• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
FHS 312
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
İstatistik prensiplerini öğretir. Bu bilgileri kullanarak veri toplama, sınıflandırma ve özetleme becerisi kazanır. Temel kavramları açıklar.
Dersin İçeriği: 

Sağlık bilimlerinde biyoistatistik kullanımını öğretir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Soru cevap 3. Tartışma 4. Laboratuar çalışması 5. Saha çalışması 6. Klinik uygulama 7. Proje çalışması 8. İnceleme/anket 9. Rol oynama 10. Demonstrasyon 11. Beyin fırtınası 12. Ev ödevi 13. Vaka çalışması/raporu 14. Grup çalışmas
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Ara sınav 2. Final 3. Laboratuvar çalışması değerlendirme 4. Proje değerlendirme 5. Saha çalışması değerlendirme 6. Klinik uygulama değerlendirme 7. Ödev/rapor değerlendirme 8. Seminer değerlendirme 9. Öğrenme günlükleri değerlendirme 10. Dönem öd

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

 

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program Öğrenme Çıktıları

 

Öğretim Yöntemleri

 

Ölçme Yöntemleri

1) Temel İstatistiksel kavramları bilir, veriye uygun tanımlayıcı istatistikleri hesaplar,

 

5,10

 

1,2,3

 

1,2

2) Uygun tablo ve grafikleri oluşturur

5,10

1,2,3

1,2

3) Temel kuramsal dağılışları ve örneklem dağılışını, standart hata ve güven aralıkları kavramlarını bilir,

5,10

 

 

1,2,3

 

 

1,2

4) Uygun hipotez testini seçer, uygular ve yorumlar,

5,10

1,2,3

1,2

5) Korelasyon ve basit doğrusal regresyon çözümlemesi yöntemlerini bilir

5,10

 

1,2,3

 

1,2

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI

Hafta

Konular

Ön Hazırlık

1

Temel İstatistiksel Kavramlar

İlgili literatür

2

Verilerin Sınıflandırılması

İlgili literatür

3

Verilerin Özetlenmesi

İlgili literatür

4

Tablo Ve Grafikler

İlgili literatür

5

Kuramsal Dağılımlar

İlgili literatür

6

Kuramsal Dağılımlar

İlgili literatür

7

Ara Sınav

İlgili literatür

8

Örnekleme Yöntemleri

 

9

Örnekleme Yöntemleri

İlgili literatür

10

Örnek Büyüklüğünün Hesaplanması

İlgili literatür

11

Hipotez Testleri

İlgili literatür

12

Hipotez Testleri

İlgili literatür

13

Hipotez Testleri

İlgili literatür

14

Korelasyon Ve Regresyon

İlgili literatür

15

Genel Tekrar

İlgili literatür

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR

Ders Notu

Ders Notları

 

 

 

 

 

 

Diğer Kaynaklar

  1. Sosyal Bilimlerde SPSS ile Veri Analizi, Beril Durmuş, Murat Çinko, E. Serra Yurtkoru, Beta Yayınları, 2018.
  2. Sağlık Araştırmaları İçin Temel İstatistik, Dr. Murat Hayran, Dr. Mutlu Hayran, Med- Litera Tıbbi Yazım, Yeni Baskı, 2018.
  3. Sağlık Bilimlerinde Araştırma ve İstatistik Yöntemler, Prof.Dr.Osman Hayran, Prof. Dr. Hanefi Özbek, SPSS Uygulama Örnekleri İle Genişletilmiş İkinci Baskı), 2018.
  4. Clinical Epidemiology, The Essentials, Fifth Edition, 2014, Robert H. Fletcher et al.
  5. Medikal İstatistik, Doç. Dr. Oktay Özdemir, İstanbul Medikal Yayıncılık, 2006.
 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI

Dökümanlar

Ders Sunumları

Ödevler

 

Sınavlar

Ara sınav, Final

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI

Sayı

KATKI YÜZDESİ

Ara Sınav

1

25

Kısa Sınav

1

15

Final

1

60

Toplam

 

100

Finalin Başarıya Oranı

 

60

Yıl içinin Başarıya Oranı

 

40

Toplam

 

100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI

 

No

 

Program Öğrenme Çıktıları

Katkı Düzeyi

1

2

3

4

5

 

1

Bilim, teknoloji ve sağlık alanındaki gelişmelerin hemşireliğe yansımaları doğrultusunda, temel, kuramsal, uygulamalı bilgi, beceri ve tutuma sahip olur.

 

 

 

 

 

X

 

 

2

Birey, aile, toplumun sağlık gereksinimleri doğrultusunda bütüncül bakış açısıyla veri toplar,

hemşirelik tanılaması yapar, güncel ve kanıta dayalı girişimleri uygular, sonuçları değerlendirir, gerekli kayıtları tutar.

 

 

 

 

 

 

X

 

3

Güvenli, maliyet etkin ve yüksek kaliteli sağlık bakımının sağlanması ve geliştirilmesinde liderlik eder.

 

 

 

X

 

 

 

4

Bakım, araştırma, eğitim ve yönetim faaliyetlerinde insan haklarına ve onuruna saygı gösterir, ilgili mevzuata, mesleki değerlere ve etik ilkelere uygun davranır.

 

X

 

 

 

 

5

Değerlere ve etik ilkelere uygun davranarak bireyleri, aileyi, toplumu ve mesleğini savunur.

 

X

 

 

 

 

6

Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilir, en az bir yabancı dil bilir, etkin rapor yazma, anlama ve sunum yapabilme becerisine sahiptir.

 

X

 

 

 

 

8

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinciyle, sağlık bakımında bilim ve teknolojideki yenilikçi- yaratıcı gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanır.

 

X

 

 

 

 

8

Hemşireliğe özgü bilimsel bilgi üretimi için araştırma ve yayın sürecini bilir, görev alır, araştırma sonuçlarından yararlanır ve paylaşır.

 

 

 

 

 

X

9

Mesleki uygulamalarında eleştirel düşünme becerisini ve bilimsel sorun çözme yaklaşımını kullanır

X

 

 

 

 

10

Toplumsal ve mesleki sorunlara duyarlıdır, profesyonel davranışları ile meslektaşlarına ve topluma örnek olur.

 

X

 

 

 

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

 

 

Etkinlik

 

 

SAYISI

 

Süresi (Saat)

Toplam İş Yükü

(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati)

15

2

30

Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)

15

4

60

Ara Sınav

1

2

2

Kısa Sınav(lar)

2

1

2

Final

1

2

2

Toplam İş Yükü

 

 

96

Toplam İş Yükü / 25 (s)

 

 

3,84

Dersin AKTS Kredisi

 

 

4