• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PTR 263
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Serbest Seçmeli
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu ders öğrencilere engelli kişilerin yardımcı teknoloji ihtiyaçları konusunda bilgi ve karar verme becerilerini kazandırmayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği: 

Bu ders öğrenciye yardımcı teknolojideki temel kavramları, engelli bireyleri evlerinde, toplumda, okulda veya iş yerlerinde rehabilitasyon mühendisliği kavramında destekleme yollarını, aşağıdaki konuları da içerecek şekilde fonksiyonel ve bilişsel becerilerini geliştirmeleri için öğrenme ile birlikte verir.

 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Ders 2. Tartışmalı Ders 3. Problem çözümü 4. Vaka Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A. Teorik Sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Engellilerin ihtiyaçları doğrultusunda asistif teknolojiye karar verebilmek. 2,3,5,7,9 1,2,5,6 A
2. Asistif teknolojide temel konseptleri belirleme yeteneği edinmek. 2,3,5,7,9 1,2 A
3. Robot-yardımlı rehabilitasyon sistemlerini açıklayabilmek.    2,3,5,7,9 1,2 A
4. Asisitif teknoloji konseptinde  Dünya Sağlık Örgütü- International Classification of Function (WHO-ICF) belirlemesini yapabilmek. 2,3,5,7,9 1,2 A

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Assitif teknoloji ve rehabilitasyon mühendisliğine  giriş, Uygulamanın kapsamları (İşitsel, Görsel destek, Mobilite, Sport/eğlence )  
2 Assitif teknolojide Dünya Sağlık Örgütü- Uluslararası Fonksiyon Sınıflandırılması (WHO-ICF)   
3 Asistif Teknolojide karar verme  
4 Fizyoterapi ve rehabilitasyonda robotik terapi  
5 Asistif teknolojide

biyomedikal mühendislik prensipleri

 
6 Ticari yardımcı teknoloji ürünleri, sensör uygulamaları ve yardımcı teknoloji cihazlarının tasarım konuları  
7 Ara sınav

 

 
8 Robot yardımlı rehabilitasyon sistemleri   
9 Bilgisayar erişilebilirliği araçları, duyusal yardımlar, mobil cihazlar, etkinlik izleme  
10  Yürümeye yardımcı cihazlar, dış iskeletler ve robot hareketleri  
11 Seminer: Asistif teknolojide öğrenci çalışmaları      
12 Seminer: Asistif teknolojide öğrenci çalışmaları      
13 Seminer: Asistif teknolojide öğrenci çalışmaları      
14 Seminer: Asistif teknolojide öğrenci çalışmaları      
15 Genel tartışma  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu
  1. Galvin, J.C., Scherer, M.J.(1996). Evaluating, Selecting, and Using Appropriate Assistive Technology. An Aspen Publication, Gaithersburg, Maryland.

 

Diğer Kaynaklar
  1. WHO (2001) International classification of functioning, disability and health (ICF). World Health Organization, Geneva.
  2. Henderson S., Skelton, H. & Rosenbaum, P. (2008). Assistive devices for children with functional impairments impact on child and caregiver function. Developmental Medicine & Child Neurology, 50: 89–98 
  3. LoPresti, E.F.,  Mihailidis, A. &  Kirsch, N. (2004) Assistive technology for cognitive rehabilitation: State of the art. Nurophysiological Rehabilitation, 14 (1/2), 5–39
  4. Assistive Technology Decision Tree by UnumProvident (1999) http://www.microsoft.com/enable/download/default.aspx#righttech. Accsess time : 30th may 2011.

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar Teorik Ara sınav ve Final sınavı

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav - -
Final 1 60
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Sağlık ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmak   X        
2 Temel bilgileri kullanarak, problemleri tanımlamak ve analiz etmek         X  
3 Kanıta dayalı çözüm önerilerinde bulunmak         X  
4 Vak’kalar için uygun fizyoterapi - rehabilitasyon tekniklerini seçmek X          
5 Uygulama işlemlerinde pratik yetenekler kazanmak         X  
6 Rehabilitasyonda kullanılacak uygun terapi ajanları ve araçları seçmek ve tedavi programını planlamak   X        
7 Fizyoterapide özel konular hakkında fikir sahibi olmak       X    
8 Doğru iletişm için, iletişim yöntemlerini hakkında fikir sahibi olmak X          
9 Hayat boyu öğrenme ve kendini geliştirmeye duyarlı olmak         X  
10 Profesyonel, sosyal ve universal etik ve sorumluluklara duyarlı olmak X          

 

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati) 15 2 30
Laboratuvar 15 2 30
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 3 45
Ara Sınav 1 10 10
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü     125
Toplam İş Yükü / 25 (s)           5
Dersin AKTS Kredisi     5