• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PTR 122
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Hareket ve sinir sistemi ağırlıklı genel insan anatomisini klinik ve işlevsel özellikleri ön planda tutularak öğretmek
Dersin İçeriği: 

İnsanı yapan oluşumların normal anatomisi ve fonksiyonları.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Ders 2. Gösterim 3. Pratik uygulama
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A. Teorik sınav B. Pratik sınav C. Ev ödevi D.Dönem projesi E. Küçük sınav F. Vaka Sunumu G. Seminer Sunumu H. Proje sunumu

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

 

Dersin Öğrenme Çıktıları

Program öğrenim çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.     İnsan hareketi ile ilgili olarak sistemlerin yapı ve işlevlerini anlayabilmek. 1,9 1,2,3 A,B
2.     Vücudun Sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak. 1,9 1,2,3 A,B
3.     Pratikte anatomik yapıları tanımlayabilme 1,9 1,2,3 A,B

 

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kas İskelet Sistemine giriş  
2 Hareket sistemi-1 Üst ekstremite  
3 Hareket sistemi-2 Üst ekstremite  
4 Hareket sistemi-3 Üst ekstremite  
 

5

Hareket sistemi-4 Alt ekstremite  
6 Hareket sistemi-5 Alt ekstremite  
7 Hareket sistemi-6 Alt ekstremite  
8 Ara Sınav  
 

9

Hareket sistemi-7 Klinik Anatomi  
10 Hareket sistemi-8 Pelvis  
11 Hareket sistemi-7 Vertebra  
12 Hareket sistemi-7 Vertebra  
13 Kafa Kemikleri  
14 Yüz Kasları  
15 Genel Tekrar  

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
 

 

Ders Notu

  1. Netter’in Klinik Anatomisi C. Cem Denk, H. Hamdi Çelik
  2. Anatomi Atlası, H. Hamdi Çelik, C. Cem Denk
  3. Fonksiyonel Anatomi, Ekstremiteler ve Sırt Bölgesi, Doğan Taner
  4. Fonksiyonel Anatomi: Baş-Boyun ve İç organlar, B. Sancak, M. Cumhur
  5. Fonksiyonel Nöranatomi, Doğan Taner
  6. İnsan Anatomisi Atlası, Netter F., Meserret Cumhur
   

 

Recommended reading(s):

  • Sobotta, J., 2010. Atlas of human anatomy. 2 volumes. Parisianos Publications
  • Behnke, R., 2001. Kinetic anatomy. Human Kinetics Publishers
Diğer Kaynaklar  

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar  
 

Sınavlar

Ara Sınav         40%

Final                60%

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav (teorik-pratik sınav) 1 40
Final Sınavı (teorik-pratik sınav) 1 60
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
    Katkı Düzeyi
No Program Öğrenme Çıktıları 1 2 3 4 5
1 Sağlıkla ilgili yeterli bilgiye sahip olmak         x
2 Temel bilgileri kullanarak, problemleri tanımlamak ve analiz etmek   x      
3 Kanıta dayalı çözüm önerisinde bulunmak     x    
4 Vakalar için uygun rehabilitasyon tekniklerini seçmek x        
5 Uygulama işlemlerinde pratik yetenekler kazanmak x        
 

6

Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda kullanılacak uygun terapi ajanları ve araçları seçmek ve tedavi programını planlamak    

x

     
7 Fizyoterapide özel konular hakkında fikir sahibi olmak   x      
8 Doğru iletişim için iletişim yöntemleri hakkında fikir sahibi olmak     x    
9 Hayat boyu öğrenme ve kendini geliştirmeye duyarlı olmak         x
10 Profesyonel , sosyal ve üniversal etik ve sorumluluklara duyarlı olmak     x    

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 

Etkinlik

 

SAYISI

Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati) 15 2 30
Laboratuvar 15 2 30
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 2 30
Ara Sınav 1 5 5
Final 1 5 5
Toplam İş Yükü     100
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4
Dersin AKTS Kredisi     4