğer Kaynaklar  

 

Materyal Paylaşımı

 
 

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar Çeşitli farmakolojik ppt, pdf ve barkovizyon
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav   0
Ödev   0
Toplam   40
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Bilim, teknoloji ve sağlık alanındaki gelişmelerin hemşireliğe yansımaları doğrultusunda, temel, kuramsal, uygulamalı bilgi, beceri ve tutuma sahip olur.         X
 

2

Birey, aile, toplumun sağlık gereksinimleri doğrultusunda bütüncül bakış açısıyla veri toplar, hemşirelik tanılaması yapar, güncel ve kanıta dayalı girişimleri uygular, sonuçları değerlendirir, gerekli kayıtları tutar.          

X

3 Güvenli, maliyet etkin ve yüksek kaliteli sağlık bakımının sağlanması ve geliştirilmesinde liderlik eder.         X
4 Bakım, araştırma, eğitim ve yönetim faaliyetlerinde insan haklarına ve onuruna saygı gösterir, ilgili mevzuata, mesleki değerlere ve etik ilkelere uygun davranır.   X      
5 Değerlere ve etik ilkelere uygun davranarak bireyleri, aileyi, toplumu ve mesleğini savunur.   X      
6 Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilir, en az bir yabancı dil bilir, etkin rapor yazma, anlama ve sunum yapabilme becerisine sahiptir.       X  
7 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle, sağlık bakımında bilim ve teknolojideki yenilikçi-yaratıcı gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanır.       X  
8 Hemşireliğe özgü bilimsel bilgi üretimi için araştırma ve yayın sürecini bilir, görev alır, araştırma sonuçlarından yararlanır ve paylaşır.     X    
9 Mesleki uygulamalarında eleştirel düşünme becerisini ve bilimsel sorun çözme yaklaşımını kullanır     X    
10 Toplumsal ve mesleki sorunlara duyarlıdır, profesyonel davranışları ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur. X        

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 

Etkinlik

 

SAYISI

Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati) 15 2 30
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 1 15
Ara Sınav 1 1 10
Final 1 1 10
Toplam İş Yükü     65
Toplam İş Yükü / 25 (s)     2,6
Dersin AKTS Kredisi     3