• Türkçe
  • English
Ders Kodu: 
PTR 273
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Serbest Seçmeli
Teori Saati: 
3
Uygulama Saati: 
0
Laboratuvar Saati: 
0
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Dersin amacı; öğrencilerin fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında yapılan araştırmaları bilimsel araştırma kriterlerine göre eleştirerek anlama, tartışma ve örnek bir araştırma planlama becerisini geliştirmektir.
Dersin İçeriği: 

Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında yapılan araştırmalara ulaşma yöntemlerinin öğretilmesi, okunacak araştırmaların analizinin yapılarak tartışılması, araştırmanın özetinin, örneklem, metot ve veri analizini içeren araştırma özelliklerinin, araştırmanın güçlü ve zayıf yönlerinin, geçerlik ve güvenirliğinin, bulguların sunumunun ve sonuçlarının yorumlanmasını içerir.

 

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Soru cevap 3. Tartışma 4. Laboratuvar çalışması 5. Saha çalışması 6. Klinik uygulama 7. Proje çalışması 8. İnceleme/anket 9. Rol oynama 10. Demonstrasyon 11. Beyin fırtınası 12. Ev ödevi
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
11. Ara sınav 2. Final 3. Laboratuvar çalışması değerlendirme 4. Proje değerlendirme 5. Saha çalışması değerlendirme 6. Klinik uygulama değerlendirme 7. Ödev/rapor değerlendirme 8. Seminer değerlendirme

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1. Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında araştırmalara ulaşma yöntemlerini öğrenir. 1,3,6,7,14 1 2
2. Araştırma makalesinin bölümlerini tanımlar ve bölümlerin özelliklerini sıralar. 1,3,6,7,14 1 2
3. Araştırma başlığının makalenin bütününü temsil edip etmediğini değerlendirir 1,3,6,7,14 1,2,3,13 2,7,13,14
4. Özetin bilimsel makale yazma kurallarına uygunluğunu analiz eder. 1,3,6,7,14 1,2,3,13 2,7,13,14
5. Girişin bilimsel makale yazma kurallarına uygunluğunu analiz eder. 1,3,6,7,14 1,2,3,13 2,7,13,14
6. Metot bölümünün bilimsel makale yazma kurallarına uygunluğunu analiz eder. 1,3,6,7,14 1,2,3,13 2,7,13,14
7. Bulguların bilimsel çalışmaya ve bilimsel makale yazma kurallarına uygunluğunu analiz eder 1,3,6,7,14 1,2,3,13 2,7,13,14
8. Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında yapılan araştırmaları okur ve ders ortamında tartışır.

 

1,3,6,7,14 1,2,3,13 2,7,13,14

 

Dersin Akışı

DERSİN AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında yapılan araştırmalara ulaşmak için anahtar kelime seçiminin önemi, öğretilmesi ve alıştırma -
2 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında yapılan araştırmalara ulaşmak için anahtar kelime seçiminin önemi, öğretilmesi ve alıştırma -
3 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında bir veri tabanına konu girerek araştırmalara ulaşmanın öğretilmesi ve alıştırma -
4 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki araştırmaların giriş bölümlerinin incelenmesi -
5 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki araştırmaların birey-yöntem bölümlerinin incelenmesi -
6 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki araştırmaların bulgular bölümlerinin ve bulguların ifade şekillerinin incelenmesi -
7 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki araştırmaların bulgular bölümlerinin ve bulguların ifade şekillerinin incelenmesi -
8 ARA SINAV -
9 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki araştırmaların bulgular bölümlerinin ve bulguların ifade şekillerinin incelenmesi -
10 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki araştırmaların tartışma bölümlerinin incelenmesi -
11 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında teorik düzeyde bir araştırmanın planlanması -
12 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında teorik düzeyde bir araştırmanın planlanması -
13 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında teorik düzeyde bir araştırmanın planlanması -
14 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında teorik düzeyde bir araştırmanın planlanması -
15 Genel Tartışma -

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu 1. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

2. https://scholar.google.com.tr/

3. http://www.cochranelibrary.com/

4. http://www.library.hacettepe.edu.tr/

5. Jewell DV. Guide to evidence-based physical therapy practice. 2008. ISBN- 10: 9780763777654

6. Domholdt E. Physical therapy research: principles and applications. 2000

Diğer Kaynaklar -

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dokümanlar  
Ödevler  
Sınavlar  

 

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav   0
Ödev   0
Toplam   40
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

 

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Sağlık ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmak         X  
2 Temel bilgileri kullanarak, problemleri tanımlamak ve analiz etmek         X  
3 Kanıta dayalı çözüm önerilerinde bulunmak         X  
4 Vakalar için uygun fizyoterapi- rehabilitasyon tekniklerini seçmek   X        
5 Uygulama işlemlerinde pratik yetenekler kazanmak X          
6 Rehabilitasyonda kullanılacak uygun terapi ajanları ve araçları seçmek ve tedavi programını planlamak X          
7 Fizyoterapide özel konular hakkında fikir sahibi olmak         X  
8 Doğru iletişim için, iletişim yöntemlerini hakkında fikir sahibi olmak X          
9 Hayat boyu öğrenme ve kendini geliştirmeye duyarlı olmak       X    
10 Profesyonel, sosyal ve universal etik ve sorumluluklara duyarlı olmak         X  
11 Sağlık ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmak       X    
12 Temel bilgileri kullanarak, problemleri tanımlamak ve analiz etmek     X      
13 Kanıta dayalı çözüm önerilerinde bulunmak       X    

 

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 15 x toplam ders saati) 15 3 45
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 15 4 60
Ara Sınav 1 5 5
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü     120
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,8
Dersin AKTS Kredisi     5