• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
FHS 121
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Sistemler ve bu sistemlere ait organlar ve yapılarla ilgili ayrıntılı bilgi sahibi olmak ve bu yapıları pratikte tanımlayabilmek.
Dersin İçeriği: 

Bu ders sinir sistemi, kardiyovasküler sistem, respiratuar sistem, üriner sistem, endokrin sistem, gastrointestinal ve ürogenital sistemleri, duyu organlarını, bu yapıların anatomik özelliklerini, fonksiyonlarını anlatmaktadır. Sistemik Anatomi sekiz başlıkta anlatılmaktadır. Dolaşım sistemi, Respiratuar sistem, Ürogenital sistem, Endokrin sistem, Sinir sistemi, Duyu organları, Üreme sistemleri. bu sistemlerdeki organlar, organların anatomik yapıları, lokalizasyonları ve birbiriyle ilişkileri pratik ve teorik olarak ayrıntılı bir şekilde anlatılmaktadır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Ders 2. Gösterim 3. Pratik uygulama
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A. Teorik sınav B. Pratik sınav C. Ev ödevi D. Dönem projesi E. Küçük sınav F. Vaka Sunumu G. Seminer Sunumu H. Proje sunumu

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenim çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Vücudun Sistemleri hakkında bilgisahibi olmak. 1,9 1,2,3 A,B
2. Anatomide genel kavramları, genel ve özel anatomi terimlerini ve anatomik pozisyonları tanımlayabilir. 1,9 1,2,3 A,B
3. Vücuttaki kemik ve kas yapılarını tanımlayabilir 1,9 1,2,3 A,B
4. Pratikte anatomik yapıları tanımlayabilir. 1,9 1,2,3 A,B

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Sinir Sistemi  
2 Sinir Sistemi  
3 Sinir Sistemi  
4 Solunum sistemi. Larinks, trakea ve bronşlar, akciğerler, plevra. Solunumun anatomisi  
5 Solunum sistemi. Larinks, trakea ve bronşlar, akciğerler, plevra. Solunumun anatomisi  
6 Dolaşım sistemi kalp, yapısı, damarları  
7 Ara Sınav  
8 Sindirim sistemi  
9 Sindirim sistemi  
10 Urogenital Sistem  
11 Urogenital Sistem  
12 Cilt Deri  
13 Endokrin Sistem  
14 Endokrin Sistem  
15 Genel Tartışma  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Platzer, W.,1998. Colour atlas of human anatomy. 3 volumes.
 

 

Diğer Kaynaklar

Litsas Publications x Drake, R., Vogl, W. and Mitchell, M.A., 2006. Grays anatomy. Paschalides Publications x Moore, Dalley. Clinically oriented anatomy.

Ed. 4ª. 2002

x Sobotta, J., 2010. Atlas of human anatomy. 2 volumes. Parisianos Publications x Behnke, R., 2001. Kinetic anatomy. Human Kinetics Publishers

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar  

 

Sınavlar Ara Sınav %40 Final Sınavı %60

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav (teorik-pratik sınav) 1 40
Final Sınavı (teorik-pratik sınav) 1 60
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Total   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
  1 2 3 4 5
1 Sağlık ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmak         X
2 Temel bilgileri kullanarak, problemleri tanımlamak ve analiz etmek       X  
3 Kanıta dayalı çözüm önerilerinde bulunmak     X    
4 Vak’kalar için uygun fizyoterapi - rehabilitasyon tekniklerini seçmek   X      
5 Uygulama işlemlerinde pratik yetenekler kazanmak   X      
 

6

Rehabilitasyonda kullanılacak uygun terapi ajanları ve araçları seçmek ve

tedavi programını planlamak

  X      
7 Fizyoterapide özel konular hakkında fikir sahibi olmak X        
8 Doğru iletişim için, iletişim yöntemlerini hakkında fikir sahibi olmak X        
9 Hayat boyu öğrenme ve kendini geliştirmeye duyarlı olmak         X
10 Profesyonel, sosyal ve universal etik ve sorumluluklara duyarlı olmak     X    

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
 

Etkinlik

 

SAYISI

Süresi (Saat) Toplam

İş Yükü

(Saat)

Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15x toplam ders saati) 15 2 30
Laboratuvar 15 2 30
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 2 30
Ara Sınav 1 5 5
Final 1 5 5
Toplam İş Yükü     100
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4
Dersin AKTS Kredisi     4