• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PTR 204
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
2
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu ders, sedanterlerde, kronik hastalığı olan bireylerde ve sporcularda pulmoner, kardiyovasküler, kas-iskelet sistemi ve hormonal sistemler üzerine egzersizin akut ve kronik etkilerini tanımlamayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği: 

Kardiyovasküler sistem ve egzersiz, kardiyovasküler regülasyon, fonksiyonel kapasitenin değerlendirilmesi, enerji kapasitesinin ölçümü, aerobik ve anerobik eğitim, pulmoner sistem ve kas-iskelet sistemi fizyolojisi konularını içerir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı Ders 9: Demostrasyon, 7:Beyin fırtınası
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Teorik Sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program

Öğrenme Çıktıları

Öğretim

Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri
1)Egzersiz fizyolojisi konsepti, egzersiz ve fiziksel aktivite, düzenli

egzersizin yararlar,ve farklı egzersiz modalitelerini açıklar

1,2 1,2 A
2)Kardiovaskülar sistem üzerinde egzersizin akut ve kronik cevabını açıklar 1,2 1,2, 7 A
3) Solunum sistemi üzerinde egzersizin akut ve kronik cevabını açıklar 1,2 1,2,7 A
4) Kas-iskelet sistemi üzerinde egzersizin akut ve kronik cevabını

açıklar

 

1,2,7

 

1,2

 

A

5) Egzersiz stress testi ile kardiorespiratuar sistemin görüntülenmesini

açıklar

1,2,7 1,2 A,C
6) Kronik hastalıklar, erişkinler ve sporcular üzerinde egzersizin etkilerini açıklar. 1,2,7 1,2, 7 A,C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Egzersiz fizyolojisine giriş, egzersiz ve fiziksel aktivite tanımı, düzenli egzersiz

eğitiminin faydaları, egzersiz modalitleri

 
2 Vücutta enerji transferi (anaerobik sistemler)  
3 Vücutta enerji transferi (aerobik sistemler)  
4  

Solunum sistemi fizyolojisi

 
5 Egzersize solunum sisteminin cevapları  
6 Egzersiz stres testi ile kardiyo-solunum sisteminin taranması  
7 ARA SINAV  
8 Kardiyovasküler sistem fizyolojisi  
9 Egzersize kardiyovasküler sisteminin cevapları  
10 Kas-iskelet sistemi fizyolojisi  
11 Egzersize kas iskelet sisteminin cevapları  
12 Aerobik egzersizler  
13 Egzersiz eğitiminin hipertansiyon ve dekondine bireyler üzerine etkileri  
14 Egzersize endokrin sistem cevapları  
15 Genel Tartışma  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
 

 

 

Ders Notu

McArdle D. W., Katch F.I, Katch V.L. Exercise Physiology: Energy, Nutrition & Human Performance.L ippincot Williams& Wilkins, 6th ed.,2007.

ACSM. ACSM's Guidelines for Exercise Testing and Prescriptions, Baltimore: Williams and Wilkins; 2006.

Jones, AM, Davison, R. C. Bromley, P D. and Mercer, T. H. Sport and Exercise Physiology Testing Guidelines, Volume II: Exercise and Clinical Testing. Taylor & Francis; 2007

Diğer Kaynaklar  

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar Teorik

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav (Teorik Sınav) 1 40
Teorik Sınav    
     
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
 

No

 

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Sağlık ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmak     X    
2 Temel bilgileri kullanarak, problemleri tanımlamak ve analiz etmek       X  
3 Kanıta dayalı çözüm önerilerinde bulunmak       X  
4 Vak’kalar için uygun fizyoterapi - rehabilitasyon tekniklerini seçmek   X      
5 Uygulama işlemlerinde pratik yetenekler kazanmak   X      
 

6

Rehabilitasyonda kullanılacak uygun terapi ajanları ve araçları seçmek ve tedavi

programını planlamak

   

X

     
7 Fizyoterapide özel konular hakkında fikir sahibi olmak   X      
8 Doğru iletişm için, iletişim yöntemlerini hakkında fikir sahibi olmak     X    
9 Hayat boyu öğrenme ve kendini geliştirmeye duyarlı olmak   X      
10 Profesyonel, sosyal ve universal etik ve sorumluluklara duyarlı olmak   X      

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 

Etkinlik

 

SAYISI

Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati) 15 2 30
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 1 15
Ara Sınav 1 2 2
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     50
Toplam İş Yükü / 25 (s)     2
Dersin AKTS Kredisi     2