• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PTR 270
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Serbest Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı, diyabet hastalığını, ilişkili risk faktörlerini ve komplikasyonlarını tanımlayabilmek ve diyabetli bireylerde koruyucu rehabilitasyon yaklaşımlarını güncel literatür ile uyumlu olarak yorumlayarak bireye özgü egzersiz planı oluşturabilmektir.
Dersin İçeriği: 

Diyabet ve ilişkili komplikasyonlar, diyabette fiziksel aktivite ve egzersiz.

 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Sunum 2. Ödev 3. Uygulama

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Diyabeti tanımlar ve özelliklerine göre sınıflandırabilir. 1, 4 1, 2 1
2. Diyabetin risk faktörlerini, ilişkili mikrovasküler ve makrovasküler komplikasyonlarını tanımlar; diyabetli bireyleri fizyoterapi ve rehabilitasyon bakış açısıyla değerlendirebilir. 1, 4 1, 2 1
3. Diyabette fiziksel aktivite ve egzersizinin önemini kavrar. Diyabet yönetiminde uygun egzersiz planlaması yapabilir. 1, 4, 6 1, 2, 3, 4 1, 3
4. Diyabette primer, sekonder, tersiyer koruyucu rehabilitasyon yaklaşımlarını öğrenir. 1, 4, 6 1, 2, 3, 4 1, 3
5. Özel durumlu diyabetik hastalara yönelik spesifik egzersiz programlarını planlayabilir. 1, 4, 6 1, 2, 3, 4 1, 3
6. Diyabetli bireylerde kanıta dayalı olarak egzersiz planlamasını yorumlar ve güncel literatürü takip eder. 1, 4, 6 1, 2 1

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Diyabet tanımı, etyolojisi sınıflandırması -
2 Diyabet Risk faktörleri -
3 Diabetes Mellitusta Değerlendirme -
4 Diabetes Mellitusta Değerlendirme -
5 Mikrovasküler ve Makrovasküler Komplikasyonlar -
6 Periferal Nöropati -
7 Diyabetik Ayak Yönetimi -
8 ARA SINAV -
9 Diyabette Koruyucu Fizyoterapi -
10 Diyabet ve Fiziksel Aktivite -
11 Diyabet ve Aerobik Egzersiz Eğitimi -
12 Diyabet ve Kuvvetlendirme Egzersizleri ve Denge Eğitimi -
13 Komplikasyonu olan Diyabetli Hastada Egzersiz Yönetimi -
14 Diyabet yönetiminde kanıta dayalı yaklaşımlar -
15 Olgu Çalışması -

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu 1. Lippincott Williams Biochemistry

2. Joslin’s Diabetes Mellitus 14.Edition

3.American Diabetes Association and American College of Sports Medicine Exercise and Diabetes Mellitus

4. Güncel literatür

Diğer Kaynaklar Ders Notları

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar  
Ödevler Literatür taraması
Sınavlar Ara Sınav, Final

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav   0
Ödev   0
Toplam   40
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Sağlık ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmak     X      
2 Temel bilgileri kullanarak, problemleri tanımlamak ve analiz etmek       X    
3 Kanıta dayalı çözüm önerilerinde bulunmak       X    
4 Vakalar için uygun fizyoterapi - rehabilitasyon tekniklerini seçmek         X  
5 Uygulama işlemlerinde pratik yetenekler kazanmak         X  
6 Rehabilitasyonda kullanılacak uygun terapi ajanları ve araçları seçmek ve tedavi programını planlamak         X  
7 Fizyoterapide özel konular hakkında fikir sahibi olmak         X  
8 Doğru iletişm için, iletişim yöntemlerini hakkında fikir sahibi olmak   X        
9 Hayat boyu öğrenme ve kendini geliştirmeye duyarlı olmak     X      
10 Profesyonel, sosyal ve universal etik ve sorumluluklara duyarlı olmak       X    
11 Sağlık ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmak       X    
12 Temel bilgileri kullanarak, problemleri tanımlamak ve analiz etmek         X  
13 Kanıta dayalı çözüm önerilerinde bulunmak       X    

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 4 60
Ara Sınav 1 5 5
Final 1 5 5
Toplam İş Yükü     115
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,6
Dersin AKTS Kredisi     5