• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PTR 407
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Serbest Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı öğrencinin dünyada ve Türkiye’de endüstride fizyoterapi ile ilgli prensipleri bilmesi ve koruyucu uygulamları yapabilmesidir.
Dersin İçeriği: 

Dünyada ve Türkiye’ de endüstride fizyoterapinin gelişimi, güncel konuları ele alınacaktır.

 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Ders 2. Tartışmalı ders
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A. Teorik sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1-Öğrencinin endüstride fizyoterapi ile ilgli prensipleri bilmelidir.   1,2 A
2- Çalışanların sağlığını korumadaki ekip çalışması ve fizyoterapistin önemini bilmelidir. 8,9 1,2 A
3- Gereken fizyoterapi değerlendirmeleri ve iş analizleri yapmalıdır. 8,9 1,2 A
4- Koruyucu eğitimler ve iletişimi bilmelidir. 8,9 1,2 A

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş. Dünyada ve Türkiye’ de endüstride fizyoterapinin gelişimi  
2 Endüstride fizyoterapinin güncel konuları, bu konudaki geçerli mevzuat, çalışanların sağlığını korumadaki ekip çalışması ve fizyoterapistin yeri  
3 Endüstride fizyoterapinin güncel konuları, bu konudaki geçerli mevzuat, çalışanların sağlığını korumadaki ekip çalışması ve fizyoterapistin yeri  
4 Farklı iş kollarında çalışan kişilerin fiziksel uygunluklarının korunması ve geliştirilmesi  
5 Yapılan işe bağlı kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarının ve yaralanmaların önlenmesi  
6 Yapılan işe bağlı kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarının ve yaralanmaların önlenmesi  
7 Fizyoterapi değerlendirmeleri ve iş analizleri  
8 Fizyoterapi değerlendirmeleri ve iş analizleri  
9 Ergonomik yaklaşımlar  
10 Ergonomik yaklaşımlar  
11 Koruyucu eğitimler  
12 Koruyucu eğitimler  
13 Koruyucu eğitimler  
14 İletişimin önemi  
15 Genel tartışma  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu
  1. The Ergonomics Kit For General Industry, Dan MacLeod, second edition, 2006 by Taylor & Francis Group, LLC,
  2. Applied Ergonomics, David C. Alexander, Randall A. Rabourn, First published 2001 by Taylor & Francis 11 New Fetter Lane, London EC4P 4EE,
  3. Working Postures and Movements Tools for Evaluation and Engineering, Nico J. Delleman, Christine M. Haslegrave, Don B. Chaffin, 2004 by CRC Press LLC

 

Diğer Kaynaklar

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav - -
Ödev - -
Final 1 60
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Sağlık ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmak X          
2 Temel bilgileri kullanarak, problemleri tanımlamak ve analiz etmek   X        
3 Kanıta dayalı çözüm önerilerinde bulunmak   X        
4 Vak’kalar için uygun fizyoterapi - rehabilitasyon tekniklerini seçmek X          
5 Uygulama işlemlerinde pratik yetenekler kazanmak X          
6 Rehabilitasyonda kullanılacak uygun terapi ajanları ve araçları seçmek ve tedavi programını planlamak X          
7 Fizyoterapide özel konular hakkında fikir sahibi olmak X          
8 Doğru iletişm için, iletişim yöntemlerini hakkında fikir sahibi olmak         X  
9 Hayat boyu öğrenme ve kendini geliştirmeye duyarlı olmak         X  
10 Profesyonel, sosyal ve universal etik ve sorumluluklara duyarlı olmak   X        

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 4 60
Ara Sınav 1 5 5
Final 1 5 5
Toplam İş Yükü     115
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,6
Dersin AKTS Kredisi     5