• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PTR 214
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Öğrencinin fiziksel aktivite, tedavi egzersizleri ve spor biyomekaniği ile ilgili prensipleri bilmesi ve yerine göre kullanabilmesi.
Dersin İçeriği: 

Bu derste, fizik ve biyoloji ışığında egzersiz, fiziksel aktivite ve spor yaparken gerekli olan normal vücut biyomekaniği, düzgün hareketin gerçekleştirilme prensipleri ve yaralanmalardan korunma prensipleri.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Ders 2. Tartışmalı ders 3. Problem Çözme Yöntemi 6.Küçük grup çalışması 4. Vaka çalışması 13. Ödev
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A. Yazılı sınav C. Ev ödevi

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Biyomekanik kavramını açıklar 2,3,7,9 1,2 A
2) Vücut biyomekaniği, düzgün postür ve bozuk postür ilişkisini açıklar 2,3,7,9 1,2, A
3) Tedavi egzersizlerini        kinetik      ve kinematik prensipler kapsamında açıklar 2,3,7,9 1,2 A
4) Vücut mekaniğinin korunması, gravite merkezi ve denge ilişkisini açıklar 2,3,7,9 1,2,6 A
5) Günlük yaşam hareketleri ve sporda kullanılan hareketleri kinetik        ve kinematik prensipler kapsamında

inceler

 

2,3,7,9

 

1,2,3,6

 

A,C

6) Biyomekaniksel değerlendirme ve problem çözme alıştırmaları yapar 2,3,7,9 1,2,3,6 A,C

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
 

1

Biyomekaniğe vebiyomekanikprensiplere giriş Tanımlamalar

Biyomekanide anatomik terminoloji

 
2 Normal postür

Vücut mekaniği ve postüral kontrol

 
3 Kinemaktik: Hareket tipleri, pozisyon, hız, sürat, hızlanma

yavaşlama, yer değiştirme

 
 

4

Kinematik: Egzersizde vesporaktivitelerinde kinematik değerlendirme  
 

 

5

Kinetik: Ağırlık, kütle, kuvvet (rotasyonel ve stabilizatör kuvvetler), sonuç-net kuvvet, moment kuvvet-tork; Egzersiz ve sporda vücuda etki eden kuvvetler

eksternal ve internal kuvvetler

 
6 Kinetik Egzersizde ve spor aktivitelerinde kinetik değerlendirme  
7 ARA SINAV  
8 Biyolojik maddelerin özellikleri: Viscoelastisite,Stress-strain,

creep

 
9 Biyolojik maddeler binen yükler: Kas tendon, ligament ve

kemiklerin cevabı.

 
10 Farklı pozisyonlarda vertebral kolana binen

yükler; yüklerin hesaplanması.

 
11 Akışkan mekaniği: Fizik kurallar  
12 Yüzme mekaniği  
13 Yürümenin biyomekaniği  
14 Koşmanın biyomekaniği  
15 Genel tartışma  

 

Kaynaklar

  KAYNAKLAR
  Ders Notu 1- İnal HS. – Egzersiz ve Sporda Biyomekani. 2. Basıkı, Papatya Yayınları,
  2012.

 

  1. Wirhed R. - Athletic Ability and the Anatomy of Motion. Mosby-Wolfe, 1996.
    1. Neuman DA. (2002). Kinesiology of the musculoskeletal system. Foundations for physical rehabilitation. Mosby, St.Luis.
    2. Winter DA. (1990). Biomechanics and motor control of human movement. Second Edition, John Wiley & Sons Inc, New York.
Diğer Kaynaklar  

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar Teorik    ara  ve    final sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 80
Ödev 1 20
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Sağlık ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmak   X      
2 Temel bilgileri kullanarak, problemleri tanımlamak ve analiz etmek         X
3 Kanıta dayalı çözüm önerilerinde bulunmak         X
4 Vak’kalar için uygun fizyoterapi - rehabilitasyon tekniklerini seçmek     X    
5 Uygulama işlemlerinde pratik yetenekler kazanmak   X      
6 Rehabilitasyonda kullanılacak uygun terapi ajanları ve araçları seçmek ve tedavi programını planlamak X        
7 Fizyoterapide özel konular hakkında fikir sahibi olmak       X  
8 Doğru iletişim için, iletişim yöntemlerini hakkında fikir sahibi olmak X        
9 Hayat boyu öğrenme ve kendini geliştirmeye duyarlı olmak         X
10 Profesyonel, sosyal ve universal etik ve sorumluluklara duyarlı olmak   X      

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 

Etkinlik

 

SAYISI

Süresi (Saat) Toplam

İş Yükü (Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati) 15 2 30
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 3 45
Ara Sınav 1 5 5
Ödev 1 5 5
Final 1 5 5
Toplam İş Yükü     90
Toplam İş Yükü / 25 (s)     3,6
Dersin AKTS Kredisi     4