• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PTR223
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
2
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Fizyoterapi ve rehabilitasyon öğrencilerine iç hastalıkları, romatolojik hastalıklar hakkında genel bilgilendirmek ve hastalıkların radyolojik görüntüleri hakkında bilgilendirmek.
Dersin İçeriği: 

İç hastalıklarında hikaye alma ve genel semptomlar, Radyoloji, Boyun ağrısı, Fibromyalji, Romatolojik hastalıklarda genel semptom ve bulgular, Enfeksiyon hastalıkları, Gastroenteroloji, Sık geriatri hastalıkları, Hematolojik hastalıklar, Nephrological Diseases, Metabolik kemik hastalıkları ve obesite, Onkolojik hastalıklar, Gut ve septik artrit, Romatoid artrit, Kardiak hastalıklar, Gögüs hastalıkları, Seronegatif spondiloartritler, Konnektif doku hastalıkları, Osteoartrit, Sırt ve bel ağrısı

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1.Ders
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A. Teorik sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme

Çıktıları

Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Dahiliye ile ilgili hastalıklarını açıklar 1,2,9 1 A
2) Romatoloji ile ilgili hastalıkları açıklar 1,2,9 1 A
3) Temel radyolojik görüntülemeyi açıklar 1,2,9 1 A

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İç hastalıklarında hikaye alma ve genel semptomlar  
2 Radyoloji  
3 Boyun ağrısı , Fibromyalji  
4 Romatolojik hastalıklarda genel semptom ve bulgular  
5 Gastroenteroloji, sık geriatrik hastalıklar  
6 Hematolojik hastalıklar, nefrolojik hastalıklar  
7 Enfeksiyon hastalıkları  
8 Metabolik kemik hastalıkları, obesite , onkolojik hastalıklar  
9 Kristal artrapatiler, romatoid artrit  
10 Kardiak hastalıklar  
11 Gögüs hastalıkları  
12 Seronegatif spondiloartritler  
13 Konnektif doku hastalıkları  
14 osteoartrit  
15 Bel ve sırt ağrısı  

 

Kaynaklar

 

KAYNAKLAR

Ders Notu Cecil internal medicine textbook
Diğer Kaynaklar  

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav   40
Kısa Sınav   0
Ödev   0
Final   60
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

 

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

 

No

 

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Sağlık ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmak         x
2 Temel bilgileri kullanarak, problemleri tanımlamak ve analiz etmek         x
3 Kanıta dayalı çözüm önerilerinde bulunmak         x
4 Vakalar için uygun fizyoterapi - rehabilitasyon tekniklerini seçmek     x    
5 Uygulama işlemlerinde pratik yetenekler kazanmak   x      
 

6

Rehabilitasyonda kullanılacak uygun terapi ajanları ve araçları seçmek ve tedavi programını

planlamak

     

x

   
7 Fizyoterapide özel konular hakkında fikir sahibi olmak         x
8 Doğru iletişim için, iletişim yöntemlerini hakkında fikir sahibi olmak     x    
9 Hayat boyu öğrenme ve kendini geliştirmeye duyarlı olmak     x    
10 Profesyonel, sosyal ve universal etik ve sorumluluklara duyarlı olmak     x    

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 

Etkinlik

 

SAYISI

Süresi (Saat) Toplam İş Yükü

(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati) 15 2 30
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 1 15
Ara Sınav 1 2 2
Kısa Sınav 0 0 0
Ödev 0 0 0
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     50
Toplam İş Yükü / 25 (s)     2
Dersin AKTS Kredisi     2