• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PTR 269
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Serbest Seçmeli
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Öğrencilerin Ekstremitenin ve gövdenin yapılarının palpasyon becerisini kazandırmak
Dersin İçeriği: 

Ekstremite ve Gövde kaslarının, kemiklerinin, nöral yapılarının palpasyonu

 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Tartışma Yöntemi 3.Pratik uygulama 4, Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Teorik Sınav 2. Pratik sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Belirli anatomik yapıların yerlerini belirleyebilmek 1, 4,6 1, 2 3
Paternlerin, benzerliklerin ve farklılıkların tanımlanması 1, 4,6 1, 2 3
Palpasyon becerisini geliştirmek 1, 4, 6 1, 2, 3, 4  3

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Omuz Kemik ve kaslarının palpasyonu İlgili bölgenin anatomik yapılarının çalışılması
2 Üst Kol Kemik, kas, vasküler ve nöral yapılar İlgili bölgenin anatomik yapılarının çalışılması
3 Dirsek ve önkol Kemik, kas, vasküler ve nöral yapılar İlgili bölgenin anatomik yapılarının çalışılması
4 El ve elbileği Kemik, kas, vasküler ve nöral yapılar İlgili bölgenin anatomik yapılarının çalışılması
5 Boyun Kemik, kas, vasküler ve nöral yapılar İlgili bölgenin anatomik yapılarının çalışılması
6 Boyun Kemik, kas, vasküler ve nöral yapılar İlgili bölgenin anatomik yapılarının çalışılması
7 Gövde ve sacrum Kemik, kas, vasküler ve nöral yapılar İlgili bölgenin anatomik yapılarının çalışılması
8 ARA SINAV  
9 Gövde ve sacrum Kemik, kas, vasküler ve nöral yapılar İlgili bölgenin anatomik yapılarının çalışılması
10 Gövde ve sacrum Kemik, kas, vasküler ve nöral yapılar İlgili bölgenin anatomik yapılarının çalışılması
11 Kalça Kemik, kas, vasküler ve nöral yapılar İlgili bölgenin anatomik yapılarının çalışılması
12 Uyluk Kemik, kas, vasküler ve nöral yapılar İlgili bölgenin anatomik yapılarının çalışılması
13 Diz ve alt bacak Kemik, kas, vasküler ve nöral yapılar İlgili bölgenin anatomik yapılarının çalışılması
14 Ayak ve ayak bileği Kemik, kas, vasküler ve nöral yapılar İlgili bölgenin anatomik yapılarının çalışılması
15 Ayak ve ayak bileği Kemik, kas, vasküler ve nöral yapılar İlgili bölgenin anatomik yapılarının çalışılması

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Atlas of Palpatory Anatomy of the Lower Extremities : A Manual Inspection of the Surface, Serge Tixa

 

Palpation Techniques: Surface Anatomy for Physical Therapists

 

Diğer Kaynaklar Ders Notları

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar  
Ödevler Literatür taraması
Sınavlar Ara Sınav, Final

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav   0
Ödev   0
Toplam   40
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Sağlık ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmak     X      
2 Temel bilgileri kullanarak, problemleri tanımlamak ve analiz etmek       X    
3 Kanıta dayalı çözüm önerilerinde bulunmak       X    
4 Vakalar için uygun fizyoterapi - rehabilitasyon tekniklerini seçmek         X  
5 Uygulama işlemlerinde pratik yetenekler kazanmak         X  
6 Rehabilitasyonda kullanılacak uygun terapi ajanları ve araçları seçmek ve tedavi programını planlamak         X  
7 Fizyoterapide özel konular hakkında fikir sahibi olmak         X  
8 Doğru iletişm için, iletişim yöntemlerini hakkında fikir sahibi olmak   X        
9 Hayat boyu öğrenme ve kendini geliştirmeye duyarlı olmak     X      
10 Profesyonel, sosyal ve universal etik ve sorumluluklara duyarlı olmak       X    
11 Sağlık ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmak       X    
12 Temel bilgileri kullanarak, problemleri tanımlamak ve analiz etmek         X  
13 Kanıta dayalı çözüm önerilerinde bulunmak       X    

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 15 2 30
Laboratuvar 15 2 30
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 4 60
Ara Sınav 1 2 2
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     125
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5
Dersin AKTS Kredisi     5